MRIRW Dotacja na badania podstawowe na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej na rok 2018

08.01.2019

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznało dotację na pokrycie kosztów wykonania badania podstawowego na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej Decyzja nr HOR.hn.802.15.2018 z dnia 29.03.2018 na realizację zadań 26, 80, 84 i 103.

Zad. 26 pt: " Identyfikacja czynników determinujących odporność jęczmenia ozimego (Hordeum vulgare L.) na suszę i mróz" zgłoszony przez Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN, 

Kierownik zadania: dr hab. inż. Iwona Żur Zakład Biologii Komórki IFR PAN

Zad. 80 pt: " Alternatywne czynniki redukujące zjawisko albinizmu roślin regenerowanych z androgenicznych kultur pszenicy i żyta" zgłoszony przez Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN, 

Kierownik zadania: dr hab. Magdalena Szechyńska - Hebda Zakład Biologii Stresu IFR PAN

Zad. 84 pt: " Identyfikacja czynników determinujących efektywność otrzymywania  podwojonych haploidów żyta (Secale cereale L. ) metodami androgenezy i krzyżowań oddalonych " zgłoszony przez Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN, 

Kierownik zadania: dr hab. Ewa Dubas Zakład Biologii Komórki IFR PAN

Zad. 103 pt: " Fizjologiczne i genetyczne markery odporności pszenicy jarej na suszę w aspekcie interakcji zachodzących w ryzosferze" zgłoszony przez Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN, 

Kierownik zadania: dr hab. Magdalena Szechyńska - Hebda Zakład Biologii Stresu IFR PAN

Dziennik zmian dokumentu

Data zmiany Typ zmiany Autor Osoba odpowiedzialna Opis zmian
2019-01-08 08:52:06 Edycja rekordu Agnieszka Kwiecień Edycja rekordu "MRIRW Dotacja na badania podstawowe na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej na rok 2018" w następującym zakresie:
Dostępny do
Tytuł (polski)
Tytuł (angielski)
Tytuł w linku (angielski)
2019-01-08 08:38:45 Edycja rekordu Agnieszka Kwiecień Edycja rekordu "MRIRW DOTACJA NA BADANIA PODSTAWOWE NA RZECZ POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ROŚLINNEJ NA ROK 2018" w następującym zakresie:
Dostępny do
2019-01-08 08:36:54 Edycja rekordu Agnieszka Kwiecień Edycja rekordu "MRIRW DOTACJA NA BADANIA PODSTAWOWE NA RZECZ POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ROŚLINNEJ NA ROK 2018" w następującym zakresie:
Dostępny do
Treść (polski)
Treść (angielski)
2019-01-08 08:34:34 Edycja rekordu Agnieszka Kwiecień Edycja rekordu "MRIRW DOTACJA NA BADANIA PODSTAWOWE NA RZECZ POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ROŚLINNEJ NA ROK 2018" w następującym zakresie:
Dostępny do
2019-01-08 08:33:43 Edycja rekordu Agnieszka Kwiecień Edycja rekordu "MRIRW DOTACJA NA BADANIA PODSTAWOWE NA RZECZ POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ROŚLINNEJ NA ROK 2018" w następującym zakresie:
Dostępny do
2019-01-08 08:32:28 Edycja rekordu Agnieszka Kwiecień Edycja rekordu "MRIRW DOTACJA NA BADANIA PODSTAWOWE NA RZECZ POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ROŚLINNEJ NA ROK 2018" w następującym zakresie:
Dostępny do
Treść (polski)
2019-01-08 08:30:00 Edycja rekordu Agnieszka Kwiecień Edycja rekordu "MRIRW DOTACJA NA BADANIA PODSTAWOWE NA RZECZ POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ROŚLINNEJ NA ROK 2018" w następującym zakresie:
Dostępny do
Treść (polski)
Treść (angielski)
2019-01-08 08:28:23 Edycja rekordu Agnieszka Kwiecień Edycja rekordu "MRIRW DOTACJA NA BADANIA PODSTAWOWE NA RZECZ POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ROŚLINNEJ NA ROK 2018" w następującym zakresie:
Dostępny do
Opublikowany
2019-01-08 08:28:01 Dodanie rekordu Agnieszka Kwiecień Nazwa rekordu: MRIRW DOTACJA NA BADANIA PODSTAWOWE NA RZECZ POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ROŚLINNEJ NA ROK 2018
print