ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 3/2015 - ZAWIADOMIENIE

29.09.2015

Dotyczy: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dotyczącej " Dostawa laserowego źródła światła do mikroskopu Nikon E600 z wyposażeniem konfokalnym C1”- nr sprawy 3/2015

Zamówienie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
 
Liczba ofert otrzymanych: 1
Liczba ofert odrzuconych: 0
Kryterium wyboru oferty: cena oferty - 100%
Wybrano ofertę nr 1, tj.:  
PRECOPTIC Sp. Jawna
ul. Arkuszowa 60
01-934 Warszawa
Cena wybranej oferty: 76.050,00 zł brutto.
Słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt złotych 00/100.

 

Dziennik zmian dokumentu

Data zmiany Typ zmiany Autor Osoba odpowiedzialna Opis zmian
2015-09-29 10:53:26 Dodanie rekordu Sławomir Jurczyk Nazwa rekordu: ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 3/2015 - ZAWIADOMIENIE
2015-09-16 13:19:27 Usunięcie rekordu Nazwa rekordu: qwa
2015-09-16 13:18:04 Dodanie rekordu Nazwa rekordu: qwa
print