Projekty

  • Monika Kula-Maximenko (Kula) x
Tytuł Rok
rozpoczęcia
Rok
zakończenia
Kierownicy projektu Wykonawcy Nr. projektu Finansowanie Szczegóły sorting_name
Optymalizacja przemysłowej technologii produkcji bioetanolu z ziarna kukurydzy. zadanie nr. 5: Opracowanie technologii ozonowania kukurydzy mokrej w rękawach, pobranie próbek kukurydzy, wykonanie badań do oceny zmian składu chemicznego oraz zmian aktywności metabolicznej nasion, wykonanie badań mikrobiologicznych w celu określenia skuteczności opracowanej technologii 2017 2018 Biostrateg2/298241/10/NCBIR/2016 (akronim CROPTECH) NCBiR zobacz Skoczowski