Prof. dr hab. Andrzej Maria Skoczowski

Byli i Emerytowani Pracownicy Naukowi
Międzyinstytutowe Laboratorium Biotechnologii i Katalizy Enzymatycznej
(+48) 12 4251833 (wew./ext. 130)
a.skoczowski@ifr-pan.edu.pl
Odpowiedź roślin na abiotyczne i biotyczne czynniki stresowe • rola składu spektralnego światła w odpowiedzi roślin na stres • fizjologiczne mechanizmy odporności roślin na herbicydy

Publikacje

  • Ryś M.
  • Saja-Garbarz D.
  • Fodor J.
  • Oliwa J.
  • Gullner G.
  • Juhász C.
  • Kornaś A.
  • Skoczowski A.
  • Gruszka D.
  • Janeczko A.
  • Barna B.
  • Heat pre-treatment modified host and non-host interactions of powdery mildew with barley brassinosteroid mutants and wild types.
  • 2024.
  • Life, 14: 160.
  zobacz
  • Skoczowski A.
  • Oliwa, J.
  • Stawoska, I.
  • Ryś M.
  • Kocurek, M.
  • Czyczyło-Mysza I.
  • The spectral compositions of light changes physiological response of chinese cabbage to elevated ozone concentrationconcentration.
  • 2022.
  • International Journal of Molecular Sciences, 23: 2941.
  zobacz
  • Saja D.
  • Janeczko A.
  • Barna B.
  • Skoczowski A.
  • Dziurka M.
  • Dziurka M.
  • Kornaś A
  • Gullner G
  • Powdery mildew-induced hormonal and photosynthetic changes in barley near isogenic lines carrying various resistant genes.
  • 2020.
  • International Journal of Molecular Sciences, 21: 4536.
  zobacz
  • Janeczko A.
  • Saja D.
  • Dziurka M.
  • Gullner G.
  • Kornaś A.
  • Skoczowski A.
  • Gruszka D.
  • Barna B.
  • Brassinosteroid deficiency caused by the mutation of the HvDWARF gene influences the reactions of barley to powdery mildew.
  • 2019.
  • Physiological and Molecular Plant Pathology, 108: 101438.
  zobacz
  • Oliwa J.
  • Stawoska I.
  • Janeczko A.
  • Oklestkova J.
  • Skoczowski A.
  • Response of the photosynthetic apparatus in the tropical fern Platycerium bifurcatum to increased ozone concentration.
  • 2019.
  • Photosynthetica, 57: 1119-1129.
  zobacz
  • Janeczko A.
  • Dziurka M.
  • Gullner G.
  • Kocurek M.
  • Ryś M.
  • Saja D.
  • Skoczowski A.
  • Tobias I.
  • Kornaś A.
  • Barna B.
  • Comparative studies of compatible and incompatible pepper–Tobamovirus interactions and the evaluation of effects of 24-epibrassinolide.
  • 2018.
  • Photosynthetica, 56: 763-775.
  zobacz
więcej publikacji

Projekty

TYTUŁY I STOPNIE NAUKOWE

 • 2011 - tytuł naukowy profesora w zakresie biologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 • 1999 - doktor habilitowany, zakres: agronomia-fizjologia roślin, Akademia Rolniczaj w Krakowie (obecnie Uniwersytet Rolniczy)

 • 1984 - doktor nauk rolniczych, zakres: agronomia-fizjologia roślin, Akademia Rolnicza w Krakowie (obecnie Uniwersytet Rolniczy)

 • 1974 - magister chemii (chemia jądrowa), Uniwersytet Jagielloński


ZATRUDNIENIE

 • 1975 - nadal; Zakład (obecnie Instytut) Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk

 • 2007 - nadal; Uniwersutet Pedagogiczny w Krakowie, Zakład Fizjologii Roślin

 • 1975 - 1985; asystent i starszy asystent naukowo-badawczy w Zakładzie (obecnie Instytut) Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk (IFR PAN)

