NCN Projekt PRELUDIUM 16 – projekt badawczy

31.05.2019

Narodowe Centrum Nauki przyznało dofinansowanie na projekt badawczy konkurs PRELUDIUM 16 Decyzja 2018/31/N/NZ9/02430 z dnia 17.05.2019

pt: " Brasinosteroidy jako czynniki modyfikujące dynamikę molekularną membran modelowych i membran izolowanych z roślin jęczmienia" zgłoszony przez Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN, 

Kierownikiem projektu jest mgr Iwona Elżbieta Sadura, Zakład Biologii Rozwoju IFR PAN

Dziennik zmian dokumentu

Data zmiany Typ zmiany Autor Osoba odpowiedzialna Opis zmian
2019-05-31 13:34:46 Edycja rekordu Agnieszka Kwiecień Edycja rekordu "NCN Projekt PRELUDIUM 16 – projekt badawczy" w następującym zakresie:
Kategoria
Dostępny do
2019-05-31 13:33:32 Edycja rekordu Agnieszka Kwiecień Edycja rekordu "NCN Projekt PRELUDIUM 16 – projekt badawczy" w następującym zakresie:
Dostępny do
Treść (angielski)
2019-05-31 13:31:20 Dodanie rekordu Agnieszka Kwiecień Nazwa rekordu: NCN Projekt PRELUDIUM 16 – projekt badawczy
print