ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 1/2016 - ZAWIADOMIENIE

31.03.2016

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dotyczącej "dostawy automatycznego ekstraktora próbek do fazy stałej wraz z systemem do próżniowego odparowywania rozpuszczalników” - znak sprawy 1/2016.

więcej

Dziennik zmian dokumentu

Data zmiany Typ zmiany Autor Osoba odpowiedzialna Opis zmian
2016-03-31 12:26:23 Dodanie rekordu Sławomir Jurczyk Nazwa rekordu: ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 1/2016 - ZAWIADOMIENIE
print