Dr hab. Ewa Dubas

Doktorzy Habilitowani
Zakład Biologii Komórki
(+48) 12 4253301 (wew./ext. 39)
e.dubas@ifr-pan.edu.pl
Mechanizmy regulacji procesu gametogenezy, embriogenezy niezygotycznej (androgenezy) oraz rozwoju zarodka (cykl komórkowy, cytoszkielet, podłoże hormonalne i (epi)genetyczne, polarność zarodka, programowana śmierć) roślin użytkowych • podwojone haploidy • patogeneza

Publikacje

więcej publikacji

Projekty

WYKSZTAŁCENIE I STOPNIE NAUKOWE

2015-

2007-

2001-

Tytuł doktora habilitowanego nauk rolnicznych w dyscyplinie agronomia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Tytuł doktora nauk biologicznych w zakresie biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Tytuł magistra nauk biologicznych, specjalizacja: botanika ogólna, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

 

 

 

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ

2020-obecnie

Profesor instytutu  w Zakładzie Biologii Komórki Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego  Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

2019-2020

Adiunkt badawczo-dydaktyczny po habilitacji w Zakładzie Cytologii i Embriologii Roślin Instytutu Botaniki na Wydziale Biologii UJ

2019

Profesor instytutu (wcześniej profesor nadzwyczajny IFR PAN) w Zakładzie Biologii Komórki Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego  Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

2015-2018

Profesor nadzwyczajny IFR PAN w Zakładzie Biologii Komórki Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego  Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

2007-2015

Adiunkt w Zakładzie Biologii Komórki Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego  Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

2001-2007

Biolog w Zakładzie Biologii Komórki Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

2001-2007

Słuchacz Środowiskowego Studium Doktoranckiego przy Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

PEŁNIONE FUNKCJE

2020-obecnie

Członek Rady Naukowej IFR PAN w Krakowie

2019-2020

Członek Rady Naukowej Wydziału Biologii UJ w Krakowie

2015-2019

Członek Rady Naukowej IFR PAN w Krakowie

2014-2017

Nominacja na członka Komitetu Zarządu Akcji COST FA1306 ‘The quest for tolerant varieties: Phenotyping at plant and cellular level’

2014

Recenzent zewnętrzny międzynarodowych projektów badawczych Fund for Scientific Research – FNRS; Slovak Research and Development Agency; Czech National Agency

2011-2013

Nominacja na członka Komitetu Zarządu Akcji COST FA 0903 Food and Agriculture (FA) Action FA0903: Harnessing Plant Reproduction for Crop Improvement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMATYKA BADAWCZA

 • Kultury in vitro zbóż i Brassicaceae (Brassica napus) – technologie wyprowadzania podwojonych haploidów i ich zastosowania w praktyce i w nauce.
 • Wczesna embriogeneza roślin w warunkach in vivo oraz in vitro - utrwalanie polaryzacji zarodków. Rola cytoszkieletu w morfogenezie roślin. Rola białek i peptydów w sygnalizacji komórkowej. Rola enzymów proteolitycznych w programowanej śmierci komórki.
 • Podłoże odporności roślin na stres abiotyczny, m.in. suszę i mróz.
 • Interakcja roślina – patogen w odpowiedzi na stres abiotyczny; rola stresu abiotycznego w indukcji odporności zbóż na patogeny grzybowe; genetyczne zróżnicowanie reakcji roślin na stres abiotyczny.

