Z. PUBLICZNE 4/2014

18.11.2014

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 - dalej u.p.e.), zwane dalej sprzedażą energii elektrycznej, zgodnie z warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ”, wykazem punktów poboru i opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Szczegóły pod adresem http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=377670&rok=2014-11-18

Pliki:

Dziennik zmian dokumentu

Data zmiany Typ zmiany Autor Osoba odpowiedzialna Opis zmian
2014-11-18 10:27:02 Edycja rekordu Sławomir Jurczyk Edycja rekordu "Z. PUBLICZNE 4/2014" w następującym zakresie:
Dostępny do
Treść (polski)
2014-11-18 10:26:35 Edycja rekordu Sławomir Jurczyk Edycja rekordu "Z. PUBLICZNE 4/2014" w następującym zakresie:
Dostępny do
Treść (polski)
2014-11-18 10:21:02 Dodanie rekordu Sławomir Jurczyk Nazwa rekordu: Z. PUBLICZNE 4/2014
print