 • 1985 - 2000; adiunkt w IFR PAN

 • 2000 - 2010; docent w IFR PAN

 • 2010 - nadal; profesor nadzwyczajny IFR PAN

 • 2007 - 2011; profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Pedagigicznego w Krakowie

 • 2011 - nadal; profesor zwyczajny Uniwersytetu Pedagigicznego w Krakowie 


ZAJMOWANE STANOWISKA
 
 • 2000 - 2008; Zastępca Dyrektora Zakładu (następnie Instytutu) Fizjologii Roślin PAN ds. naukowych

 • 2005 – 2013; Zastępca Kierownika Zakładu Biologii Rozwoju IFR PAN

 • 2007 – 2013; Kierownik Zakładu Fizjologii Roślin Instytutu Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

 • 2002 – 2013; Założyciel i Kierownik (ze strony IFR PAN) Międzyinstytutowego Laboratorium Biotechnologii i Katalizy Enzymatycznej utworzonego wspólnie z Instytutem Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie

 • 1995 - 2000; Kierownik Laboratorium Biochemicznego i Biofizycznego Zakładu Fizjologii Roślin PAN


TEMATYKA BADAWCZA

 • Odpowiedź roślin na biotyczne i abiotyczne czynniki stresowe

 • Allelopatia

 • Termoindukcja rozwoju generatywnego roślin

 • Indukowane chłodem zmiany membran plazmatycznych


PRAKTYCZNE UMIEJETNOŚCI

 • Kalorymetria izotermiczna: miareczkowanie kalorymetryczne, perfuzja gazami, perfuzja parą wodną, pomiary w zamkniętych ampułach

 • Izolacja plazmalemy w układzie dwufazowym glikol polietylenowy-dekstran

 • Spektrometria FT-Ramanowska

 • Spektrofluorymetria

 • Badania z zastosowaniem izotopów radioaktywnych

 • Chromatografia gazowa (GC) analizy kwasów tłuszczowych, steroli, cukrów

 • Chromatografia cienkowarstwowa (TLC)

 • Chromatografia cieczowa (FPLC, HPLC)

 • Oznaczanie aktywności enzymatycznej

 • Badanie aktywności fotosyntetycznej roślin technikami nieinwazyjnymi

 • Inne laboratoryjne techniki biochemiczne.


PUBLIKACJE

Lista publikacji dostępna na portalach:

ORCID logo     Znalezione obrazy dla zapytania researchgate

 

 

 

WYBRANE PUBLIKACJE I ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH

Rys M., Juhasz C., Surowka E., Janeczko A., Saja D., Tobias I., Skoczowski A., Balazs Barna B., Gullner G. 2014. Comparison of a compatible and an incompatible pepper-tobamovirus interaction bybiochemical and non-invasive techniques: Chlorophyll a fluorescence, isothermal calorimetry and FT-Raman spectroscopy. Plant Physiol. Biochem. 83, 267-278.  Strona wydawcy.

Kula M., Rys M., Skoczowski A. 2014. Far-red light (720 or 740 nm) improves growth and changes the chemical composition of Chlorella vulgaris. Eng. Life Sci., DOI: 10.1002/elsc.201400057 Strona wydawcy.

Waga J., Skoczowski A. 2014. Development and characteristics of ω-gliadin-free wheat genotypes. Euphytica, 195(1), 105-116.  Strona wydawcy.

Kula M., Rys M., Możdżeń K., Skoczowski A. 2014. Metabolic activity, the chemical composition of biomass and photosynthetic activity of Chlorella vulgaris under different light spectra in photobioreactors. Eng. Life Sci., 14, 57-67. Strona wydawcy.

Saja D., Ryś M., Stokłosa A., Skoczowski A. 2014. Physiological tests for early detection of rigid ryegrass (Lolium rigidum Goud.) resistance to fenoxaprop-P. Acta Physiol. Plant. 36(2), 485-491.  Strona wydawcy.

Waga J., Zientarski J., Szaleniec M., Obtułowicz K., Dyga W., Skoczowski A. 2013. Null alleles in gliadin coding loci and wheat allergenic properties. Am. J. Plant Sci., 4(1) 160-168.  Strona wydawcy.

