Dr hab. Tomasz Hura

Doktorzy Habilitowani
Zakład Ekofizjologii
(+48) 12 4253301 (wew./ext. 65)
t.hura@ifr-pan.edu.pl
Susza glebowa • związki fenolowe • aparat fotosyntetyczny • fluorescencja chlorofilu • pszenżyto • róża rdzawa

Publikacje

  • Hura T.
  • Hura K.
  • Ostrowska A.
  • Urban K.
  • Toward resilient agriculture and environmental protection: The role of cell wall-bound phenolics.
  • 2023.
  • Journal of Plant Physiology, 287: 54020.
  zobacz
  • Urban K.
  • Hura T.
  • Zastosowanie inhibitorów amoniakoliazy L-fenyloalaniny w badaniach ekofizjologii roślin.
  • 2023.
  • Postępy Biochemii, 69: 11-17.
  zobacz
  • Ostrowska A.
  • Hura K.
  • Hura T.
  • Different patterns of the photosynthetic apparatus recovery during early rehydration following drought stress in two types of intergeneric hybrid of triticale.
  • 2023.
  • Environmental and Experimental Botany, 214: 105475.
  zobacz
  • Hura T.
  • Hura K.
  • Ostrowska A.
  • Drought-stress induced physiological and molecular changes in plants 2.0.
  • 2023.
  • International Journal of Molecular Sciences, 24: 1773.
  zobacz
 • zobacz
  • Ostrowska A.
  • Dziurka M.
  • Hura K.
  • Hura T.
  • A delay in the senescence during a rehydration following soil drought is a precondition for limiting yield loss in triticale.
  • 2023.
  • International Agrophysics, 37: 69–78.
  zobacz
 • zobacz
  • Hura T.
  • Hura K.
  • Ostrowska A.
  • Gadzinowska J.
  • Urban K.
  • Pawłowska B.
  • The role of invasive plant species in drought resilience in agriculture: The case of sweet briar (Rosa rubiginosa L.).
  • 2023.
  • Journal of Experimental Botany, 74: 2799–2810 .
  zobacz
  • Hura T.
  • Hura K.
  • Sviriz M.
  • Rouco C.
  • Ostrowska A.
  • Gadzinowska J.
  • Urban K.
  • Pawłowska B.
  • Physiological and molecular features predispose native and invasive populations of sweet briar (Rosa rubiginosa L.) to colonization and restoration of drought degraded environments.
  • 2022.
  • Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics, 56: 125690.
  zobacz
  • Hura T.
  • Hura K.
  • Ostrowska A.
  • Urban K.
  • Non-rolling flag leaves use an effective mechanism to reduce water loss and light-induced damage under drought stress.
  • 2022.
  • Annals of Botany, 130: 393–408.
  zobacz
więcej publikacji

Projekty

WYKSZTAŁCENIE I STOPNIE NAUKOWE

1992-1997: studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego; 
1997: magister chemii, specjalność chemia biologiczna; 
2002: doktor nauk rolniczych, Wydział Rolniczy, Akademia Rolnicza w Krakowie;
2012: doktor habilitowany nauk rolniczych, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

-----------------------------------------------------------------------

STYPENDIA NAUKOWE

2004-2006: stypendysta CropStress, projekt UE, 2004-2005 (6 miesięcy), 2005-2006 (5 miesięcy), Plant Breeding Institute, Uniwersytet Hohenheim, Stuttgart, Niemcy.

----------------------------------------------------------------------

TEMATYKA BADAWCZA

Fizjologia stresu u roślin - susza glebowa i rehydratacja (pszenżyto, Rosa rubiginosa L.).

----------------------------------------------------------------------

PROJEKTY UE

2003-2006: Centre of Research on the Biology of Plants Subjected to Environmental Stress in Sustainable Agricultural Production, CropStress - projekt EU (QLAM-2001-00424). Realization of Task 1, Work Package 1. Twinning with Plant Breeding Institute, Univer sity of Hohenheim. Group of dr. Eva Bauer.

-----------------------------------------------------------------------

NAGRODY / WYRÓŻNIENIA

2009: Nagroda Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN za cykl prac badawczych opublikowanych w latach 2007-2008 "Fizjologiczne i biochemiczne przyczyny zmienności reakcji na działanie stresu suszy u różnych genotypów kukurydzy i pszenżyta".

--------------------------------------------------------------------