ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 4/2015

24.11.2015

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 - dalej u.p.e.), zwanej dalej sprzedażą energii elektrycznej, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ”, wykazem punktów poboru i opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ

Szczegóły http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=317582&rok=2015-11-24

Pliki:

Dziennik zmian dokumentu

Data zmiany Typ zmiany Autor Osoba odpowiedzialna Opis zmian
2015-11-24 14:11:42 Edycja rekordu Sławomir Jurczyk Edycja rekordu "ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 4/2015" w następującym zakresie:
Dostępny do
Treść (polski)
2015-11-24 14:10:35 Edycja rekordu Sławomir Jurczyk Edycja rekordu "ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 4/2015" w następującym zakresie:
Dostępny do
Treść (polski)
2015-11-24 14:09:07 Edycja rekordu Sławomir Jurczyk Edycja rekordu "ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 4/2015" w następującym zakresie:
Dostępny do
Opublikowany
2015-11-24 14:05:27 Dodanie rekordu Sławomir Jurczyk Nazwa rekordu: ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 4/2015
print