Zakład Biologii Rozwoju

kierownik: Dr hab. inż. Anna Janeczko
adres: Niezapominajek 21, 30-239 Kraków
telefon: (+48) 12 4251833 (wew./ext. 108)
faks: (+48) 12 4251844
a.janeczko@ifr-pan.edu.pl
Kontakt z kierownikiem Zakładu ania@belanna.strefa.pl

Pracownicy

Opis

GŁÓWNE PROBLEMY BADAWCZE ZBR

Wzrost i rozwój roślin w zmieniających się warunkach klimatycznych – mechanizmy aklimacyjne roślin uprawnych ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki hormonalnej (hormonomika) i analiz proteomicznych (proteomika).  
 
Rola hormonów steroidowych - brasinosteroidów a także innych regulatorów steroidowych (progesteron, ekdysteroidy) we wzroście i rozwoju roślin. 
 
Fizjologiczno - biochemiczne uwarunkowania produkcji biomasy roślinnej glonów ze szczególnym uwzględnieniem molekularnych mechanizmów zmian sprawności aparatu fotosyntetycznego pod wpływem różnego składu spektralnego światła
 
Obniżanie zawartości alergenów w ziarnie pszenicy -  wykorzystanie allelopatyków i tradycyjnej hodowli
 
Optymalizacja warunków świetlnych roślin w systemach szklarniowych stosujących oświetlenie LED – badania aplikacyjne, współpraca z firmami produkującymi oświetlenie szklarniowe.

 

Możliwość badań i współpracy w ramach projektów badawczych w zakresie:

1. Pomiary składu chemicznego roślin:
- metodą HPLC-MS:
hormony roślinne (etylen, kwas salicylowy, cytokininy, auksyny, poliaminy, kwas jasmonowy); witaminy (witamina C, tokoferole, prowitamina A); inne substancje: kofeina, melatonina, mykotoksyna – zearalenon, cukry rozpuszczalne (sacharoza, glukoza, fruktoza, maltoza, rafinoza i inne)
- metodą spektrometrii ramanowskiej: karotenoidy, flawonoidy, chlorofil, kwasy tłuszczowe, cukry, białka
- metodą spektrofotometryczną: barwniki roślinne, cukry ogólne, białko rozpuszczalne, skrobia, H2O2
- metodą chromatografii gazowej: kwasy tłuszczowe, sterole
- metodą Soxleta i metodą wagową: tłuszcze ogólne
- metodą Kiejdahla: białko całkowite, azot
2. Pomiary osmolalności i zawartości jonów (H+, K+, Na+, Ca2+)
3. Oznaczanie aktywności enzymów stresu oksydacyjnego: dysmutaza ponadtlenkowa, katalaza, peroksydaza (metody spektrofotometryczne)
4. Pomiary wypływu elektrolitów, potencjału osmotyczny soku komórkowego (metody konduktometryczne)
5. Pomiar potencjału elektrycznego tkanek i komórek w różnych procesach fizjologicznych
6. Izolacja naturalnych błon komórkowych z materiału roślinnego (min. izolacja plazmolemy w systemie dwufazowym dekstran-glikol polietylenowy)
7. Wykonywanie sztucznych błon komórkowych (mono- i wielo- warstwy lipidowe) jako modeli do badań oddziaływań powierzchniowych substancji o charakterze hydrofilowym i hydrofobowym (hormony, enzymy)
8. Monitorowanie zmian emisji ciepła z tkanek roślinnych pod wpływem czynników abiotycznych i biotycznych (metoda kalorymetrii izotermicznej)
9. Pomiary sprawności fotosyntezy roślin (metody fluorescencyjne)
10. Hodowla glonów w kontrolowanych warunkach termiczno-świetlnych, sterowanie hodowlą glonów w kierunku uzyskania metabolitów pożądanych przez przemysł

 

Publikacje

  • Wojtania A.
  • Markiewicz M.
  • Waligórski P.
  • Regulation of the bud dormancy development and release in micropropagated rhubarb 'Malinowy'.
  • 2022.
  • International Journal of Molecular Sciences, 23: 1480.
  zobacz
  • Stępień K.
  • Skoneczna A.
  • Kula-Maximenko M.
  • Jurczyk L.
  • Mołoń M.
  • Depletion of the origin recognition complex subunits delays aging in budding yeast.
  • 2022.
  • Cells, 11: 1252.
  zobacz
  • Sobstyl E.
  • Szopa A.
  • Dziurka M.
  • Ekiert H.
  • Nikolaichuk H.
  • Choma IM.
  • Schisandra rubriflora fruit and leaves as promising new materials of high biological potential: Lignan profiling and effect-directed analysis.
  • 2022.
  • Molecules, 27: 2116.
  zobacz
  • Klimek-Szczykutowicz M.
  • Dziurka M.
  • Blažević I.
  • Đulović A.
  • Apola A.
  • Ekiert H.
  • Szopa A.
  • Impacts of elicitors on metabolite production and on antioxidant potential and tyrosinase inhibition in watercress microshoot cultures.
  • 2022.
  • Applied Microbiology and Biotechnology, 106: 619-633.
  zobacz
  • Hornyák M.
  • Dziurka M.
  • Kula-Maximenko M.
  • Pastuszak J.
  • Szczerba A.
  • Szklarczyk M.
  • Płażek A.
  • Photosynthetic efficiency, growth and secondary metabolism of common buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) in different controlled-environment production systems.
  • 2022.
  • Scientific Reports, 12: 257.
  zobacz
  • Guleken Z.
  • Kula-Maximenko M.
  • Depciuch J.
  • Kilic A.M.
  • Saribal D.
  • Detection of the chemical changes in blood, liver, and brain caused by electromagnetic field exposure using Raman spectroscopy, biochemical assays combined with multivariate analyses.
  • 2022.
  • Photodiagnosis and Photodynamic Therapy, 38: 102779.
  zobacz
więcej publikacji

Projekty

więcej projektów