Dr Magdalena Ryś

Deaklimacja • znaczenie allelopatii w rozwoju roślin • wykorzystanie spektroskopii FT-ramanowskiej w fizjologii roślin

Publikacje

  • Ryś M.
  • Miastkowska M.
  • Łętocha A.
  • Wajs‑Bonikowska A.
  • Lorenzo P.
  • Synowiec A.
  • The effect of caraway oil‑loaded bio‑nanoemulsions on the growth and performance of barnyard grass and maize.
  • 2024.
  • Scientific Reports, 14: 4313 .
  zobacz
  • Ryś M.
  • Saja-Garbarz D.
  • Fodor J.
  • Oliwa J.
  • Gullner G.
  • Juhász C.
  • Kornaś A.
  • Skoczowski A.
  • Gruszka D.
  • Janeczko A.
  • Barna B.
  • Heat pre-treatment modified host and non-host interactions of powdery mildew with barley brassinosteroid mutants and wild types.
  • 2024.
  • Life, 14: 160.
  zobacz
  • Stachurska  J.
  • Sadura  I.
  • Ryś M.
  • Dziurka M.
  • Janeczko A.
  • Insight into hormonal homeostasis and the accumulation of selected heat shock proteins in cold acclimated and deacclimated winter oilseed rape (Brassica napus L.).
  • 2023.
  • Agriculture, 13: 641.
  zobacz
  • Ryś M.
  • Miastkowska M.
  • Sikora E.
  • Łętocha A.
  • Krajewska A.
  • Synowiec A.
  • Bio-herbicidal potential of nanoemulsions with peppermint oil on barnyard grass and maize.
  • 2022.
  • Molecules, 27: 3480.
  zobacz
  • Stachurska  J.
  • Ryś M.
  • Pociecha E.
  • Kalaji H.M.
  • Dąbrowski P.
  • Oklestkova J.
  • Jurczyk B.
  • Janeczko A.
  • Deacclimation-induced changes of photosynthetic efficiency, brassinosteroid homeostasis and BRI1 expression in winter oilseed rape (Brassica napus L.) - Relation to frost tolerance.
  • 2022.
  • International Journal of Molecular Sciences, 23: 5224.
  zobacz
więcej publikacji

Projekty

WYKSZTAŁCENIE

2007 – 2011
Studia doktoranckie w Międzynarodowym Studium Doktoranckim Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 
Uzyskany tytuł: doktor nauk biologicznych w zakresie fizjologii roślin 
Tytuł pracy: „Wpływ ekstraktów roślinnych o zróżnicowanym potencjale allelopatycznym na metabolizm siewek gorczycy, rzepaku, pszenicy oraz koniczyny”
 
2002 – 2007  
Studia magisterskie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
specjalność: analityka środowiskowa 
Uzyskany tytuł: magister
Tytuł pracy: „Badanie oddziaływań allelopatycznych u roślin przy zastosowaniu kalorymetrii izotermicznej”
 
2005 - 2007
Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego
specjalizacja: nauczanie chemii w gimnazjum i liceum
 
1998 – 2002
III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Krakowie, klasa o profilu biologiczno – chemicznym

ZATRUDNIENIE
 

2013 - obecnie
adiunkt w Instytucie Fizjologii Roślin, Polska Akademia Nauk w Krakowie
 
2011 - 2013  
asystent w Instytucie Fizjologii Roślin, Polska Akademia Nauk w Krakowie 
 
2007 – 2011  
chemik w Instytucie Fizjologii Roślin, Polska Akademia Nauk w Krakowie

Publikacje z lat 2009-2013

Odrzywolska-Hasiec M., Troć M. [Ryś M.], Oklejewicz K., Skoczowski A. 2013. Wpływ wysokości nad poziomem morza na stan fizjologiczny liści olszy zielonej (Alnus viridis DC) w Bieszczadach. Czasopismo Naukowo – Kulturalne EPISTEME (ISSN 1895-4421), 18(3): 111 - 119.
 
Cencora A., Troć M. [Ryś M.], Oklejewicz K., Skoczowski A. 2013. Porównanie wybranych cech fizjologicznych roślin Hieracium aurantiacum L. rosnących w obrębie zwartego zasięgu i poza lokalną północną granicą zasięgu. Czasopismo Naukowo – Kulturalne EPISTEME (ISSN 1895-4421), 18(3): 29 - 39.
 
Skoczowski A., Troć M.
[Ryś M.], 2013. Isothermal calorimetry and Raman spectroscopy to study response of plants to abiotic and biotic stress. In: "Molecular Stress Physiology of Plants", Rout G.R., Das A.B. (Eds.), Springer.
 
Troć M. [Ryś M.], Saja D., Kornas A., Żuraw A., Skoczowski A., 2011. Strong endothermic effects caused by allelopathic interactions during growth of mustard, rape, wheat and clover seedlings. J. Therm. Anal. Calorim. 104: 141 – 148.
 
Skoczowski A., Troć M.
[Ryś M.], Baran A., Baranska M., 2011. Impact of sunflower and mustard leave extracts on the growth and dark respiration of mustard seedlings. J. Therm. Anal. Calorim. 104: 187 – 192.
 
Saja D., Troć M. [Ryś M.], Stokłosa A., Skoczowski A. 2011, Innowacyjne metody oceny odporności chwastów na herbicydy, Rola dokonań młodych naukowców a możliwości osiągnięcia sukcesu naukowego i zawodowego Monografia 2011 pod redakcją: dr itp., Marcin Kuczera, Tom II, 120-123
 
Troć M.[Ryś M.], Skoczowski A., Barańska M., 2009. The influence of sunflower and mustard leaf extracts on the germination of mustard seeds. J. Therm. Anal. Calorim. 95: 727 – 730.