Zakład Biologii Rozwoju

kierownik: Prof. dr hab. inż. Anna Janeczko
adres: Niezapominajek 21, 30-239 Kraków
telefon: (+48) 12 4251833 (wew./ext. 108)
faks: (+48) 12 4251844
a.janeczko@ifr-pan.edu.pl
Kontakt z kierownikiem Zakładu ania@belanna.strefa.pl

Pracownicy

Opis

GŁÓWNE PROBLEMY BADAWCZE ZBR

Wzrost i rozwój roślin w zmieniających się warunkach klimatycznych – mechanizmy aklimacyjne roślin uprawnych ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki hormonalnej (hormonomika) i analiz proteomicznych (proteomika).  
 
Rola hormonów steroidowych - brasinosteroidów a także innych regulatorów steroidowych (progesteron, ekdysteroidy) we wzroście i rozwoju roślin. 
 
Fizjologiczno - biochemiczne uwarunkowania produkcji biomasy roślinnej glonów ze szczególnym uwzględnieniem molekularnych mechanizmów zmian sprawności aparatu fotosyntetycznego pod wpływem różnego składu spektralnego światła
 
Obniżanie zawartości alergenów w ziarnie pszenicy -  wykorzystanie allelopatyków i tradycyjnej hodowli
 
Optymalizacja warunków świetlnych roślin w systemach szklarniowych stosujących oświetlenie LED – badania aplikacyjne, współpraca z firmami produkującymi oświetlenie szklarniowe.

 

Możliwość badań i współpracy w ramach projektów badawczych w zakresie:

1. Pomiary składu chemicznego roślin:
- metodą HPLC-MS:
hormony roślinne (etylen, kwas salicylowy, cytokininy, auksyny, poliaminy, kwas jasmonowy); witaminy (witamina C, tokoferole, prowitamina A); inne substancje: kofeina, melatonina, mykotoksyna – zearalenon, cukry rozpuszczalne (sacharoza, glukoza, fruktoza, maltoza, rafinoza i inne)
- metodą spektrometrii ramanowskiej: karotenoidy, flawonoidy, chlorofil, kwasy tłuszczowe, cukry, białka
- metodą spektrofotometryczną: barwniki roślinne, cukry ogólne, białko rozpuszczalne, skrobia, H2O2
- metodą chromatografii gazowej: kwasy tłuszczowe, sterole
- metodą Soxleta i metodą wagową: tłuszcze ogólne
- metodą Kiejdahla: białko całkowite, azot
2. Pomiary osmolalności i zawartości jonów (H+, K+, Na+, Ca2+)
3. Oznaczanie aktywności enzymów stresu oksydacyjnego: dysmutaza ponadtlenkowa, katalaza, peroksydaza (metody spektrofotometryczne)
4. Pomiary wypływu elektrolitów, potencjału osmotyczny soku komórkowego (metody konduktometryczne)
5. Pomiar potencjału elektrycznego tkanek i komórek w różnych procesach fizjologicznych
6. Izolacja naturalnych błon komórkowych z materiału roślinnego (min. izolacja plazmolemy w systemie dwufazowym dekstran-glikol polietylenowy)
7. Wykonywanie sztucznych błon komórkowych (mono- i wielo- warstwy lipidowe) jako modeli do badań oddziaływań powierzchniowych substancji o charakterze hydrofilowym i hydrofobowym (hormony, enzymy)
8. Monitorowanie zmian emisji ciepła z tkanek roślinnych pod wpływem czynników abiotycznych i biotycznych (metoda kalorymetrii izotermicznej)
9. Pomiary sprawności fotosyntezy roślin (metody fluorescencyjne)
10. Hodowla glonów w kontrolowanych warunkach termiczno-świetlnych, sterowanie hodowlą glonów w kierunku uzyskania metabolitów pożądanych przez przemysł

 

Publikacje

  • Guleken Z.
  • Ceylan Z.
  • Aday A.
  • Bayrak A.G.
  • Hindilerden I.Y.
  • Nalcaci M.
  • Jakubczyk P.
  • Jakubczyk D.
  • Kula-Maximenko M.
  • Depciuch J.
  • Detection of primary myelofibrosis in blood serum via Raman spectroscopy assisted by machine learning approaches; correlation with clinical diagnosis.
  • 2023.
  • Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine, 53: 102706.
  zobacz
  • Depciuch J.
  • Czarny W.
  • Płonka A.
  • Podgórski R.
  • Bajorek W.
  • Dziadek B.
  • Kula-Maximenko M.
  • Sznajder M.
  • Paja W.
  • Shpotyuk Y.
  • Cebulski J.
  • Król P.
  • Investigation of novel methods for stress level measurements in athletes employing FTIR and Raman spectroscopy techniques.
  • 2023.
  • Measurement, 220: 113316.
  zobacz
  • Zboińska M.
  • Janeczko A.
  • Kabała K.
  • Involvement of NO in V-ATPase regulation in cucumber roots under control and cadmium stress conditions.
  • 2023.
  • Plants-Basel, 12: 2884.
  zobacz
  • Miłek M.
  • Molon M.
  • Kula-Maximenko M.
  • Sidor E.
  • Zaguła G.
  • Dżugan M.
  • Chemical composition and bioactivity of laboratory-fermented bee pollen in comparison with natural bee bread.
  • 2023.
  • Biomolecules, 13: 1025.
  zobacz
  • Wojtania A.
  • Markiewicz M.
  • Waligórski P.
  • Growth cessation and dormancy induction in micropropagated plantlets of Rheum rhaponticum ‘Raspberry’ influenced by photoperiod and temperature.
  • 2023.
  • International Journal of Molecular Sciences, 24: 607.
  zobacz
 • zobacz
więcej publikacji

Projekty

więcej projektów