Rozpądek P., Ślesak I., Cebula S., Waligórski P., Dziurka M., Skoczowski A., Miszalski Z. 2013. Ozone fumigation results in accelerated growth and persistent changes in the antioxidant system of Brassica oleracea L. var. capitata f. alba. J Plant Physiol. 170(14), 1259-1266. Strona wydawcy.

Janeczko A., Tóbias I., Skoczowski A., Dubert F., Gullner G., Barna B. 2013. Progesterone moderates damage in Arabidopsis thaliana caused by infection with Pseudomonas syringae or P. fluorescens. Biologia Plant. 57(1), 169-173. Strona wydawcy.

Waga J., Obtułowicz K., Zientarski J., Czarnobilska E., Skoczowski A. 2011. Purified wheat gliadin proteins as immunoglobulin E binding factors in wheat mediated allergies Am. J. Plant Sci., 2, 476-483.  Strona wydawcy.

Troć M., Saja D., Kornas A., Żuraw A., Skoczowski A. 2011. Strong endothermic effects caused by allelopathic interactions during growth of mustard, rape, wheat and clover seedlings. J. Therm. Anal. Calorim. 104, 141-148. Strona wydawcy.

Skoczowski A., Troć M., Baran A., Baranska M. 2011. Impact of sunflower and mustard leave extracts on the growth and dark respiration of mustard seedlings. J. Therm. Anal. Calorim. 104, 187-192. Strona wydawcy.

Skoczowski A., Janeczko A., Gullner G., Tóbias I, Kornas A., Barna B. 2011. Response of brassinosteroid-treated oilseed rape cotyledons to infection with the wild type and HR-mutant of Pseudomonas syringae or with P. fluorescence. J. Therm. Anal. Calorim. 104, 131-139. Strona wydawcy.

Troć M., Skoczowski A., Barańska M. 2009. The influence of sunflower and mustard leaf extracts on the germination of mustard seeds. J. Therm. Anal. Cal., 95, (3), 727–730. Strona wydawcy.

Janeczko A., Hura K., Skoczowski A., Idzik I., Biesaga-Kościelniak J., Niemczyk E. 2009. Temperature-dependent impact of 24-epibrassinolide on the fatty acid composition and sugar content in winter oilseed rape callus. Acta Physiol. Plant., 31, 71-79. Strona wydawcy.

Płażek A., Skoczowski A., Hura K., Libik M., Barna B. 2009. Accumulation of H2O2 and changes in antioxidative enzymes and β-1,3-glucanase in barley and meadow fescue leaves attacked by Bipolaris sorokiniana. Cereal Research Communications., 37(3), 399-408. Strona wydawcy.

Janeczko A., Budziszewska B., Skoczowski A., Dybała M. 2008. Specific binding sites for progesterone and 17b-estradiol in cells of Triticum aestivum L. Acta Biochimica Polonica., 55 No. 4, 707-711. Strona wydawcy.

Brindell M., Stawoska I., Supel J., Skoczowski A., Stochel G., van Eldik R. 2008. The reduction of (ImH)[trans-RumCl4(dmso)(Im)] under physiological conditions: preferential reaction of the reduced complex with human serum albumin. J. Biol. Inorg. Chem., 13, 909-918. Strona wydawcy.

Baltruschat H., Fodor J., Harrach B.D., Niemczyk E., Barna B., Gullner G., Janeczko A., Kogel K-H., Schäfer P., Schwarczinger I., Zuccaro A., Skoczowski A. 2008. Salt tolerance of barley induced by the root endophyte Piriformospora indica is associated with a strong increase in antioxidants. New Phytologist, 180, 501-510. Strona wydawcy.

Fodor J., Harrach B. D., Janeczko A., Barna B., Skoczowski A. 2007. Metabolic responses of tobacco to induction of systemic acquired resistance. Thermochimica Acta, 466, 29-34. Strona wydawcy.

Grzesiak MT., Rzepka A., Hura T., Grzesiak S., Hura K., Filek W., Skoczowski A. 2007. Fluorescence excitation spectra of drought resistant and sensitive genotypes of triticale and maize. Photosynthetica, 45 (4), 606-611. Strona wydawcy.

