ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 4/2016 - ZAWIADOMIENIE

09.12.2016

Zamówienie zostało przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierzał przeznaczyć 141 283,51 zł brutto.

 

Liczba ofert otrzymanych: 4

Liczba ofert odrzuconych: 0

Kryterium wyboru oferty:

cena oferty - 60%

termin płatności – 40%

Wybrano ofertę nr 2, która otrzymała 100 pkt. , tj.:  

Green S.A.

ul. Antoniego Słonimskiego 6

50-304 Wrocław

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena oferty

Termin płatności
[dni]

Ocena ceny

Ocena terminu płatności

Ocena łączna

1

Elektrociepłownia Andrychów sp. z o.o.
ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów

138 092,10 zł

30

57,74

40

97,74

2

Green S.A.
ul. Antoniego Słonimskiego 6, 50-304 Wrocław

132 897,81 zł

30

60,00

40

100,00

3

Energa Obrót S.A.
al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

146 960,40 zł

21

54,26

10

64,26

4

Tauron Sprzedaż sp. z o.o.
ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków

139 891,00 zł

30

57,00

40

97,00

 

Dziennik zmian dokumentu

Data zmiany Typ zmiany Autor Osoba odpowiedzialna Opis zmian
2016-12-09 12:23:58 Edycja rekordu Sławomir Jurczyk Edycja rekordu "ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 4/2016 - ZAWIADOMIENIE" w następującym zakresie:
Dostępny do
Opublikowany
2016-12-09 12:23:32 Dodanie rekordu Sławomir Jurczyk Nazwa rekordu: ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 4/2016 - ZAWIADOMIENIE
print