  

 

 

 

 

STOSOWANE METODY

 • Metody kultur in vitro: kultury tkankowe i zawiesinowe
 • Metody produkcji haploidów oraz podwojonych haploidów u zbóż i rzepaku:
  • Androgeneza: kultury pylnikowe i zolowanych mikrospor: pszenicy, pszenżyta, żyta, rzepaku
  • Krzyżowania oddalone: Triticale x Zea mays, kultury niedojrzałych zarodków
 • Cytogenetyka komórki roślinnej: analiza kariotypu; prążki-C chromosomów holokinetycznych
 • Metody izolacji kwasów nukleinowych: DNA, RNA, pDNA
 • Metody analizy ekspresji genów: PCR, qPCR, projektowanie primerów
 • Metody analizy białek: immunolokalizacja białek w technice “whole mount” oraz na materiale krojonym, elektroforeza białek, wizualizacja enzymów proteolitycznych odpowiedzialnych za programowaną śmierć komórki
 • Metody analizy rozmieszczenia w komórce roślinnej auksyn oraz ich wyspecjalizowanych nośników - AUX, PIN
 • Metody analizy cytoszkieletu roślinnego
 • Ilościowa i jakościowa analiza reaktywnych form tlenu (RFT; ROS) oraz enzymów antyoksydacyjnych (dysmutaz ponadtlenkowych, peroksydaz, reduktaz)
 • Metody analizy rozmieszczenia w komórce/tkance roślinnej reaktywnych form tlenu (RFT; ROS)

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECJALNE

 • Techniki immunocytochemiczne: immunolokalizacja białek w technice „whole mount”, western blotting; spektrofotometryczne oznaczanie enzymów antyoksydacyjnych
 • Techniki elektroforetyczne: identyfikacja enzymów proteolitycznych z wykorzystaniem m.in. znakowania immunologicznego biotynylowanych białek
 • Mikroskopia fluorescencyjna oraz konfokalna
 • Modelowanie procesów komórkowych: graficzna wizualizacja procesów komórkowych w programie Image Pro-Premier
 • Transformacja mikrospor/zarodków przy pomocy Agrobacterium tumefaciens

 

 

 

 

 

       

 

PUBLIKACJE

Publikacje według cytowań wraz z indeksami dostępne na portalach:

                          

Wybrane STARSZE publikacje (do 2018 roku) zestawione latami wraz z linkami do stron wydawców:

2015-2018

 1. Marcińska I., Czyczyło-Mysza I., Skrzypek E., Warchoł M., Zieliński K., Dubas E. 2018. Obtaining of winter rye (Secale cereale L. ssp. cereale) haploid embryos through hybridization with maize (Zea mays L.). Cereal Research Communications 46(3):521–532, doi:/pdf/10.1556/0806.46.2018.029 Strona wydawcy 
 2. Golebiowska-Pikania G., Kopeć P., Surówka E., Janowiak F., Krzewska M., Dubas E., Nowicka A., Kasprzyk J., Ostrowska A., Malaga S., Hura T., Żur I. 2017. Changes in protein abundance and activity induced by drought during generative development of winter barley (Hordeum vulgare L.). Journal of Proteomics 169:73-86, doi: 10.1016/j.jprot.2017.07.016 Strona wydawcy 
 3. Golebiowska-Pikania G., Kopeć P., Surówka E., Krzewska M., Dubas E., Nowicka A., Rapacz M., Wójcik-Jagła M., Malaga S., Żur I. 2017. Changes in protein abundance and activity involved in freezing tolerance acquisition in winter barley (Hordeum vulgare L.). Journal of Proteomics 169:58-72, doi: 10.1016/j.jprot.2017.08.019 Strona wydawcy
 4. Krzewska M., Gołębiowska-Pikania G., Dubas E., Gawin M., Żur I. 2017. Identification of proteins related to microspore embryogenesis responsiveness in winter triticale (×Triticosecale Wittm.). Euphytica 213:192. doi: 10.1007/s10681-017-1978-1 Strona wydawcy
 5. Śniegowska-Świerk K., Dubas E., Rapacz M. 2016. Actin microfilaments are involved in the regulation of HVA1 transcript accumulation in drought-treated barley leaves. Journal of Plant Physiology 193: 22-25. Strona wydawcy
 6. Wędzony M., Żur I., Krzewska M., Dubas E., Szechyńska-Hebda M., Wąsek I. 2015. Doubled haploids in triticale. Eudes F. (ed.), Triticale, Springer, pp.111-128. Strona wydawcy
 7. Krzewska M., Czyczyło-Mysza I., Dubas E., Gołębiowska-Pikania G., Żur I. 2015. Identification of QTLs associated with albino plant formation and some new facts concerning green versus albino ratio determinants in triticale (×Triticosecale Wittm.) anther culture. Euphytica, 1-16. doi: 10.1007/s10681-015-1509-x Strona wydawcy
 8. Żur I., Dubas E., Krzewska M., Waligórski P., Dziurka M., Janowiak F. 2015. Hormonal requirements for effective induction of microspore embryogenesis in triticale (×Triticosecale Wittm.) anther cultures. Plant Cell Rep. 34(1):47-62. Strona wydawcy
 9. Żur I., Dubas E., Krzewska M., Janowiak F. 2015. Current insights into hormonal regulation of microspore embryogenesis. Frontiers in Plant Science 6 doi:10.3389/fpls.2015.00424 Strona wydawcy
 10. Żur I., Dubas E., Krzewska M., Waligórski P.,  Dziurka M.,  Janowiak F. 2015. Hormonal requirements for effective induction of microspore embryogenesis in triticale (× Triticosecale Wittm.) anther cultures. Plant Cell Reports, 34:47-62, doi:10.1007/s00299-014-1686-4 Strona wydawcy

