Prof. dr hab. inż. Iwona Żur

Profesorowie
Zakład Biologii Komórki
(+48) 12 4253301 (wew./ext. 40)
i.zur@ifr-pan.edu.pl
Fizjologiczne i molekularne podłoże procesu androgenezy • wyprowadzanie podwojonych haploidów roślin użytkowych • tolerancja na stresy abiotyczne i biotyczne

Publikacje

 • zobacz
  • Juzoń-Sikora K.
  • Nowicka A.
  • Plačková L.
  • Doležal K.
  • Żur I.
  • Hormonal homeostasis associated with effective induction of triticale microspore embryogenesis.
  • 2023.
  • Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 152: 583–604.
  zobacz
  • Żur I.
  • Adamus A.
  • Cegielska-Taras T.
  • Cichorz S.
  • Dubas E.
  • Gajecka M.
  • Juzoń-Sikora K.
  • Kiełkowska A.
  • Malicka M.
  • Oleszczuk S.
  • Skrzypek E.
  • Szała L.
  • Szarejko I.
  • Zimny J.
  • Doubled haploids: Contributions of poland’s academies in recognizing the mechanism of gametophyte cell reprogramming and their utilization in breeding of agricultural and vegetable species.
  • 2022.
  • Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 91: 9128.
  zobacz
 • zobacz
  • Dubas E.
  • Castillo A.M.
  • Żur I.
  • Krzewska M.
  • Vallés M.P.
  • Microtubule organization changes severely after mannitol and n-butanol treatments inducing microspore embryogenesis in bread wheat.
  • 2021.
  • BMC Plant Biology, 21: 586 .
  zobacz
więcej publikacji

Projekty

WYKSZTAŁCENIE, STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE

1985–1989 Studia na Wydziale Rolniczym, Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Rolniczy) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (WR UR)

1989 magister inżynier nauk rolniczych, WR UR

1997 doktor nauk rolniczych w zakresie agronomii-fizjologii roślin, WR UR

2008 doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie agronomii-fizjologii roślin, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny UR

2020 profesor nauk rolniczych

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 

1989-1990 specjalista w Przedsiębiorstwie Państwowym Hodowla Buraka Pastewnego (obecnie Małopolska Hodowla Roślin HBP Sp z o.o.)

1990-1997 asystent i starszy asystent naukowo-badawczy w Zakładzie (obecnie Instytut) Fizjologii Roślin PAN w Krakowie (IFR PAN)

1998-2010 adiunkt w IFR PAN

2010-2020 docent i profesor nadzwyczajny w IFR PAN

od 2020 profesor w IFR PAN

PEŁNIONE FUNKCJE

od 2008      Członek Rady Naukowej IFR PAN 

2008-2014 Sekretarz Rady Naukowej IFR PAN 

od 2010    Kierownik Zakładu Biologii Komórki IFR PAN

od 2015    Przedstawiciel IFR PAN w Studium Doktoranckim Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie

od 2019    Przedstawiciel IFR PAN w Szkole Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych PAN w Krakowie

TEMATYKA BADAWCZA

Techniki in vitro: kultury tkankowe, zawiesinowe i protoplastów, oraz ich zastosowanie w badaniach nad embriogenezą somatyczną, organogenezą oraz reakcjami obronnymi uruchamianymi w odpowiedzi na stres biotyczny i abiotyczny

Badanie stopnia samoniezgodności i zmienności tej cechy pod wpływem czynników środowiskowych u roślin kapustnych (Brassica oleracea L var capitata) oraz możliwości i metody jej przełamywania

Metody wyprowadzania podwojonych haploidów u roślin zbożowych, traw i rzepaku oraz ich zastosowanie w badaniach podstawowych i w praktyce hodowlanej

Identyfikacja genetycznych i fizjologicznych czynników determinujących proces androgenezy

Molekularne i fizjologiczne podłoże odporności roślin na patogeny grzybowe 

STOSOWANE METODY

kultury in vitro: tkankowe, zawiesinowe oraz kultury protoplastów

metody indukowania androgenezy i produkcji podwojonych haploidów: kultury pylnikowe na pożywkach stałych i płynnych, kultury izolowanych mikrospor

metody analityczne: kalorymetria, spektrofotometria, respirometria, mikroskopia świetlna i fluorescencyjna