Dr Monika Krzewska

Doktorzy
Zakład Biologii Komórki
(+48) 12 4253301 (wew./ext. 39)
m.krzewska@ifr-pan.edu.pl
Fizjologiczne i molekularne podłoże procesu embriogenezy mikrospor • wyprowadzanie podwojonych haploidów (DH) roślin użytkowych • lokalizacja loci cech ilościowych (QTL)

Publikacje

więcej publikacji

Projekty

WYKSZTAŁCENIE I STOPNIE NAUKOWE:

2003-2008 studia na Wydziale Geograficzno-Biologicznym Akademii Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej) im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (UKEN)
2008 magister biologii; specjalizacja: biologia z nauczaniem przyrody i wychowaniem zdrowotnym, UKEN
2009 - 2013 doktorant przy Międzynarodowym Studium Doktoranckim Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
2013 doktor nauk rolniczych (wyróżnienie), specjalizacja agronomia - fizjologia roślin w Instytucie Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie


PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ:

2008-2013 pracownik techniczny w Instytucie Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (IFR PAN)
2009-2010 pracownik techniczny przy studiach podyplomowych „Biologia molekularna z elementami biotechnologii” w UKEN
od 2013 adiunkt w IFR PAN


TEMATYKA BADAWCZA:

  • Kultury in vitro zbóż (pszenżyto, jęczmień, pszenica)– technologie wyprowadzania podwojonych haploidów, ich teoretyczne i praktyczne zastosowanie.
  • Quantitative trait loci (QTL) - zastosowanie metody w badaniach lokalizacji loci genów warunkujących cechy ilościowe (embriogeneza mikrospor, endogenny poziom kwasu abscysynowego) .
  • Identyfikacja białek związanych z efektywnością indukcji embriogenezy mikrospor, odpornością na stresy abiotyczne.

PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI:

  • Zakładanie i prowadzenie kultur in vitro (kultury pylnikowe i izolowanych mikrospor pszenżyta)
  • Analizy QTL – program WinQTLCartographer v. 2.5
  • Elektroforeza dwuwymiarowa (2DE)
  • Analiza profili białkowych - PDQuest v. 8.0

WYBRANE PUBLIKACJE OGÓLNODOSTĘPNE:

Krzewska M., Dubas E., Gołębiowska G., Nowicka A., Janas A., Zieliński K., Surówka E., Kopeć P., Mielczarek P., Żur I. (2021) Comparative proteomic analysis provides new insights into regulation of microspore embryogenesis induction in winter triticale (× Triticosecale Wittm.) after 5-azacytidine treatment. Scientific Reports, 11: 22215. doi: 10.1038/s41598-021-01671-y 

Dubas E., Castillo A.M., Żur I., Krzewska M., Vallés M.P. (2021) Microtubule organization changes severely after mannitol and n-butanol treatments inducing microspore embryogenesis in bread wheat. BMC Plant Biol, 21: 586. doi: 10.1186/s12870-021-03345-3 

Dubas E., Żur I., Moravčíková J., Fodor J., Krzewska M., Surówka E., Nowicka A., Gerši Z. (2021) Proteins, Small Peptides and Other Signaling Molecules Identified as Inconspicuous but Possibly Important Players in Microspores Reprogramming Toward Embryogenesis. Front. Sustain. Food Syst., 5: 745865. doi: 10.3389/fsufs.2021.745865 

Surówka E., Latowski D., Dziurka M., Rys M., Maksymowicz A., Żur I., Olchawa-Pajor M., Desel C., Krzewska M., Miszalski Z. (2021) ROS-Scavengers, Osmoprotectants and Violaxanthin De-Epoxidation in Salt-Stressed Arabidopsis thaliana with Different Tocopherol Composition. Int. J. Mol. Sci., 22: 11370. doi: 10.3390/ijms222111370 

Żur I., Kopeć P., Surówka E., Dubas E., Krzewska M., Nowicka A., Janowiak F., Juzoń K., Janas A., Barna B., Fodor J. (2021) Impact of ascorbate-glutathione cycle components on the Effectiveness of embryogenesis induction in isolated microspore cultures of barley and triticale. Antioxidants, 10: 1254. doi: 10.3390/antiox10081254 