 1. Dubas E., Moravčíková J., Libantová J., Matušíková I., Benkova E., Żur I., Krzewska M. 2014. The influence of heat stress on auxin distribution in transgenic B. napus microspores and microspore derived embryos. Protoplasma 251:1077-1087. MNiSW 25 pkt., IF2013 3,171  Strona wydawcy
 2. Dubas E., Custers J., Kieft H., Wędzony M., van Lammeren A.A.M. 2014. Characterization of polarity development through 2- and 3-D imaging during the initial phase of microspore embryogenesis in Brassica napus L. Protoplasma 251: 103-113. MNiSW 25 pkt., IF2013 3,171  Strona wydawcy

 3. Wędzony M., Szechyńska-Hebda M., Żur I., Dubas E., Krzewska M. 2014. Tissue culture and regeneration: a prerequisite for alien gene transfer. In: Alien Gene Transfer in Crop Plants, Vol. 1. Innovations, Methods and Risk Assessment. Pratap A., Kumar, J. (Eds.), Springer, ISBN 978-1-4614-8584-1 Strona wydawcy

 4. Żur I., Dubas E., Krzewska M., Janowiak F., Hura K., Pociecha E., Bączek-Kwinta R., Płażek A. 2014. Antioxidant activity and ROS tolerance in triticale (×Triticosecale Wittm.) anthers affect the efficiency of microspore embryogenesis. Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC). DOI: 10.1007/s11240-014-0515. MNiSW 25 pkt., IF2013: 2,61  Strona wydawcy

 5. Żur I.,.Dubas E*., Krzewska M., Sánchez-Díaz R.A., Castillo A.M., Vallés M.P. 2014. Changes in gene expression patterns associated with microspore embryogenesis in hexaploid triticale (× Triticosecale Wittm.)", submitted to Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC) 116(2):261-267. MNiSW 25 pkt., IF2013 2,612  Strona wydawcy

 6. Żur I.,.Dubas E., Krzewska M., Waligórski P., Dziurka M., Janowiak F. 2014Hormonal requirements for effective induction of microspore embryogenesis in triticale (×Triticosecale Wittm.) anther cultures. Plant Cell Rep DOI 10.1007/s00299-014-1686-4MNiSW 35 pkt., IF2013 2,936  Strona wydawcy

 7. Dubas E., Janowiak F., Krzewska M., Hura T., Żur I. 2013. Endogenous ABA concentration and cytoplasmic membrane fluidity in microspores of oilseed rape (Brassica napus L.) genotypes differing in responsiveness to androgenesis induction. Plant Cell Rep 32:1465–1475. MNiSW 35 pkt., IF2013 2,936  Strona wydawcy

