Prof. dr hab. Stanisław Grzesiak

Byli i Emerytowani Pracownicy Naukowi
Zakład Ekofizjologii
(+48) 12 4253301 (wew./ext. 58)
s.grzesiak@ifr-pan.edu.pl
Stresy abiotyczne • budowa systemu korzeniowego

Publikacje

więcej publikacji

Projekty

studia i przebieg pracy

Magister: 1971 - Wydział Biologii i Nauk o Ziemii, Uniwersytet Jagielloński

Doktor: 1978 - Wydział Rolniczy, Wyższa Szkoła Rolnicza w Krakowie

Doktor habilitowany: 1991 -Wydział Rolniczy,  Akademia Rolnicza w Krakowie

Profesor: 2002 -  Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Akademia Rolnicza w Krakowie

 

tematyka badawcza

Wpływ stresu wodnego na wzrost, rozwój, plonowanie i produktywność roślin uprawnych
 

udział w grantach

"Fizjologiczne, biochemiczne i morfologiczne reakcje pszenżyta i kukurydzy na stres powodowany różnym poziomem zwięzłości gleby oraz na niedobór lub nadmiar wody w glebie", nr N N310 782540, wykonawca, projekt KBN/NCN

 

„Genetyczne podstawy efektywności wykorzystania oraz adaptacji do niedoborów wody i obniżonego nawożenia azotowego pszenicy ozimej” grant KBN Nr 3 PO6 A 037 24 wykonawca


Grant Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: "Badania nad zależnością fluorescencji chlorofilu i stosunków wodnych w roślinie, a odpornością na suszę u pszenżyta" Nr decyzji HOR hn-4040 dec-12/08 - wykonawca


Projekt 480/N-COST/2009/0 "Określenie udziału poliamin i innych osmoprotektorów w stymulacji odporności pszenicy na stres osmotyczny" - wykonawca

 

członkostwo i funkcje

Funkcje:

Członek Rady Naukowej IFR PAN w Krakowie (od 1991)

Kierownik Zakładu Ekofizjologii IFR PAN w Krakowie (2000-2011)

Przedstawiciel IFR PAN w radzie redakcji Acta Physiologiae Plantarum

Przewodniczący komitetu organizacyjnego ośmiu (od 1 do 8) Międzynarodowej Konferencji nt. "Ecophysiological Aspects of Plant Responses to Stress Factors"

Członek komitetu programowego 9 Międzynarodowej Konferencji "Plant Functioning Under Environmental Stress” 12 - 15 wrzesień 2012

 

Członkostwa:

PTB - Polskie Towarzystwo Botaniczne

PTBER - Polskie Towarzystwo Biologii Eksperymentalnej Roślin

CSPP- Canadian Society of Plant Physiologists

 

działalność dydaktyczna

Promotor prac magisterskich i doktorskich

Seminaria dla studentów Uniwersytetu Rolniczego z zakresu fizjologii stresu 

 

Staże zagraniczne:

Kanada - Agricultural Canada Research Station, Lethbridge, 1979, 6 miesięcy

USA - National Academy of Sciences Washington – State University Missouri Clumbia Department of Agronomy, 1984-1985, 12 miesięcy

Japonia - Japan Society for Promotion of Sciences University of Nagoya, Laboratory of Crop Sciences, 1994-1995, 6 miesięcy

 

nagrody i wyróżnienia:

1976 -  Nagroda Zespołowa Sekretarza PAN

1978 - Nagroda indywidualna Sekretarza PAN

2009 - Nagroda Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN za cykl prac badawczych opublikowanych w latach 2007-2008 "Fizjologiczne i biochemiczne przyczyny zmienności reakcji na działanie stresu suszy u różnych genotypów kukurydzy i pszenżyta"