Zakład Biologii Rozwoju

kierownik: Prof. dr hab. inż. Anna Janeczko
adres: Niezapominajek 21, 30-239 Kraków
telefon: (+48) 12 4251833 (wew./ext. 108)
faks: (+48) 12 4251844
a.janeczko@ifr-pan.edu.pl
Kontakt z kierownikiem Zakładu anna.janeczko@poczta.fm

Pracownicy

Opis

GŁÓWNE PROBLEMY BADAWCZE ZBR

Wzrost i rozwój roślin w zmieniających się warunkach klimatycznych – mechanizmy aklimacyjne roślin uprawnych ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki hormonalnej (hormonomika) i analiz proteomicznych (proteomika).  
 
Rola hormonów steroidowych - brasinosteroidów a także innych regulatorów steroidowych (progesteron, ekdysteroidy) we wzroście i rozwoju roślin. 
 
Fizjologiczno - biochemiczne uwarunkowania produkcji biomasy roślinnej glonów ze szczególnym uwzględnieniem molekularnych mechanizmów zmian sprawności aparatu fotosyntetycznego pod wpływem różnego składu spektralnego światła
 
Obniżanie zawartości alergenów w ziarnie pszenicy -  wykorzystanie allelopatyków i tradycyjnej hodowli
 
Optymalizacja warunków świetlnych roślin w systemach szklarniowych stosujących oświetlenie LED – badania aplikacyjne, współpraca z firmami produkującymi oświetlenie szklarniowe.

 

Możliwość badań i współpracy w ramach projektów badawczych w zakresie:

1. Pomiary składu chemicznego roślin:
- metodą HPLC-MS:
hormony roślinne (etylen, kwas salicylowy, cytokininy, auksyny, poliaminy, kwas jasmonowy); witaminy (witamina C, tokoferole, prowitamina A); inne substancje: kofeina, melatonina, cukry rozpuszczalne (sacharoza, glukoza, fruktoza, maltoza, rafinoza i inne)
- metodą spektrometrii ramanowskiej: karotenoidy, flawonoidy, chlorofil, kwasy tłuszczowe, cukry, białka (ogólny profil metaboliczny)
- metodą spektrofotometryczną: barwniki roślinne, cukry ogólne, białko rozpuszczalne, skrobia
- metodą chromatografii gazowej: kwasy tłuszczowe
2. Oznaczanie aktywności enzymów stresu oksydacyjnego: dysmutaza ponadtlenkowa, katalaza, peroksydaza (metody spektrofotometryczne).
3. Pomiary wypływu elektrolitu [przepuszczalność membran komórkowych], pomiar potencjału osmotycznego soku komórkowego (metody konduktometryczne).
4. Izolacja naturalnych błon komórkowych z materiału roślinnego. 
5. Monitorowanie zmian emisji ciepła z tkanek roślinnych pod wpływem czynników abiotycznych i biotycznych (metoda kalorymetrii izotermicznej).
6. Pomiary sprawności fotosyntezy roślin (metody fluorescencyjne).
7. Hodowla glonów w kontrolowanych warunkach termiczno-świetlnych.

 

 

Publikacje

  • Ryś M.
  • Miastkowska M.
  • Łętocha A.
  • Wajs‑Bonikowska A.
  • Lorenzo P.
  • Synowiec A.
  • The effect of caraway oil‑loaded bio‑nanoemulsions on the growth and performance of barnyard grass and maize.
  • 2024.
  • Scientific Reports, 14: 4313 .
  zobacz
  • Stachurska  J.
  • Janeczko A.
  • Physiological and biochemical background of deacclimation in plants, with special attention being paid to crops: A minireview.
  • 2024.
  • Agronomy, 14: 419.
  zobacz
  • Jakovljević D.
  • Kruszka D.
  • Waligórski P.
  • Warchoł M.
  • Skrzypek E.
  • Untargeted metabolomic in basil cell cultures – a case study of Ocimum basilicum L. var. minimum Alef..
  • 2024.
  • Physiologia Plantarum, 176: e14203.
  zobacz
  • Ryś M.
  • Saja-Garbarz D.
  • Fodor J.
  • Oliwa J.
  • Gullner G.
  • Juhász C.
  • Kornaś A.
  • Skoczowski A.
  • Gruszka D.
  • Janeczko A.
  • Barna B.
  • Heat pre-treatment modified host and non-host interactions of powdery mildew with barley brassinosteroid mutants and wild types.
  • 2024.
  • Life, 14: 160.
  zobacz
  • Słomczyńska K.
  • Mirek P.
  • Panowski A.
  • Saja-Garbarz D.
  • Janeczko A.
  • Skoczowski A.
  • Assessing the feasibility of recovering heat from Mung Bean sprout production for food consumption.
  • 2024.
  • Thermochimica Acta, 731: 179654.
  zobacz
  • Stepień K.
  • Skoneczna A.
  • Kula-Maximenko M.
  • Jurczyk L.
  • Molon M.
  • Disorders in the CMG helicase complex increase the proliferative capacity and delay chronological aging of budding yeast.
  • 2024.
  • Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Cell Research, 1871: 119621.
  zobacz
więcej publikacji

Projekty

więcej projektów