Dr hab. Tomasz Hura

Doktorzy Habilitowani
Zakład Ekofizjologii
(+48) 12 4253301 (wew./ext. 65)
t.hura@ifr-pan.edu.pl
Susza glebowa • związki fenolowe • aparat fotosyntetyczny • fluorescencja chlorofilu • pszenżyto

Publikacje

więcej publikacji

Projekty

WYKSZTAŁCENIE I STOPNIE NAUKOWE

1992-1997: studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego; 
1997: magister chemii, specjalność chemia biologiczna; 
2002: doktor nauk rolniczych, Wydział Rolniczy, Akademia Rolnicza w Krakowie;
2012: doktor habilitowany nauk rolniczych, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.