Dr hab. Maciej Grzesiak

Doktorzy Habilitowani
Zakład Ekofizjologii
(+48) 12 4253301 (wew./ext. 58)
m.grzesiak@ifr-pan.edu.pl
Stresy abiotyczne • fizjologiczne wskaźniki wrażliwości roślin na stresy

Publikacje

więcej publikacji

Projekty

PRZEBIEG PRACY

1994 – 1999 – studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalność: Analityka przemysłowa i środowiskowa

1999 – 2007 - asystent w Instytucie Fizjologii Roślin PAN
 
2004. Doktorat: Wpływ suszy na aparat fotosyntetyczny i produktywność genotypów pszenżyta jarego oraz mieszańców kukurydzy różniących się odpornością na ten stres”. Promotor: doc. dr hab. Andrzej Skoczowski. Wydział Rolniczo-Ekonomicznym AR w Krakowie.

2007 - obecnie adiunkt w Zakładzie Ekofizjologii IFR PAN

2013 - habilitacja na Wydziale Biologiczo-Geograficzny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

2014 - powołanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Fizjologii Roślin PAN


TEMATYKA BADAWCZA

Wpływ stresu wodnego na wzrost, rozwój, plonowanie i produktywność roślin uprawnych

PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI
Pomiary parametrów wymiany gazowej (CIRAS-2, ADC, Licor)
Pomiary parametrów fluorescencji chlorofilu (Perkin Elmer PS50, Handy PEA, FSM-2)
Jakościowe i ilościowa charakterystyka systemu korzeniawego roślin (Root-box Pin Board Method)
Pomiary przewodnictwa hydraulicznego u roślin (HPFM) 


UDZIAŁ W GRANTACH

2019-2021 Kierownik projektu badawczego NCN nr 2018/29/B/NZ9/01510 pt. "Zmiany intensywności wybranych procesów fizjologicznych, biochemicznych i molekularnych wywołanych równoczesnym działaniem stresów zbitości gleby i suszy glebowej u pojedynczych mieszańców kukurydzy różniących się stopniem wrażliwości na te stresy"

2011-2013 Kierownik projektu NCN, "Fizjologiczne, biochemiczne i morfologiczne reakcje pszenżyta i kukurydzy na stres powodowany różnym poziomem zwięzłości gleby oraz na niedobór lub nadmiar wody w glebie", nr N N310 782540

"Ekofizjologiczne przyczyny zróżnicowania reakcji na suszę roślin strączkowych", grant KBN  nr 5 S301 036 04

"Wpływ suszy na wzrost i plonowanie jarych odmian pszenżyta (Triticosecale Wittmack) ze szczególnym uwzględnieniem roli systemu korzeniowego roślin" grant KBN Nr 5 P06A 02817

"Functional Genomic for Drought Stress Genes", NATO Collaborative Linkage Grant (No 978261)

„Wykorzystanie wybranych spektrofluorescencyjnych parametrów fluorescencji chlorofilu do oszacowania stopnia tolerancji na stres suszy różnych pojedynczych mieszańców kukurydzy (Zea mays l.) KBN, grant promotorski nr P06A 001 26


CZŁONKOSTWO

PTB - Polskie Towarzystwo Botaniczne

PTBER – Polskie Towarzystwo Biologii Eksperymentalnej Roślin

CSPB - Canadian Society of Plant Biologists

 

DZIAŁALNOŚC ORGANIZACYJNA

Zastępca kierownika Zakładu Ekofizjologii IFR PAN

Członek komitetu organizacyjnego pięciu (od 3 do 8) International Conference "Ecophysiological Aspects of Plant Responses to Stress Factors"

Przewodniczący komitetu organizacyjnego 9 i 10 Międzynarodowej Konferencji "Plant Functioning Under Environmental Stress” 2012, 2015, 2018 

Recenzent plac naukowych dla Acta Physiologiae Plantarum, Pest Management Science, Frontiers in Plant Science


DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Promotor ok 10 prac magisterskich i 3 prac doktorskich

Promotor pracy doktorskiej mgr Piotra Szczyrka

 

Nagrody i wyróżnienia

6th International Conference “Ecophysiological aspects of plant responses to stress factors”. Kraków 2005. 3 miejsce za prezentacje ustną w konkursie dla młodych pracowników naukowych na najlepszą prezentację wyników badań.

6th International Conference “Ecophysiological aspects of plant responses to stress factors”. Kraków 2005. 2 miejsce w konkursie za poster  dla młodych pracowników naukowych na najlepszą prezentację wyników badań.

7th International Conference “Ecophysiological aspects of plant responses to stress factors”. Kraków 2007. 3 miejsce w konkursie za prezentacje ustną dla młodych pracowników naukowych na najlepszą prezentację wyników badań.

2009 Nagroda Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN za cykl prac badawczych opublikowanych w latach 2007-2008 "Fizjologiczne i biochemiczne przyczyny zmienności reakcji na działanie stresu suszy u różnych genotypów kukurydzy i pszenżyta"