Dr Marzena Warchoł

Doktorzy
Zakład Biotechnologii
(+48) 12 4251833 (wew./ext. 136)
m.warchol@ifr-pan.edu.pl
Roślinne kultury in vitro (somatyczna embriogeneza, organogeneza). Haploidyzacja roślin zbożowych (androgeneza i krzyżowanie oddalone). Cytometria przepływowa. Histologia tkanek roślinnych

Publikacje

  • Ptak A.
  • Morańska E.
  • Warchoł M.
  • Gurgul A.
  • Skrzypek E.
  • Laurain-Mattar D.
  • Spina R.
  • Jaglarz A.
  • Simlat M.
  • Endophytic bacteria from in vitro culture of Leucojum aestivum L. a new source of galanthamine and elicitor of alkaloid biosynthesis.
  • 2022.
  • Scientific Reports, 12: 13700.
  zobacz
  • Jakovljević D.
  • Stanković M.
  • Warchoł M.
  • Skrzypek E.
  • Basil (Ocimum L.) cell and organ culture for the secondary metabolites production: a review.
  • 2022.
  • Plant Cell Tissue and Organ Culture, 149: 61–79 .
  zobacz
 • zobacz
więcej publikacji

Projekty

WYKSZTAŁCENIE I STOPNIE NAUKOWE

1993–1998 studia na Wydziale Biologiczno-Geograficznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

1998–1999 Studia Podyplomowe Terenów Zieleni Wydział Ogrodniczy (obecnie Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa) Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

1998 magister biologii Wydział Biologiczno-Geograficzny Wyższej Szkoły Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

2005–2010 Międzynarodowe Studium Doktoranckie Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie

2010 doktor nauk biologicznych w zakresie biologii ( specjalizacja: fizjologia roślin) Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN w Krakowie 

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ

1998–2013 specjalista Katedra Roślin Ozdobnych, Wydział Ogrodniczy (obecnie Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa) Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

2007–2010 biolog Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (IFR PAN)

od 2013 adiunkt IFR PAN

TEMATYKA BADAWCZA

Somatyczna embriogeneza i organogeneza roślin jednoliściennych.

Poszukiwanie czynników indukujących androgenezę w kulturach pylników owsa.

Wyprowadzanie linii podwojonych haploidów u zbóż.

Charakterystyka linii OMA (ang. Oat × Maize Addition).

Rola regulatorów wzrostu w procesach różnicowania komórek roślinnych w warunkach kultur  in vitro.

 

STOSOWANE METODY

Kultury in vitro: mikrorozmnażanie roślin ozdobnych (somatyczna embriogeneza i organogeneza), kultury zarodków roślin zbożowych.

Haploidyzacja roślin zbożowych  (androgeneza i krzyżowanie oddalone).

Spektrometryczne analizy barwników, związków fenolowych, węglowodanów, tłuszczy i enzymów antyoksydacyjnych.

Histologia tkanek roślinnych.

Cytometria przepływowa – oznaczanie zawartości jądrowego DNA w komórkach roślinnych.

 

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

Członek komitetu organizacyjnego Konferencji Naukowych pt. „Zastosowanie kultur in vitro w fizjologii roślin” (od 2013)

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

2009 – stypendystka Małopolskiego Stypendium Doktoranckiego w ramach Działania 2.6 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

2010 – Brązowy Krzyż Rzeczpospolitej Polskiej 

ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH

Warchoł M., Dziurka K., Czyczyło-Mysza I., Juzoń K., Marcińska I., Skrzypek E. (2021). Owies (Avena sativa L.) Kultura pylników. W: Segui-Simarro J.M. (red.) Technologia podwójnego haploidu. Metody w biologii molekularnej, tom 2287:313-322. Humana, Nowy Jork, NY.

Skrzypek E., Warchoł M., Czyczyło-Mysza I., Juzoń K., Dziurka K., Marcińska I. (2021). Podwójna produkcja haploidów owsa poprzez szeroką hybrydyzację z kukurydzą. W: Segui-Simarro J.M. (red.) Technologia podwójnego haploidu. Methods in Molecular Biology, tom 2287: 323-332, Humana, New York, NY.

PUBLIKACJE