ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 1/2017 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

08.05.2017

Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, działając na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2015, poz. 2164 z poźn. zm.), przekazuję informację z otwarcia ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

więcej

 

Dziennik zmian dokumentu

Data zmiany Typ zmiany Autor Osoba odpowiedzialna Opis zmian
2017-05-08 13:27:25 Edycja rekordu Sławomir Jurczyk Edycja rekordu "ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 1/2017 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT" w następującym zakresie:
Dostępny do
2017-05-08 13:26:43 Dodanie rekordu Sławomir Jurczyk Nazwa rekordu: ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 1/2017 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
print