Przetargi

 • 12.07.2017 Pytanie i odpowiedź do zapytania ofertowego nr 1/2017

  Pytanie i odpowiedź do zapytania ofertowego nr 1/2017

   zobacz całość 
 • 11.07.2017 Zapytanie ofertowe 2/2017

  Wykonanie analiz potencjalnych rynków docelowych obrazujących zapotrzebowanie na efekty fazy B+R projektu pt:” Opracowanie efektywnego sposobu wytwarzania podwojonych haploidów metodą androgenezy dla polskich materiałów hodowlanych pszenicy (Triticum aesitivum L.).”; Opracowanie profilu oraz pozyskanie potencjalnych partnerów gospodarczych, którzy będą zainteresowani współfinansowaniem badań oraz wdrożeniem efektów fazy B+R ww. projektu.

   zobacz całość 
 • 06.07.2017 Zapytanie ofertowe 1/2017

  Badanie zdolności oraz czystości patentowej rozwiązania opracowanego w ramach projektu TANGO, tj. Efektywnego sposobu wytwarzania podwojonych haploidów metodą androgenezy dla polskich materiałów hodowlanych pszenicy.

   zobacz całość 
 • 12.05.2017 ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 2/2017 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa oprogramowania do obróbki i analizy obrazów do mikroskopu konfokalnego Nikon Eclipse E600, znak sprawy 2/2017

   zobacz całość 
 • 12.05.2017 ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 1/2017 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Rozbudowa mikroskopu konfokalnego Nikon Eclipse E600/C1, znak sprawy 1/2017

   zobacz całość 
 • 08.05.2017 ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 2/2017 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, działając na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2015, poz. 2164 z poźn. zm.), przekazuję informację z otwarcia ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

   zobacz całość 
 • 08.05.2017 ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 1/2017 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, działając na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2015, poz. 2164 z poźn. zm.), przekazuję informację z otwarcia ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

   zobacz całość 
 • 27.04.2017 ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 2/2017 - WYJAŚNIENIE

  Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN w Krakowie informuje, że w dniu 26.04.2017 r. do zamawiającego wpłynął wniosek od wykonawcy dotyczący wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu pn. „Dostawa oprogramowania do obróbki i analizy obrazów do mikroskopu konfokalnego Nikon Eclipse E600” - znak sprawy 2/2017.

   zobacz całość 
 • 26.04.2017 ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 2/2017 - PYTANIA DO SIWZ

  Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN w Krakowie informuje, że w dniu 26.04.2017 r. do zamawiającego wpłynął wniosek od wykonawcy dotyczący wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu pn. „Dostawa oprogramowania do obróbki i analizy obrazów do mikroskopu konfokalnego Nikon Eclipse E600” - znak sprawy 2/2017.

   zobacz całość 
 • 26.04.2017 ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 1/2017 - PYTANIA DO SIWZ

  Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN w Krakowie informuje, że w dniu 26.04.2017 r. do zamawiającego wpłynął wniosek od wykonawcy dotyczący wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu pn. „Rozbudowa mikroskopu konfokalnego Nikon Eclipse E600/C1” - znak sprawy 1/2017

   zobacz całość