Żur I., Dubas E., Krzewska M., Kopeć P., Nowicka A., Surówka E., Gawrońska K., Gołębiowska G., Juzoń K., Malaga S. (2021) Triticale and barley microspore embryogenesis induction requires both reactive oxygen species generation and efficient system of antioxidative defence. Plant Cell Tiss Organ Cult, 145: 347–366. doi: 10.1007/s11240-021-02012-7 

Zieliński K., Dubas E., Gerši Z., Krzewska M., Janas A., Nowicka A., Matušíková I., Żur I., Sakuda S., Moravčíková J. (2021) β-1,3-glucanases and chitinases participate in the stress-related defence mechanisms that are possibly connected with modulation of arabinogalactan proteins (AGP) required for the androgenesis initiation in rye (Secale cereale L.). Plant Science, 302: 110700. doi: 10.1016/j.plantsci.2020.110700 

Sychta K., Dubas E., Yamada K., Słomka A., Krzewska M. Kuta E. (2020) Papain-like cysteine proteases are involved in programmed cell death in plants under heavy metal stress.Environmental and Experimental Botany, 174: 104041. doi:10.1016/j.envexpbot.2020.104041

Wójcik-Jagła M., Rapacz M., Dubas E., Krzewska M., Kopeć P., Nowicka A., Ostrowska A., Malaga S., Żur I. (2020) Candidate genes for freezing and drought tolerance selected on the basis of proteome analysis in doubled haploid lines of barley. International Journal of Molecular Sciences, 21: 2062. doi: 10.3390/ijms21062062

Zieliński K., Krzewska M., Żur I., Juzoń K., Kopeć P., Nowicka A., Moravčiková J., Skrzypek E. Dubas E. (2020) The effect of glutathione and mannitol on androgenesis in anther and isolated microspore cultures of rye (Secale cereale L.). Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 140: 577–592. doi:10.1007/s11240-019-01754-9

Malaga, S., Janeczko, A., Janowiak, F., Waligórski P., Oklestkova J., Dubas E., Krzewska M., Nowicka A., Surówka E., Rapacz M., Wójcik-Jagła M., Kopeć P., Hura T., Ostrowska A., Kaczanowska K., Żur I.(2019) Involvement of homocastasterone, salicylic and abscisic acids in the regulation of drought and freezing tolerance in doubled haploid lines of winter barley. Plant Growth Regul, 90: 173–188. doi: 10.1007/s10725-019-00544-9

Nowicka A., Juzoń K., Krzewska M., Dziurka M., Dubas E., Kopeć P., Zieliński K., Żur I. (2019) Chemically-induced DNA de-methylation alters the effectiveness of microspore embryogenesis in triticale. Plant science : an international journal of experimental plant biology 287:110189. doi: 10.1016/j.plantsci.2019.110189 

Żur I., Dubas E., Krzewska M., Zieliński K., Fodor J., Janowiak F. (2019). Glutathione provides antioxidative defence and promotes microspore-derived embryo development in isolated microspore cultures of triticale (× Triticosecale Wittm.). Plant Cell Reports., 38: 195-209. doi: 10.1007/s00299-018-2362-x 

Gołębiowska-Pikania G., Kopeć P., Surówka E., Janowiak F., Krzewska M., Dubas E., Nowicka A., Kasprzyk J., Ostrowska A., Malaga S., Hura T., Żur I. (2017). Changes in protein abundance and activity induced by drought during generative development of winter barley (Hordeum vulgare L.) Journal of Proteomics 169:73-86, doi: 10.1016/j.jprot.2017.07.016

Gołębiowska-Pikania G., Kopeć P., Surówka E., Krzewska M., Dubas E., Nowicka A., Rapacz M., Wójcik-Jagła M., Malaga S., Żur I. (2017). Changes in protein abundance and activity involved in freezing tolerance acquisition in winter barley (Hordeum vulgare L.), Journal of Proteomics 169:58-72, doi: 10.1016/j.jprot.2017.08.019

Krzewska M., Gołębiowska-Pikania G., Dubas E., Gawin M., Żur I. (2017). Identification of proteins related to microspore embryogenesis responsiveness in winter triticale (×Triticosecale Wittm.). Euphytica 213:192. doi: 10.1007/s10681-017-1978-1

Krzewska M., Czyczyło-Mysza I., Dubas E., Gołębiowska-Pikania G., Żur I. (2015). Identification of QTLs associated with albino plant formation and some new facts concerning green versus albino ratio determinants in triticale (×Triticosecale Wittm.) anther culture. Euphytica 206: 263-278. doi: 10.1007/s10681-015-1509-x

