Dr hab. Marzena Warchoł

Doktorzy Habilitowani
Zakład Biotechnologii
(+48) 12 4251833 (wew./ext. 136)
m.warchol@ifr-pan.edu.pl
Roślinne kultury in vitro (somatyczna embriogeneza, organogeneza). Haploidyzacja roślin zbożowych (androgeneza i krzyżowanie oddalone). Cytometria przepływowa. Histologia tkanek roślinnych

Publikacje

  • Jakovljević D.
  • Skrzypek E.
  • Stanković M.
  • Warchoł M.
  • Phytochemical Diversity and Biological Activity of Basil (Ocimum L.) Secondary Metabolites Produced In Vitro. In: Kumar, N., S. Singh, R. (eds).
  • 2023.
  • Biosynthesis of Bioactive Compounds in Medicinal and Aromatic Plants. Food Bioactive Ingredients. Springer, Cham.
  zobacz
  • Konieczna W.
  • Warchoł M.
  • Mierek-Adamska A.
  • Skrzypek E.
  • Waligórski P.
  • Piernik A.
  • Dąbrowska G.B.
  • Changes in physio-biochemical parameters and expression of metallothioneins in Avena sativa L. in response to drought.
  • 2023.
  • Scientific Reports, 13: 2486.
  zobacz
  • Konieczna W.
  • Mierek-Adamska A.
  • Warchoł M.
  • Skrzypek E.
  • Dąbrowska G.B.
  • The involvement of metallothioneins and stress markers in response to osmotic stress in Avena sativa L..
  • 2023.
  • Journal of Agronomy and Crop Science, 209: 371-389.
  zobacz
więcej publikacji

Projekty

WYKSZTAŁCENIE I STOPNIE NAUKOWE

1993–1998 studia na Wydziale Biologiczno-Geograficznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

1998–1999 Studia Podyplomowe Terenów Zieleni Wydział Ogrodniczy (obecnie Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa) Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

1998 magister biologii Wydział Biologiczno-Geograficzny Wyższej Szkoły Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

2005–2010 Międzynarodowe Studium Doktoranckie Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie

2010 doktor nauk biologicznych w zakresie biologii ( specjalizacja: fizjologia roślin) Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN w Krakowie 

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ

1998 – 1998 technik, 1998 – 2010 starszy technik, 2011 – 2013 specjalista Katedra Roślin Ozdobnych,
Wydział Ogrodniczy (obecnie Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa) Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

2005 – 2012 – sekretarz, Studia Podyplomowe Terenów Zieleni, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

2007–2010 biolog Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (IFR PAN)

od 2013 adiunkt IFR PAN

PEŁNIONE FUNKCJE

od 2021 – obecnie Zastępca Kierownika Zakładu Biotechnologii, IFR PAN w Krakowie 

TEMATYKA BADAWCZA

Somatyczna embriogeneza i organogeneza roślin jednoliściennych.

Poszukiwanie czynników indukujących androgenezę w kulturach pylników owsa.

Wyprowadzanie linii podwojonych haploidów u zbóż.

Charakterystyka linii OMA (ang. Oat × Maize Addition).

Rola regulatorów wzrostu w procesach różnicowania komórek roślinnych w warunkach kultur  in vitro.

STOSOWANE METODY

Kultury in vitro: mikrorozmnażanie roślin ozdobnych (somatyczna embriogeneza i organogeneza), kultury zarodków roślin zbożowych.

Haploidyzacja roślin zbożowych  (androgeneza i krzyżowanie oddalone).

Spektrometryczne analizy barwników, związków fenolowych, węglowodanów, tłuszczy i enzymów antyoksydacyjnych.

Histologia tkanek roślinnych.

Cytometria przepływowa – oznaczanie zawartości jądrowego DNA w komórkach roślinnych.

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

od 2013 Członek komitetu organizacyjnego Konferencji Naukowych pt. „Zastosowanie kultur in vitro w fizjologii roślin”

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim mgr inż. Romana Bathelta

Szkoła Doktorska UR w Krakowie

Tytuł pracy: Ocena tolerancji mieszańców owsa z kukurydzą na stres suszy glebowej

Promotor: dr hab. Tomasz Warzecha, prof. URK

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

2009 – stypendystka Małopolskiego Stypendium Doktoranckiego w ramach Działania 2.6 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

2010 – Brązowy Krzyż Rzeczpospolitej Polskiej 

ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH

Warchoł M., Dziurka K., Czyczyło-Mysza I., Juzoń K., Marcińska I., Skrzypek E. (2021). Owies (Avena sativa L.) Kultura pylników. W: Segui-Simarro J.M. (red.) Technologia podwójnego haploidu. Metody w biologii molekularnej, tom 2287:313-322. Humana, Nowy Jork, NY.

Skrzypek E., Warchoł M., Czyczyło-Mysza I., Juzoń K., Dziurka K., Marcińska I. (2021). Podwójna produkcja haploidów owsa poprzez szeroką hybrydyzację z kukurydzą. W: Segui-Simarro J.M. (red.) Technologia podwójnego haploidu. Methods in Molecular Biology, tom 2287: 323-332, Humana, New York, NY.

PUBLIKACJE