Zawiadomienie o wyborze Dyrektora IFR PAN

29.12.2020

Warszawa, dnia 28 grudnia 2020 r.

WII.006.2.JG.2020

Zawiadomienie o wyborze Dyrektora
Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233 poz. 1530 ze zm.), uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w wyniku postępowania konkursowego, uchwałą nr 2/2020 z dnia 7 grudnia 2020 roku, wyłoniła kandydaturę prof. dra hab. Franciszka Janowiaka na stanowisko Dyrektora Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN w Krakowie.

W wyniku tego konkursu Prezes PAN z dniem 1 stycznia 2021 roku powierzył prof. Franciszkowi Janowiakowi funkcję Dyrektora Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN w Krakowie na okres czteroletniej kadencji tj. do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Krzysztof W. Nowak

Pliki:

Dziennik zmian dokumentu

Data zmiany Typ zmiany Autor Osoba odpowiedzialna Opis zmian
2020-12-29 07:40:25 Edycja rekordu Edycja rekordu "Zawiadomienie o wyborze Dyrektora IFR PAN" w następującym zakresie:
Dostępny do
Treść (polski)
2020-12-29 07:40:02 Edycja rekordu Edycja rekordu "Zawiadomienie o wyborze Dyrektora IFR PAN" w następującym zakresie:
Dostępny do
Treść (polski)
2020-12-29 07:36:46 Edycja rekordu Edycja rekordu "Zawiadomienie o wyborze Dyrektora IFR PAN" w następującym zakresie:
Dostępny do
Tytuł (polski)
Tytuł w linku (polski)
2020-12-29 07:36:30 Edycja rekordu Edycja rekordu "zawiadomienie o wyborze dyrektora" w następującym zakresie:
Dostępny do
2020-12-29 07:36:03 Dodanie rekordu Nazwa rekordu: zawiadomienie o wyborze dyrektora
print