Zakład Biologii Rozwoju

kierownik: Dr hab. inż. Anna Janeczko
adres: Niezapominajek 21, 30-239 Kraków
telefon: (+48) 12 4251833 (wew./ext. 108)
faks: (+48) 12 4251844
a.janeczko@ifr-pan.edu.pl
Kontakt z kierownikiem Zakładu ania@belanna.strefa.pl

Pracownicy

Opis

GŁÓWNE PROBLEMY BADAWCZE ZBR

Wzrost i rozwój roślin w zmieniających się warunkach klimatycznych – mechanizmy aklimacyjne roślin uprawnych ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki hormonalnej (hormonomika) i analiz proteomicznych (proteomika).  
 
Rola hormonów steroidowych - brasinosteroidów a także innych regulatorów steroidowych (progesteron, ekdysteroidy) we wzroście i rozwoju roślin. 
 
Fizjologiczno - biochemiczne uwarunkowania produkcji biomasy roślinnej glonów ze szczególnym uwzględnieniem molekularnych mechanizmów zmian sprawności aparatu fotosyntetycznego pod wpływem różnego składu spektralnego światła
 
Obniżanie zawartości alergenów w ziarnie pszenicy -  wykorzystanie allelopatyków i tradycyjnej hodowli
 
Optymalizacja warunków świetlnych roślin w systemach szklarniowych stosujących oświetlenie LED – badania aplikacyjne, współpraca z firmami produkującymi oświetlenie szklarniowe.

 

Możliwość badań i współpracy w ramach projektów badawczych w zakresie:

1. Pomiary składu chemicznego roślin:
- metodą HPLC-MS:
hormony roślinne (etylen, kwas salicylowy, cytokininy, auksyny, poliaminy, kwas jasmonowy); witaminy (witamina C, tokoferole, prowitamina A); inne substancje: kofeina, melatonina, mykotoksyna – zearalenon, cukry rozpuszczalne (sacharoza, glukoza, fruktoza, maltoza, rafinoza i inne)
- metodą spektrometrii ramanowskiej: karotenoidy, flawonoidy, chlorofil, kwasy tłuszczowe, cukry, białka
- metodą spektrofotometryczną: barwniki roślinne, cukry ogólne, białko rozpuszczalne, skrobia, H2O2
- metodą chromatografii gazowej: kwasy tłuszczowe, sterole
- metodą Soxleta i metodą wagową: tłuszcze ogólne
- metodą Kiejdahla: białko całkowite, azot
2. Pomiary osmolalności i zawartości jonów (H+, K+, Na+, Ca2+)
3. Oznaczanie aktywności enzymów stresu oksydacyjnego: dysmutaza ponadtlenkowa, katalaza, peroksydaza (metody spektrofotometryczne)
4. Pomiary wypływu elektrolitów, potencjału osmotyczny soku komórkowego (metody konduktometryczne)
5. Pomiar potencjału elektrycznego tkanek i komórek w różnych procesach fizjologicznych
6. Izolacja naturalnych błon komórkowych z materiału roślinnego (min. izolacja plazmolemy w systemie dwufazowym dekstran-glikol polietylenowy)
7. Wykonywanie sztucznych błon komórkowych (mono- i wielo- warstwy lipidowe) jako modeli do badań oddziaływań powierzchniowych substancji o charakterze hydrofilowym i hydrofobowym (hormony, enzymy)
8. Monitorowanie zmian emisji ciepła z tkanek roślinnych pod wpływem czynników abiotycznych i biotycznych (metoda kalorymetrii izotermicznej)
9. Pomiary sprawności fotosyntezy roślin (metody fluorescencyjne)
10. Hodowla glonów w kontrolowanych warunkach termiczno-świetlnych, sterowanie hodowlą glonów w kierunku uzyskania metabolitów pożądanych przez przemysł

 

Publikacje

  • Kula-Maximenko M.
  • Gorczyca A.
  • Pociecha E.
  • Gąstoł A.
  • Maciejewska-Prończuk J.
  • Oćwieja M.
  • Characterization of selected parameters of Chlorella vulgaris microalgae after short-term exposure to gold nanoparticles with different surface properties.
  • 2022.
  • Journal of Environmental Chemical Engineering, 10: 108248.
  zobacz
  • Molon M.
  • Stępien K.
  • Kielar P.
  • Vasileva B.
  • Lozanska B.
  • Staneva D.
  • Ivanov P.
  • Kula-Maximenko M.
  • Molestak E.
  • Tchórzewski M.
  • Miloshev G.
  • Georgieva M.
  • Actin-related protein 4 and linker histone sustain yeast replicative ageing.
  • 2022.
  • Cells, 11: 2754.
  zobacz
  • Kula-Maximenko M.
  • Zieliński K.
  • Depciuch J.
  • Lekki J.
  • Niemiec M.
  • Ślesak I.
  • Application of spectroscopic methods for the identification of superoxide dismutases in cyanobacteria.
  • 2022.
  • International Journal of Molecular Sciences, 23: 13819.
  zobacz
  • Wojtania A.
  • Markiewicz M.
  • Waligórski P.
  • Regulation of the bud dormancy development and release in micropropagated rhubarb 'Malinowy'.
  • 2022.
  • International Journal of Molecular Sciences, 23: 1480.
  zobacz
  • Stępień K.
  • Skoneczna A.
  • Kula-Maximenko M.
  • Jurczyk L.
  • Mołoń M.
  • Depletion of the origin recognition complex subunits delays aging in budding yeast.
  • 2022.
  • Cells, 11: 1252.
  zobacz
  • Hornyák M.
  • Kula-Maximenko M.
  • Pastuszak J.
  • Szczerba A.
  • Szklarczyk M.
  • Płażek A.
  • Photosynthetic efficiency, growth and secondary metabolism of common buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) in different controlled-environment production systems.
  • 2022.
  • Scientific Reports, 12: 257.
  zobacz
więcej publikacji

Projekty

więcej projektów