 8. Pociecha E., Janowiak F., Dubas E., Żur I., Tokarz K., Kolasińska I., Płażek A. 2013. Progress of snow mould infection in crowns of winter rye (Secale cereale L.) is related to photosynthetic activity during cold acclimation. Plant Physiology and Biochemistry 70:360-367. MNiSW 35 pkt., IF2013: 2,352 Strona wydawcy

 9. Żur I., Gołębiowska G., Dubas E., Golemiec E., Matušíková I., Libantová J., Moravčíková J. 2013. β-1,3-glucanase and chitinase activities in winter triticales during cold hardening and subsequent infection by Microdochium nivale. Biologia 68/2: 241-248. MNiSW 15 pkt., IF2013: 0,696; IC 1 Strona wydawcy

 10. Żur I., Dubas E., Słomka A., Dubert F., Kuta E., Płażek A. 2013. Failure of androgenesis in Miscanthus×giganteus in vitro culture of cytologically unbalanced microspores. Plant Reproduction 26(3):297-307. MNiSW 25 pkt., IF2012: 2,07   Strona wydawcy

 1. Dubas E., Wędzony M., Custers J., Kieft H., van Lammeren A.A.M. 2012. Gametophytic development of Brassica napus pollen in vitro enables examination of cytoskeleton and nuclear movements. Protoplasma 249(2): 369-377. MNiSW 25 pkt., IF2013: 3,171; IC 2  Strona wydawcy
 2. Krzewska M., Czyczyło-Mysza I., Dubas E., Gołębiowska-Pikania G., Golemiec E., Stojałowski S., Chrupek M., Żur I. 2012. Quantitative trait loci associated with androgenic responsiveness in triticale (×Triticosecale Wittm.) anther culture. Plant Cell Reports 31:2099–2108. Plant Cell Reports 31:2099–2108. MNiSW 35 pkt., IF2013: 2,936; IC 1  Strona wydawcy

 3. Słomka A., Kuta E., Płażek A., Dubert F., Żur I., Dubas E., Kopeć P., Żurek G. 2012. Sterility of Miscanthus×giganteus results from hybrid incompatibility. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 54/1: 1–8. MNiSW 20 pkt., IF2013: 0,662 Strona wydawcy

 4. Żur I., Krzewska M., Dubas E., Gołębiowska-Pikania G., Janowiak F., Stojałowski S. 2012. Molecular mapping of loci associated with abscisic acid accumulation in triticale (×Triticosecale Wittm.) anthers in response to low temperature stress inducing androgenic development. Plant Growth Regulation 68(3): 483-492. MNiSW 30 pkt., IF2013: 1,625; IC 2  Strona wydawcy

 5. Dubas E., Custers J.B.M., Kieft H., Wędzony M., van Lammeren  A.A.M. 2011. Microtubule configurations and nuclear DNA synthesis in microspore derived embryos of Brassica napus cv Topas that mimic zygotic embryo development. Plant Cell Reports 30: 2105–2116. MNiSW 35 pkt., IF2013 2,936; IC 7  Strona wydawcy

 6. Dubas E., Golebiowska G., Zur I., Wedzony M. 2011. Microdochium nivale (Fr., Samuels & Hallett): cytological analysis of the infection process in triticale (x Triticosecale Wittm.). Acta Physiologiae Plantarum 33(2): 529-537. MNiSW 25 pkt., IF2013: 1,524  Strona wydawcy

 7. Żur I.A., Dubas E., Pociecha E., Dubert F., Kolasińska I., Płażek A. 2011. Cytological analysis of infection process and the first defence responses induced in winter rye (Secale cereale L.) seedlings inoculated with Microdochium nivale. Physiological and Molecular Plant Pathology 76: 189-196. MNiSW 30 pkt., IF2013: 1,987; IC 2 Strona wydawcy

