ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 2/2017 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

12.05.2017

Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa oprogramowania do obróbki i analizy obrazów do mikroskopu konfokalnego Nikon Eclipse E600, znak sprawy 2/2017

 

Pliki:

Dziennik zmian dokumentu

Data zmiany Typ zmiany Autor Osoba odpowiedzialna Opis zmian
2017-05-12 09:05:25 Edycja rekordu Sławomir Jurczyk Edycja rekordu "ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 2/2017 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ" w następującym zakresie:
Dostępny do
Opublikowany
2017-05-12 09:05:00 Dodanie rekordu Sławomir Jurczyk Nazwa rekordu: ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 2/2017 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
print