NCN Projekt OPUS 16 – projekt badawczy

31.05.2019

Narodowe Centrum Nauki przyznało dofinansowanie na projekt badawczy konkurs Opus 16 Decyzja 2018/31/B/NZ9/00298 z dnia 17.05.2019

pt: " Strukturalna i funkcjonalna charakterystyka loci determinujących poziom fenoli ściany komórkowej w warunkach stresu wodnego pszenżyta" zgłoszony przez Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN, 

Kierownikiem projektu jest dr hab. Tomasz Hura, Zakład Ekofizjologii IFR PAN

Dziennik zmian dokumentu

Data zmiany Typ zmiany Autor Osoba odpowiedzialna Opis zmian
2019-05-31 13:26:35 Edycja rekordu Agnieszka Kwiecień Edycja rekordu "NCN Projekt OPUS 16 – projekt badawczy" w następującym zakresie:
Dostępny do
Treść (polski)
Treść (angielski)
2019-05-31 13:26:16 Edycja rekordu Agnieszka Kwiecień Edycja rekordu "NCN Projekt OPUS 16 – projekt badawczy" w następującym zakresie:
Dostępny do
Treść (polski)
Treść (angielski)
2019-05-31 13:25:29 Dodanie rekordu Agnieszka Kwiecień Nazwa rekordu: NCN Projekt OPUS 16 – projekt badawczy
print