zajęcia laboratoryjne dla uczniów szkoły podstawowej

21.04.2016

Zajęcia laboratoryjne dla uczniów szkoły podstawowej 18 kwiecień 2016 r.

Zajęcia odbyły się w ramach naukowo - popularyzatorskiej działalności Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk i prowadzone były przez pracowników naukowych oraz doktorantów.

Dziennik zmian dokumentu

Data zmiany Typ zmiany Autor Osoba odpowiedzialna Opis zmian
2016-04-21 13:29:35 Edycja rekordu Edycja rekordu "zajęcia laboratoryjne dla uczniów szkoły podstawowej" w następującym zakresie:
Dostępny do
Opublikowany
2016-04-21 13:29:11 Dodanie rekordu Nazwa rekordu: zajęcia laboratoryjne dla uczniów szkoły podstawowej
print