ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 2/2017 - PYTANIA DO SIWZ

26.04.2017

Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN w Krakowie informuje, że w dniu 26.04.2017 r. do zamawiającego wpłynął wniosek od wykonawcy dotyczący wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa oprogramowania do obróbki i analizy obrazów do mikroskopu konfokalnego Nikon Eclipse E600” - znak sprawy 2/2017.

Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniem, których udzielono wykonawcom.

  1. Pytanie nr 1:

„Dzień dobry,

Uprzejmie proszę o przesłanie, jeżeli to możliwe, załączników do przetargów nr 1/2017 "Rozbudowa mikroskopu konfokalnego Nikon Eclipse E600/C1" i nr 2/2017 "Dostawa oprogramowania do obróbki i analizy obrazów do mikroskopu konfokalnego Nikon Eclipse E600" w wersji word lub innej edytowalnej.
Pozwoli to na uniknięcie błędów przy konwersji z wersji pdf."

  1. Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający nie przesyła załączników do SIWZ w wersji Word lub innej edytowalnej. Załączniki należy wypełnić odręcznie.

Dziennik zmian dokumentu

Data zmiany Typ zmiany Autor Osoba odpowiedzialna Opis zmian
2017-04-26 11:16:03 Dodanie rekordu Sławomir Jurczyk Nazwa rekordu: ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 2/2017 - PYTANIA DO SIWZ
print