Mutanty jęczmienia z zaburzeniami syntezy i percepcji brasinosteroidów w badaniach stresu temperaturowego

Kierownik projektu: dr hab. inż. Anna Janeczko (Zakład Biologii Rozwoju)

Wykonawcy: pracownicy IFR PAN: prof. dr hab. Maria Filek (Zakład Biologii Rozwoju), dr Michał Dziurka (ZBR), dr Magdalena Ryś (ZBR), dr Marta Libik-Konieczny (Zakład Biologii Stresu), mgr Iwona Sadura (ZBR); pozostali: dr inż. Ewa Pociecha (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), dr inż. Barbara Jurczyk (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), dr Damian Gruszka (Uniwersytet Śląski)