Zakład Biologii Stresu

kierownik: Prof. dr hab. inż. Ewa Niewiadomska
adres: Niezapominajek 21, 30-239 Kraków
telefon: (+48) 12 4251833 (wew./ext. 158)
faks: (+48) 12 4251844
e.niewiadomska@ifr-pan.edu.pl

Pracownicy

Opis

Badania Zakładu Biologii Stresu koncentrują się nad zagadnieniem funkcjonowania roślin w warunkach stresu abiotycznego i biotycznego. Spośród czynników stresu abiotycznego analizowane są głównie mechanizmy odporności na suszę, zasolenie i silne światło, a spośród czynników stresu biotycznego, badane są reakcje roślin na infekcje bakteryjne (Pseudomonas syringae) i grzybowe (Botrytis cinerea). Reakcje roślin rozpatrywane są na różnych poziomach organizacji: cała roślina, poszczególne tkanki, metabolizm komórki i ekspresja wybranych genów. Szczególną uwagę poświęca się modyfikacjom fotosyntezy typu C3 i indukcji CAM (Crassulacean Acid Metabolism) w odniesieniu do odporności na czynniki stresowe. Ponadto analizowana jest rola reaktywnych form tlenu i komórkowego stanu redoks w aspekcie transdukcji sygnałów stresowych oraz regulacji metabolizmu podstawowego i wtórnego. W kręgu zainteresowań leży także filogeneza systemu antyoksydacyjnego i fotosyntezy oraz ich rola na wczesnych etapach ewolucji.

Publikacje

  • Klajmon A.
  • Makowska K.
  • Zimny J.
  • Oleszczuk S.
  • Libik-Konieczny M.
  • Sebela M.
  • Gašparíková I.
  • Bąba W.
  • Konieczny R.
  • Gum Arabic influences the activity of antioxidant enzymes during androgenesis in barley anthers.
  • 2023.
  • Plant Cell, Tissue and Organ Culture.
  zobacz
  • Gozdur K.
  • Ślesak I.
  • Ślesak H.
  • Photosynthetic and antioxidant activity in the sex‑related heat stress response of the dioecious species Rumex thyrsiflorus Fingerh.
  • 2023.
  • Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 152: 151-165.
  zobacz
  • Mazur Z.
  • Ślesak I.
  • Cyjanobakterie (sinice) – organizmy, którym niestraszne jest promieniowanie UV.
  • 2022.
  • Kosmos, 4.
  • Ślesak I.
  • Ślesak H.
  • Cyanophages as an important factor in the early evolution of oxygenic photosynthesis.
  • 2022.
  • Scientific Reports, 12: 20581.
  zobacz
  • Kula-Maximenko M.
  • Zieliński K.
  • Depciuch J.
  • Lekki J.
  • Niemiec M.
  • Ślesak I.
  • Application of spectroscopic methods for the identification of superoxide dismutases in cyanobacteria.
  • 2022.
  • International Journal of Molecular Sciences, 23: 13819.
  zobacz
  • Ślesak I.
  • Mazur Z.
  • Ślesak H.
  • Genes encoding the photosystem II proteins are under purifying selection: An insight into the early evolution of oxygenic photosynthesis.
  • 2022.
  • Photosynthesis Research, 153: 163–175.
  zobacz
  • Okunlola G.O.
  • Olatunji O.A.
  • Niewiadomska E.
  • Jimoh M.A.
  • Rufai A.B.
  • Ogunkunle C.O.
  • Foliar application of melatonin alleviates the deleterious effects of drought on the three most cultivated capsicum species in africa.
  • 2022.
  • Gesunde Pflanzen.
  zobacz
  • Joachimiak A.J.
  • Libik-Konieczny M.
  • Wójtowicz T.
  • Sliwinska E.
  • Grabowska-Joachimiak A.
  • Physiological aspects of sex differences and Haldane's rule in Rumex hastatulus .
  • 2022.
  • Scientific Reports, 12: 11145.
  zobacz
  • Saja-Garbarz D.
  • Libik-Konieczny M.
  • Fellner M.
  • Jurczyk B.
  • Janowiak F.
  • Silicon-induced alterations in the expression of aquaporins and antioxidant system activity in well-watered and drought-stressed oilseed rape.
  • 2022.
  • Plant Physiology and Biochemistry, 174: 73-86.
  zobacz
  • Zieliński K.
  • Kaczmarczyk A.
  • Cieślak E.
  • Ślesak I.
  • Symbioza u cyjanobakterii.
  • 2021.
  • Kosmos Problemy Nauk Biologicznych, 70: 697–710 .
  zobacz
  • Libik-Konieczny M.
  • Michalec-Warzecha Ż.
  • Ślesak I.
  • Pistelli L.
  • Rhizobium rhizogenes - Mediated genetic transformation of antidiabetic plants.
  • 2021.
  • In: Biotechnology of Anti-diabetic Medicinal Plants. Gantait S., Verma S.K., Sharangi A.B. (eds), Springer, Singapore: 341-382.
  zobacz
więcej publikacji

Projekty