Żur I., Dubas E., Krzewska M., Janowiak F. (2015). Current insights into hormonal regulation of microspore embryogenesis. Frontiers in Plant Science 6 doi:10.3389/fpls.2015.00424

Żur I., Dubas E., Krzewska M., Waligórski P.,  Dziurka M.,  Janowiak F. (2015). Hormonal requirements for effective induction of microspore embryogenesis in triticale (× Triticosecale Wittm.) anther cultures. Plant Cell Reports, 34:47-62, doi:10.1007/s00299-014-1686-4

Dubas E., Moravcikova J., Libantova J., Matusikova I., Benkova E., Zur I., Krzewska M. (2014). The influence of heat stress on auxin distribution in transgenic B. napus microspores and microspore-derived embryos. Protoplasma, 251(5):1077-1087. doi: 10.1007/s00709-014-0616-1 PUBLIKACJE Z

Żur I., Dubas E., Krzewska M., Janowiak F., Hura K., Pociecha E., Bączek-Kwinta R., Płażek A. (2014). Antioxidant activity and ROS tolerance in triticale (×Triticosecale Wittm.) anthers affect the efficiency of microspore embryogenesis. Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC), 119(1):79-94. doi: 10.1007/s11240-014-0515-3

Żur I., Dubas E., Krzewska M., Sánchez-Díaz R. A., Castillo A. M., Vallés M. P. (2014). Changes in gene expression patterns associated with microspore embryogenesis in hexaploid triticale (×Triticosecale Wittm.). Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC), 116(2):261-267. doi: 10.1007/s11240-013-0399-7

Dubas E., Janowiak F., Krzewska M., Hura T., Zur I. (2013). Endogenous ABA concentration and cytoplasmic membrane fluidity in microspores of oilseed rape (Brassica napus L.) genotypes differing in responsiveness to androgenesis induction. Plant Cell Rep, 32(9):1465-1475. doi: 10.1007/s00299-013-1458-6

Krzewska M., Czyczylo-Mysza I., Dubas E., Golebiowska-Pikania G., Golemiec E., Stojalowski S., Chrupek M., Zur I. (2012). Quantitative trait loci associated with androgenic responsiveness in triticale (xTriticosecale Wittm.) anther culture. Plant Cell Rep, 31(11):2099-2108. doi: 10.1007/s00299-012-1320-2

Żur I., Krzewska M., Dubas E., Gołębiowska-Pikania G., Janowiak F., Stojałowski S. (2012). Molecular mapping of loci associated with abscisic acid accumulation in triticale (×Triticosecale Wittm.) anthers in response to low temperature stress inducing androgenic development. Plant Growth Regulation, 68(3):483-492. doi: 10.1007/s10725-012-9738-7

Kompletna lista publikacji dostępna także na portalach:


                


STAŻE NAUKOWE:

26-30.09.2010r. Pobyt na Słowacji (Nitra) w Instytucie Genetyki Roślin i Biotechnologii Słowackiej Akademii Nauk w ramach polsko – słowackiego projektu badawczego: „Poszukiwanie białek odporności na pleśń śniegową u pszenżyta ozimego”

18-29.09.2011r. Pobyt naukowy w Hiszpanii  (Saragossa) w ramach wspólnego projektu badawczego polsko – hiszpańskiego: „N-butanol as a trigger inducing microspore embryogenesis in in vitro cultures of wheat (Triticum aestivum L.) and triticale (×Triticosecale Wittm.) jako porozumienie między PAN i Estación Experimental de Aula Dei Consejo Superior de investigaciones Científicas

06-13.11.2011r. Pobyt naukowy na Słowacji (Nitra) w ramach wspólnego projektu badawczego polsko – słowackiego: "Poszukiwanie białek odporności na pleśń śniegową u pszenżyta ozimego.” jako porozumienie między PAN i Institute of Plant Genetics and Biotechnology at The Slovak Academy of Science

26.11-7.12.2012r.  Pobyt naukowy na Słowacji (Nitra) w ramach wspólnego projektu badawczego polsko – słowackiego: "Poszukiwanie białek odporności na pleśń śniegową u pszenżyta ozimego.” jako porozumienie między PAN i Institute of Plant Genetics and Biotechnology at The Slovak Academy of Science