 8. Szechyńska-Hebda M., Wędzony M., Tyrka M., Gołębiowska G., Chrupek M., Czyczyło-Mysza I., Dubas E., Żur I., Golemiec E. 2011. Identifying QTL for cold-induced resistance to Microdochium nivale in winter triticale. Plant Genetic Resources: Characterization and utilization 9(2):296-299. MNiSW 20 pkt., IF2013: 1,057 Strona wydawcy

 1. Dubas E., Wędzony M., Petrovska B., Salaj J., Żur I. 2010. Cell structural reorganization during induction of androgenesis in isolated microspore cultures of triticale (x Triticosecale Wittm.). Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 52/1: 73–86. MNiSW 20 pkt., IF2013: 0,662; IC 5 Strona wydawcy

 2. Dubas E., Marzec K., Płażek A. 2010. Cytological studies on Microdochium nivale infection in Lolium perenne (L.) plants. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych PAN Zeszyt 545:389-401. MNiSW (Komunikat MNiSW z 17 grudnia 2013, pozycja 2609, liczba punktów: 9 pkt. MNiSW)

 3. Żur I., Dubas E., Golemiec E., Szechyńska-Hebda M., Gołębiowska G., Wędzony M. 2009. Stress-related variation in antioxidative enzymes activity and cell metabolism efficiency associated with embryogenesis induction in isolated microspore culture of triticale (xTriticosecale Wittm.). Plant Cell Reports 28:1279–1287. IF2013: 2,936; IC 10  Strona wydawcy

 4. Wędzony M., Forster B.P., Żur I., Golemiec E., Szechyńska-Hebda M., Dubas E., Gołębiowska G. 2009.  Progress in Doubled Haploid Technology in Higher Plants. In: Touraev A., Jain M., Forster B. (eds.): “Advances in Haploid Production in Higher Plants” © Springer Science + Business Media B.V., pp.1-35. IC 30 Strona wydawcy

 1. Supena EDJ., Winarto B., Riksen T., Dubas E., van Lammeren A., Offringa R., Boutilier K., Custers J. 2008. Regeneration of zygotic-like microspore-derived embryos suggests an important role for the suspensor in early embryo patterning. Journal of Experimental Botany 59(4): 803-814. doi:10.1093/jxb/erm358. MNiSW 45 pkt., IF2013: 5,794; IC 26  Strona wydawcy

 2. Żur I., Dubas E., Golemiec E., Szechyńska-Hebda M., Janowiak F., Wędzony M. 2008. Stress-induced changes important for effective androgenic induction in isolated microspore culture of triticale (xTriticosecale Wittm.). Plant Cell, Tissue and Organ Culture 94:319-328.  Strona wydawcy

 3. Szechyńska-Hebda M., Wędzony M., Dubas E., Kieft H., van Lammeren A. 2006. Visualisation of microtubules and actin filaments in fixed BY-2 suspension cells using an optimized whole mount immunolabeling protocol. Plant Cell Reports. 25 (8): 758 – 766. MNiSW 35 pkt., IF2013: 2,936; IC 13  Strona wydawcy

 4. Żur I., Godzisz I., Dubas E., Golemiec E., Wędzony M. 2006. The influence of cold pretreatment on androgenesis efficiency in isolated microspore culture of triticale (X Triticosecale Wittm.). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 509: 49-59.

 

PROJEKTY BADAWCZE

UDZIAŁ WE WSPÓLNYCH PROJEKTACH BADAWCZYCH-WSPÓŁPRACA BILATERALNA PAN

2016-2018

Uczestnictwo w Polsko–Słowackim wspólnym projekcie badawczym, współpraca bilateralna w ramach porozumienia Instytutu Fizjologii Roślin PAN w Krakowie i Instytutu Genetyki Roślin i Biotechnologii Słowackiej Akademii Nauk w Nitrze: „Indukowana stresem ekspresja arabinogalaktanów i białek związanych z patogenezą w androgenezie”. (koordynator).

