NCN Projekt OPUS 15 – projekt badawczy

08.01.2019

Narodowe Centrum Nauki przyznało dofinansowanie na projekt badawczy konkurs Opus 15 Decyzja 2018/29/B/NZ9/01510 z dnia 22.11.2018 

pt: " Zmiany intensywności wybranych procesów fizjologicznych, biochemicznych i molekularnych wywołanych równoczesnym działaniem stresów zbitości gleby i suszy glebowej u pojedynczych mieszańców kukurydzy różniących się stopniem wrażliwości na te stresy" zgłoszony przez Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN, 

Kierownikiem projektu jest dr hab. Maciej Tadeusz Grzesiak, Zakład Ekofizjologii IFR PAN

 

Dziennik zmian dokumentu

Data zmiany Typ zmiany Autor Osoba odpowiedzialna Opis zmian
2019-01-08 08:59:08 Edycja rekordu Agnieszka Kwiecień Edycja rekordu "NCN Projekt OPUS 15 – projekt badawczy" w następującym zakresie:
Dostępny do
Tytuł (polski)
Tytuł w linku (polski)
Tytuł (angielski)
Tytuł w linku (angielski)
2019-01-08 08:57:51 Edycja rekordu Agnieszka Kwiecień Edycja rekordu "NCN Projekt OPUS15 – projekt badawczy" w następującym zakresie:
Dostępny do
Treść (polski)
Treść (angielski)
2019-01-08 08:56:17 Dodanie rekordu Agnieszka Kwiecień Nazwa rekordu: NCN Projekt OPUS15 – projekt badawczy
print