Dr inż. Anna Nowicka

Doktorzy
Zakład Biologii Komórki
(+48) 12 4253301 (wew./ext. 39)
a.nowicka@ifr-pan.edu.pl
Identyfikacja czynników epigenetycznych determinujących podłoże procesu androgenezy roślin użytkowych • mechanizmy naprawy DNA u roślin

Publikacje

  • Nowicka A.
  • Ferkova L.
  • Said M.
  • Kovacik M.
  • Zwyrtková J.
  • Baroux C.
  • Pecinka A.
  • Non-Rabl chromosome organization in endoreduplicated nuclei of barley embryo and endosperm tissues.
  • 2023.
  • Journal of Experimental Botany, 74: 2527–2541 .
  zobacz
  • Juzoń-Sikora K.
  • Nowicka A.
  • Plačková L.
  • Doležal K.
  • Żur I.
  • Hormonal homeostasis associated with effective induction of triticale microspore embryogenesis.
  • 2023.
  • Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 152: 583–604.
  zobacz
więcej publikacji

Projekty

WYKSZTAŁCENIE I STOPNIE NAUKOWE

2013  doktor nauk rolniczych (wyróżnienie); specjalność: genetyka i hodowla roślin, KGHiN URK
2009-2010 Studium Pedagogiczne dla Absolwentów Szkół Wyższych, Centrum Pedagogiki i Psychologii, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
2007-2011 Studia Doktoranckie w Katedrze Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (KGHiN URK)

2007 magister inż. biotechnologii stosowanej; specjalność: biotechnologia roślin, MSB ARK 
2002-2007 Studia Wyższe w Międzywydziałowym Studium Biotechnologii Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Rolniczy) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (MSB ARK)


PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ

2015-2016 DAAD post-doc w Max Planck Institute for Plant Breeding Research (Kolonia, Niemcy)
od 2014 adiunkt w Instytucie Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (IFR PAN)


TEMATYKA BADAWCZA

Identyfikacja czynników epigenetycznych determinujących podłoże procesu androgenezy u roślin użytkowych.
Organizacja roślinnego genomu jądrowego na poziomie chromosomowym.
Mechanizmy naprawy DNA u roślin.


PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI

Cytogenetyka/cytogenetyka molekularna: 

Preparatyka chromosomów mitotycznych i mejotycznych. Izolowanie jąder komórkowych.
Znakowanie sond molekularnych.
Fluorescencyjna hybrydyzacja in situ (FISH). 
Genomowa hybrydyzacja in situ (GISH).
Immunolokalizacja zmetylowanego DNA (5mC) oraz zmodyfikowanych form białek histonowych.
Akwizycja i składanie obrazów mikroskopowych.
Pomiary chromosomów, konstrukcja kariogramów i idiogramów.
Cytometria przepływowa (FACs).

Biologia molekularna/bioinformatyka: 

Izolacja plazmidowego i genomowego DNA, izolacja RNA, ligacja, transformacja z wykorzystaniem E.coli, amplifikacja DNA (PCR), RT-PCR, RT-qPCR, genotypowanie, techniki elektroforetyczne.

Sekwencjonowanie nowej generacji (NGS) w tym RNA-seq, obsługa programów do analizy sekwencji oraz biologicznych bazy danych. 

Kultury in vitro:

Zakładanie i prowadzenie kultur in vitro
Transformacja materiału roślinnego przy wykorzystaniu Agrobacterium tumefaciens i Agrobacterium rhizogenes.


PUBLIKACJE do 2014

Macko-Podgorni A., Nowicka A., Grzebelus E., Simon P.W., Grzebelus D. 2013. DcSto: carrot Stowaway-like elements are abundant, diverse, and polymorphic. Genetica, 141:255-267. doi 10.1007/s10709-013-9725-6.


Nowicka A., Grzebelus E., Grzebelus D. 2012. Fluorescent in situ hybridization with arbitrarily amplified DNA fragments differentiates carrot (Daucus carota L.) chromosomes. Genome, 55: 1-9. Strona wydawcy.


Czernicka M., Nowicka A., Klein M., Muras P., Grzebelus E. 2011. A cytogenetic approach for the evaluation of hybryd state in Rhododendrons. American Rhododendron Society, 6(1): 10-13. 


Czernicka M., Nowicka A., Klein M., Muras P., Grzebelus E. 2010. Paternity determination of interspecific rhododendron hybrids by genomic in situ hybridization (GISH). Genome, 53: 277-284. Strona wydawcy.

 

Publikacje według cytowań wraz z indeksami dostępne na portalach: