Projekt Badań Stosowanych NCBiR dla zespołu dr hab. Edyty Skrzypek

29.09.2014

 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało dofinansowanie na Projekt Badań Stosowanych pt: "Uzyskanie linii podwojonych haploidów owsa metodą krzyżowania oddalonego oraz identyfikacja częściowych mieszańców" zgłoszony przez konsorcjum utworzone przez Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN, Hodowlę Roślin Strzelce sp. z o. o. Grupa IHAR i Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

 

Podwojone haploidy (DH) owsa uzyskiwane będą metodą krzyżowania oddalonego poprzez zapylanie pyłkiem kukurydzy. Uzyskane homozygotyczne linie DH owsa zostaną wprowadzone do programu hodowlanego HR Strzelce, co pozwoli na przyspieszenie o kilka lat wytworzenia nowych odmian. U owsa, w przeciwieństwie do innych zbóż, chromosomy kukurydzy nie zawsze są eliminowane podczas rozwoju haploidalnego zarodka. Przeprowadzona zostanie identyfikacja mieszańców owsa z kukurydzą metodą hybrydyzacji in situ, która pozwoli na wykrycie translokacji pomiędzy genomami owsa i kukurydzy. U uzyskanych linii DH zostaną ocenione komponenty plonu i jakość ziarna. IFR PAN w Krakowie jest jedynym ośrodkiem badawczym w Polsce, w którym otrzymywane są DH owsa metodą krzyżowań oddalonych. Kierownikiem projektu jest dr hab. Edyta Skrzypek, Zakład Biotechnologii IFR PAN.

Dziennik zmian dokumentu

Data zmiany Typ zmiany Autor Osoba odpowiedzialna Opis zmian
2014-10-09 20:32:07 Edycja rekordu Edycja rekordu "Projekt Badań Stosowanych NCBiR dla zespołu dr hab. Edyty Skrzypek" w następującym zakresie:
Dostępny do
Aktywne wersje
admin.label.article.id (angielski)
admin.label.article.article_id (angielski)
Język (angielski)
Tytuł (angielski)
Tytuł w linku (angielski)
Wstęp (angielski)
Treść (angielski)
2014-09-29 13:37:26 Edycja rekordu Edycja rekordu "Projekt Badań Stosowanych NCBiR dla zespołu dr hab. Edyty Skrzypek" w następującym zakresie:
Dostępny do
Treść (polski)
2014-09-29 10:46:54 Edycja rekordu Edycja rekordu "Projekt Badań Stosowanych NCBiR dla zespołu dr hab. Edyty Skrzypek" w następującym zakresie:
Zdjęcie główne
Dostępny do
2014-09-29 10:45:53 Edycja rekordu Edycja rekordu "Projekt Badań Stosowanych NCBiR dla zespołu dr hab. Edyty Skrzypek" w następującym zakresie:
Zdjęcie główne
Dostępny do
2014-09-29 10:45:03 Dodanie rekordu Nazwa rekordu: Projekt Badań Stosowanych NCBiR dla zespołu dr hab. Edyty Skrzypek
print