Dr hab. Tomasz Hura

Doktorzy Habilitowani
Zakład Ekofizjologii
(+48) 12 4253301 (wew./ext. 65)
t.hura@ifr-pan.edu.pl
Susza glebowa • związki fenolowe • aparat fotosyntetyczny • fluorescencja chlorofilu • pszenżyto

Publikacje

  • Hura T.
  • Hura K.
  • Sviriz M.
  • Rouco C.
  • Ostrowska A.
  • Gadzinowska J.
  • Urban K.
  • Pawłowska B.
  • Physiological and molecular features predispose native and invasive populations of sweet briar (Rosa rubiginosa L.) to colonization and restoration of drought degraded environments.
  • 2022.
  • Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics, 56: 125690.
  zobacz
  • Hura T.
  • Hura K.
  • Ostrowska A.
  • Urban K.
  • Non-rolling flag leaves use an effective mechanism to reduce water loss and light-induced damage under drought stress.
  • 2022.
  • Annals of Botany, 130: 393–408.
  zobacz
  • Ostrowska A.
  • Hura T.
  • Physiological comparison of wheat and maize seedlings responses to water stresses .
  • 2022.
  • Sustainability, 14: 7932.
  zobacz
  • Hura T.
  • Hura K.
  • Ostrowska A.
  • Drought-stress induced physiological and molecular changes in plants.
  • 2022.
  • International Journal of Molecular Sciences, 23: 4698.
  zobacz
 • zobacz
więcej publikacji

Projekty

WYKSZTAŁCENIE I STOPNIE NAUKOWE

1992-1997: studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego; 
1997: magister chemii, specjalność chemia biologiczna; 
2002: doktor nauk rolniczych, Wydział Rolniczy, Akademia Rolnicza w Krakowie;
2012: doktor habilitowany nauk rolniczych, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.