Prace Doktorskie

09.10.2014

Instytut Fizjologii Roślin oferuje możliwość wykonywania prac doktorskich w ramach projektów badawczych. Informacje: ifr@ifr-pan.krakow.pl

Dziennik zmian dokumentu

Data zmiany Typ zmiany Autor Osoba odpowiedzialna Opis zmian
2014-10-09 20:39:20 Edycja rekordu Edycja rekordu "Prace Doktorskie" w następującym zakresie:
Dostępny do
Tytuł (polski)
Tytuł (angielski)
2014-10-09 20:38:52 Edycja rekordu Edycja rekordu "prace doktorskie" w następującym zakresie:
Dostępny do
Tytuł (polski)
Tytuł w linku (polski)
Tytuł (angielski)
Tytuł w linku (angielski)
2014-10-09 20:36:43 Edycja rekordu Edycja rekordu "Instytut Fizjologii Roślin oferuje możliwość wykonywania prac doktorskich w ramach projektów badawczych" w następującym zakresie:
Dostępny do
Wstęp (angielski)
Treść (angielski)
2014-10-09 20:34:13 Edycja rekordu Edycja rekordu "Instytut Fizjologii Roślin oferuje możliwość wykonywania prac doktorskich w ramach projektów badawczych" w następującym zakresie:
Dostępny do
Treść (angielski)
2014-10-09 20:33:59 Dodanie rekordu Nazwa rekordu: Instytut Fizjologii Roślin oferuje możliwość wykonywania prac doktorskich w ramach projektów badawczych
print