Projekty

  • Zbigniew Miszalski x
Tytuł Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Kierownicy projektu Wykonawcy Nr. projektu Finansowanie Szczegóły sorting_name
Dlaczego wiązki przewodzące różnią się od tkanki miękiszowej odpornością na patogeny? 2011 2014
2001/01/B/NZ9/02540 NCN zobacz Miszalski
Mechanizmy odpornościowe i sygnalne indukowane u fakultatywnego halofita Mesembryanthemum crystalllinum w odpowiedzi na zasolenie i stres biotyczny 2011 2014 830/1/N-COST/2010/11 NCN Akcja COST FA0605 (INPAS) zobacz Surówka
Chloroplastowe mechanizmy obrony i sygnalne u roślin halofitycznych 2010 2012 633/N-COST/09/2010/0 NCN, Akcja COST FA0605 (INPAS) zobacz Niewiadomska
Droga do komercjalizacji wyników badań nauk biologicznych 2010 2012 WND-POKL.08.02.01-12-007/10 Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Poddziałanie 8.2.1 zobacz Skoczowski
Fizyko-chemiczne wskaźniki oddziaływań poliamin z innymi antyoksydantami w warunkach stresu suszy i zasolenia 2009 2012 556/N-COST/2009/0 NCN, Akcja COST FA0605 (INPAS) zobacz Filek