Janeczko A., Tóbias I., Skoczowski A., Dubert F., Gullner G., Barna B. 2007. Bacterial infection and pretreatment with 24-epibrassinolide markedly affect the heat emission and membrane permeability of rape cotyledons. Thermochimica Acta, 458, 88-91. Strona wydawcy.

Grzesiak M.T., Rzepka A., Hura T., Hura K., Skoczowski A. 2007. Changes in response to drought stress of triticale and maize genotypes differing in drought tolerance. Photosynthetica, 45(2), 280-287. Strona wydawcy.

Janeczko A., Gullner G., Skoczowski A., Dubert F., Barna B. 2007. Effects of brassinosteroid infiltration prior to cold treatment on ion leakage and pigment contents in rape leaves. Biol. Pant., 51 (2), 355-358. Strona wydawcy.

Kupidłowska E., Gniazdowska A., Stępień J., Corbineau F., Vinci D., Skoczowski A., Janeczko A., Bogatek R. 2006. Impact of Sunflower (Helianthus annuus L.) Extracts Upon Reserve Mobilization and Energy Metabolism in Germinating Mustard (Sinapis alba L.) Seeds. J. Chem. Ecol., 32, 2569-2583. Strona wydawcy.

Grzesiak M.T., Grzesiak S., Skoczowski A. 2006. Changes of leaf water potential and gas exchange during and after drought in triticale and maize genotypes differing in drought tolerance. Photosynthetica, 44 (4), 561-568. Strona wydawcy.

Stokłosa A., Janeczko A., Skoczowski A., Kieć J. 2006. Isothermal calorimetry as a tool for estimating resistance of wild oat (Avena fatua L.) to aryloxyphenoxypropionate herbicides. Thermochimica Acta, 441, 203-206. Strona wydawcy.

Janeczko A., Skoczowski A. 2005. Mammalian sex hormones in plants. Folia Histochem. et Cytobiol. 43 (2), 71-79.  Strona wydawcy.

Janeczko A., Kościelniak J., Pilipowicz M., Szarek-Łukaszewska G., Skoczowski A. 2005. Protection of winter rape photosystem 2 by 24-epibrassinolide under cadmium stress. Photosynthetica, 43 (2), 293-298. Strona wydawcy.

Ślesak H., Skoczowski A., Przywara L., 2004. Exogenous carbohydrate utilization by explants of Brassica napus L. cultured in vitro. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 79(1), 45-51. Strona wydawcy.

Żur I., Skoczowski A., Pieńkowski S., Dubert F. 2002. Kinetics of 14C-labelled sucrose, myo-inositol and phosphatidylcholine uptake during induction and differentiation in Brassica napus callus culture. Acta Physiol. Plant., 24(1), 11-17. Strona wydawcy.

Żur I., Skoczowski A., Niemczyk E., Dubert F. 2002. Changes in the composition of fatty acids and sterols of membrane lipids during induction and differentiation of Brassica napus (var. oleifera L.) callus. Acta Physiol. Plant., 24(1), 3-10. Strona wydawcy.

Płażek A., Rapacz M., Skoczowski A. 2000. Effects of ozone fumigation on photosynthesis and membrane permeability in leaves of spring barley, meadow fescue, and winter rape. Photosynthetica, 38 (3), 409-413. Strona wydawcy.

Miszalski Z., Niewiadomska E., Skoczowski A., Botton B. 1998. Chromatographic properties of the cadmium induced SOD isoform in Rhizopogon reseolus. Acta Physiol. Plant., 20, 229-233. Strona wydawcy.

Skoczowski A., Filek M. 1994. Changes in fatty acids composition in the subcellular fraction from hypocotyls of winter rape growing at 2 °C and 20 °C. Plant Sci., 98, 127-133. Strona wydawcy.

Skoczowski A., Filek M., Dubert F. 1994. The long-term effect of cold on the metabolism of winter wheat seedlings. II. Composition of fatty acid of phospholipids. J. therm. Biol., 19, 171-176. Strona wydawcy.

