Dr inż. Kinga Dziurka

Doktorzy
Zakład Biotechnologii
(+48) 12 4253301 (wew./ext. 12)
k.dziurka@ifr-pan.edu.pl
Haploidyzacja owsa • fitohormony i fenylopropanoidy - występowanie i działanie w roślinach

Publikacje

 • zobacz
  • Proietti S.
  • Falconieri G. S.
  • Bertini L.
  • Pascale A.
  • Bizzarri E.
  • Morales-Sanfrutos J.
  • Sabidó E.
  • Ruocco M.
  • Monti M. M.
  • Russo A.
  • Dziurka K.
  • Ceci M.
  • Loreto F.
  • Caruso C.
  • Beauveria bassiana rewires molecular mechanisms related to growth and defense in tomato.
  • 2023.
  • Journal of Experimental Botany, 74: 4225–4243 .
  zobacz
  • Śmigała-Lasota M.
  • Dziurka K.
  • Dąbrowska A.
  • Winiarczyk K.
  • Development of the male and female gametophyte, fertilization, and assessment of germination and regulation of dormancy in Iris aphylla L. seeds.
  • 2023.
  • Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus, 22: 29–40.
  zobacz
więcej publikacji

Projekty

WYKSZTAŁCENIE:

2004 - 2009
studia doktoranckie w Międzynarodowym Studium Doktoranckim Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie; doktor nauk biologicznych w zakresie biologii (specjalizacja: fizjologia roślin), stopień nadany przez Radę Naukową Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie

2007 - 2009
Podyplomowe Studium Przygotowania Pedagogicznego, Akademia Góniczo-Hutnicza w Krakowie;

1999 - 2004
Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Międzywydziałowe Studium Biotechnologii. Kierunek biotechnologia, specjalizacja: biotechnologia roślin; magister inżynier biotechnologii,
praca magisterska wykonana w Instytucie Fizjologii Roślin PAN w Krakowie;

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

2015 - do dziś
adiunkt w Zakładzie Biotechnologii IFR PAN w Krakowie

2009 - 2014
asystent w Zakładzie Biotechnologii IFR PAN w Krakowie

2004-2009
biotechnolog w Zakładzie Biotechnologii IFR PAN w Krakowie

 

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA:

Członek komitetu orgnizacyjnego Konferencji Naukowych pt "Kultury in vitro w fizjologii roślin"


Tematyka badawcza:
Haploidyzacja owsa
Fizjologia stresu roślin

 

Praktyczne umiejętności:
Techniki kultur in vitro
Krzyżowanie oddalone owsa
Spektrofotometryczne i chromatograficzne metody oznaczania zawartości związków organicznych i bionieorganicznych
Ukończony kurs komercjalizacji badań naukowych

ORCID logo