Dr hab. Piotr Waligórski

Rola i mechanizmy zjawiska mikoryzy roślin • udział mikoryzy w łagodzeniu stresu suszy • proteomika • galasy

Publikacje

  • Jakovljević D.
  • Kruszka D.
  • Waligórski P.
  • Warchoł M.
  • Skrzypek E.
  • Untargeted metabolomic in basil cell cultures – a case study of Ocimum basilicum L. var. minimum Alef..
  • 2024.
  • Physiologia Plantarum, 176: e14203.
  zobacz
  • Wojtania A.
  • Markiewicz M.
  • Waligórski P.
  • Growth cessation and dormancy induction in micropropagated plantlets of Rheum rhaponticum ‘Raspberry’ influenced by photoperiod and temperature.
  • 2023.
  • International Journal of Molecular Sciences, 24: 607.
  zobacz
  • Konieczna W.
  • Warchoł M.
  • Mierek-Adamska A.
  • Skrzypek E.
  • Waligórski P.
  • Piernik A.
  • Dąbrowska G.B.
  • Changes in physio-biochemical parameters and expression of metallothioneins in Avena sativa L. in response to drought.
  • 2023.
  • Scientific Reports, 13: 2486.
  zobacz
  • Morańska E.
  • Simlat M.
  • Warchoł M.
  • Skrzypek E.
  • Waligórski P.
  • Laurain-Mattar D.
  • Spina R.
  • Ptak A.
  • Phenolic acids and Amaryllidaceae alkaloids profiles in Leucojum aestivum L. in vitro plants grown under different light conditions.
  • 2023.
  • Molecules, 28: 1525.
  zobacz
  • Wojtkiewicz A.M.
  • Glanowski M.
  • Waligórski P.
  • Janeczko T.
  • Szaleiec M.
  • 1,2-hydrogenation and transhydrogenation catalyzed by 3-ketosteroid δ1-dehydrogenase from Sterolibacterium denitrificans - Kinetics, isotope labelling and QM:MM modelling studies.
  • 2022.
  • International Journal of Molecular Sciences, 23: 14660 .
  zobacz
  • Wojtania A.
  • Markiewicz M.
  • Waligórski P.
  • Regulation of the bud dormancy development and release in micropropagated rhubarb 'Malinowy'.
  • 2022.
  • International Journal of Molecular Sciences, 23: 1480.
  zobacz
 • zobacz
więcej publikacji

Projekty

ORCID logo      Logo serwisu

 

STUDIA I PRZEBIEG PRACY

2020 - obecnie - praca na stanowisku profesora instytutu w IFR PAN
2018 - 2020 - praca na stanowisku asystenta w IFR PAN
2008 - 2018 - praca na stanowisku adiunkta w IFR PAN
2014 - obecnie - kierownik  Międzyinstytutowego Laboratorium Biotechnologii i Katalizy Enzymatycznej
2005 – 2014 - członek zespołu  Międzyinstytutowego Laboratorium Biotechnologii i Katalizy Enzymatycznej
2010 - 2011 - 14 miesięczny staż podoktorancki w Stanley S. Scott Cancer Center, Louisiana State University, New Orleans, USA (na stanowisku Postdoctoral Researcher)   
2008 - obrona pracy doktorskiej  zatytułowanej: Zastosowanie elektroforezy kapilarnej do oznaczania samoniezgodności kapusty głowiastej białej (Brassica oleracea var. capitata f. alba L.)
2003 - 2008 - praca na stanowisku biologa w IFR PAN
1999 - 2003 - AR Kraków, Studia doktoranckie
1993 - 1999 - UJ, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, studia biologiczne ukończone ze specjalnością Biologia Molekularna

TEMATYKA BADAWCZA

Hormonalna regulacja kwitnienia.
Proteomika galasów.
Fizjologiczna rola krzemu.
Badania samoniezgodności kapusty.
Dziedziczenie pozagenetyczne, możliwość jego użycia w łagodzeniu stresów środowiskowych.
Mikoryza arbuskularna, jej wpływ na regulację hormonalną rośliny oraz w łagodzeniu stresu suszy.
Użycie nowoczesnych technik badawczych w badaniach fizjologii roślin: chromatografia cieczowa, spektroskopia masowa, elektroforeza kapilarna.
 

PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI

Chromatografia Wysokosprawnościowa (HPLC) sprzężona z tandemowym spektroskopem masowym - oznaczanie związków obecnych w roślinach:
- auksyny (IAA, IBA)
- cytokininy (kinetyna, zeatyna, ich rybozydy i inne)
- kwas abscysynowy (ABA)
- poliaminy (putrescyna, spermina, spermidyna i inne)
- cukry (glukoza, fruktoza, sacharoza, maltoza i inne)
- kwasy fenolowe (kwas salicylowy, kawowy, cynamonowy i inne)
- karotenoidy (wiolaksantyna, luteina, zeaksantyna i inne)
- flawonoidy
- tokochromanole (tokoferole i tokotrienole)

Proteomika
- elektroforeza dwuwymiarowa białek
- identyfikacja białek metodą MALDI TOF
- analizy ShotGun

Elektroforeza Kapilarna:
- białka
- aniony organiczne i nieorganiczne

Immunotest ELISA

Komputerowa analiza obrazu - dobra znajomość systemu analizy obrazu LUCIA
 

UDZIAŁ W PROJEKTACH REALIZOWANYCH W LATACH 2002-2013

N N310 452638 - Możliwość zwiększenia efektywności androgenezy u pszenżyta (x Triticosecale Wittm.) poprzez kontrolę równowagi hormonalnej i natężenia stresu oksydacyjnego w pylnikach. Kierownik projektu: dr hab. Iwona Żur 2010 - 2013
621/N-COST/09/2010/0 - Aktywność poliamin i związków fenolowych w reakcji odporności na suszę glebową roślin motylkowych uprawianych na białko. Kierownik grantu: dr inż. Edyta Skrzypek, 2010 - 2012
2 P04G 109 28 – The influence of mycorrhizal fungi on biomass production and level of active compounds in Arnica montana L. Kierownik grantu: dr Anna Jurkiewicz, 2005-2008
CROPSTRESS QLAM-2001-00424 – Centre of Research on the Biology of Plants Subjected to Environmental Stress in Sustainable Agricultural Production. Kierownik grantu: dr hab. Maria Wędzony, 2003-2006
R12 045 02 – Development of methods of vegetable treating for increasing its global resistance, content of natural antioxidants and stabilization of crop quality during storage. Kierownik grantu: prof. dr hab. Zbigniew Miszalski
PL 023168 SAFIR – Safe and High Quality Food Production using Low Quality Waters and Improved Irrigation Systems and Management. 2006-2008
5 P06A 032 18 – The influence of coincidence between photosynthetic active radiation and temperature to gaining frost resistance in rape (Brassica napus var. oleifera) by growth rate changes during prehardening and dehardening. Kierownik grantu: dr eng. Marcin Rapacz, 2000-2002