Dubert F., Skoczowski A., Biesaga-Kościelniak J. 1994. The long-term effect of cold on the metabolism of winter wheat seedlings. I. Growth and hydration of seedlings at in vitro conditions. J. therm. Biol., 19, 103-110. Strona wydawcy.

Dubert F., Biesaga-Kościelniak J., Marcińska I., Skoczowski A. 1993. The effect of cold and sucrose concentration on its uptake and on the respiration rate of isolated embryos of winter wheat. J. Agronomy & Crop Sci., 171, 305-313. Strona wydawcy.

Filek M., Dubert F., Skoczowski A. 1992. Fatty acids composition and the hydrophilic properties of phospholipids in seedlings of spring and winter wheat growing at 20oC and 2oC. Physiol. Plant., 85, 129-132. Strona wydawcy.

Dubert F., Filek M., Marcińska I., Skoczowski A. 1992. Influence of warm intervals on the effects of vernalization and the composition of phospholipid fatty acids in seedlings of winter wheat. J. Agronomy & Crop Sci., 168, 133-141. Strona wydawcy.

ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH

Skoczowski A., Troć M. 2013. Isothermal calorimetry and Raman spectroscopy to study response of plants to abiotic and biotic stress. In: R.G. Ranjan and D.A. Bandhu, (Ed). Molecular Stress Physiology of Plants. Springer, pp. 263-288. ISBN 978-81-322-0806-8. Strona wydawcy.


CZŁONKOWSTWO I FUNKCJE

 • Członek Rady Naukowej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (od 1996 roku).

 • Członek Rady Wydziału Geograficzno-Biologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (od 2007 roku).

 • Członek Rady Instytutu Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (od 2007 roku).

 • Członek Rady Międzynarodowego Studium Doktoranckiego Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (od 2002 roku).

 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin (w latach 2012-2013, 2014-2015)

 • Członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego (od 1997)

 • Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin (2001 r.)

 • Członek International Society for Biological Calorimetry (od 2006 r.)


DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Wykłady i kursy na Universytecie Pedagogicznym

 • Fizjologia roślin

 • Rola światła w procesach wzrostu i rozwoju roślin

 • Zjawisko allelopatii

 • Izolacja i analiza lipidów

 • Analiza instrumentalna

 • Analiza chemicznych zagrożeń środowiska


INNE

 • Założyciel w IFR PAN największego w Polsce Laboratorium Kalorymetrii Izotermicznej ukierunkowanego na badania biologiczne

 • Współorganizator Międzynarodowego Studium Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

 • Współorganizator konferencji naukowych „Zastosowanie kultur in vitro w fizjologii roślin” (od 1995)

 • Pomysłodawca i organizator pierwszych konferencji "Ecophysiological Aspects of Plant Responses to Stress Factors” (od 1997)

 • Współorganizator 14 Kongresu FESPB, 23-27 August 2004, Cracow, Poland (największego spotkania światowych fizjologów roślin w powojennej Polsce)

 • Członek Komitetu Organizacyjnego 4th Conference of Polish Society of Experimental Plant Biology. Experimental Plant Biology. Why not?! September 21–25, 2009, Cracow, Poland

 • Członek Komitetu Naukowego 41st ANNUAL MEETING OF ESNA (European Society for New Methods in Agricultural Research) devoted to the topic: „Advances in agrobiology research and their benefits to the future“,24th – 28th September 2012, Stará Lesná, High Tatras, Slovak Republic


NAGRODY

 • Nagroda Zbiorowa Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN za cykl prac badawczych "Fizjologiczne i biochemiczne przyczyny zmienności reakcji na działanie stresu suszy u różnych genotypów kukurydzy i pszenżyta" (2009);

 • Złoty Krzyż Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej za zasługi w pracy naukowej i organizacyjnej (2004);

 • Wyróżnienie pracy habilitacyjnej przez Radę Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (1999);

 • Indywidualna nagroda Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk "Za wybitne osiągnięcie naukowe" (1984).