2016-2018

Uczestnictwo w Polsko–Słowackim projekcie badawczym wg programu wymiany osobowej w ramach projektów naukowych między Polską a Republiką Słowacką na lata 2016-17 PL-SK APVV: Chitinases and AGPs as proteins diversifying genotypes with high ability to microspore embryogenesis from non-embryogenic in crops’. CHIAGP, No. SK-PL-2015-0044; Partner zagraniczny: Institute of Plant Genetics and Biotechnology, Slovak Academy of Sciences, Nitra, (koordynator).

2011-2014

Uczestnictwo w Polsko–Belgijskim wspólnym projekcie badawczym, współpraca bilateralna w ramach porozumienia Instytutu Fizjologii Roślin PAN w Krakowie i VIB, Ghent University: ‘Auxin as signalling molecule in doubled haploid production of rape (Brassica napus var. oleifera)’. Partner zagraniczny: VIB in Ghent University, Ghent, Belgia, (koordynator).

2011-2014

Uczestnictwo w Polsko–Słowackim wspólnym projekcie badawczym, współpraca bilateralna w ramach porozumienia Instytutu Fizjologii Roślin PAN w Krakowie i Instytutu Genetyki Roślin i Biotechnologii Słowackiej Akademii Nauk w Nitrze: ‘Molecular markers in auxin gradient analysis in androgenic embryos of rape (Brassica napus var. oleifera)’. (koordynator).

2011-2013

Uczestnictwo w Polsko–Hiszpańskim wspólnym projekcie badawczym, współpraca bilateralna w ramach porozumienia Instytutu Fizjologii Roślin PAN w Krakowie i Department of Genetics and Plant Breeding, EEAD-CSIC w Zaragoza: „N-butanol jako czynnik indukujący embriogenezę mikrospor w kulturach in vitro pszenicy (Triticum aestivum L.) i pszenżyta (×Triticosecale Wittm.), (wykonawca).

2010-2012

Uczestnictwo w Polsko – Belgijskim wspólnym projekcie badawczym, współpraca bilateralna w ramach porozumienia Instytutu Fizjologii Roślin PAN w Krakowie i VIB Uniwersytetu w Ghent: „Auksyna jako cząsteczka sygnalna w indukcji podwojonych haploidów (DHs) rzepaku”, (koordynator).

2010-2012

Uczestnictwo w Polsko–Słowackim wspólnym projekcie badawczym, współpraca bilateralna w ramach porozumienia Instytutu Fizjologii Roślin PAN w Krakowie i Instytutu Genetyki Roślin i Biotechnologii Słowackiej Akademii Nauk w Nitrze:„Markery molekularne w analizie gradientu auksyny w zarodkach androgenicznych rzepaku”, (koordynator).

2010-2012

Uczestnictwo w Polsko–Słowackim wspólnym projekcie badawczym, współpraca bilateralna w ramach porozumienia Instytutu Fizjologii Roślin PAN w Krakowie i Instytutu Genetyki Roślin i Biotechnologii Słowackiej Akademii Nauk w Nitrze: „Poszukiwanie białek odporności na pleśń śniegową u pszenżyta ozimego”, (wykonawca).

2006-2009

Uczestnictwo w Polsko–Słowackim wspólnym projekcie badawczym, współpraca bilateralna w ramach porozumienia Instytutu Fizjologii Roślin PAN w Krakowie i Instytutu Genetyki Roślin i Biotechnologii Słowackiej Akademii Nauk w Nitrze: „Badania nad wybranymi parametrami fizjologicznymi i molekularnymi mogącymi modyfikować poziom odporności roślin na patogeny grzybowe”, (wykonawca).

UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYCH PROJEKTACH BADAWCZYCH 

2011-2013

Udział w realizacji projektu: „Opracowanie metody uzyskania zróżnicowanych morfologicznie i fizjologicznie roślin miskanta olbrzymiego (Miscanthus x giganteus) poprzez gyno- lub androgenezę”. Projekt 1780 Specjalny COST realizowany w ramach Akcji COST FA0903 (wykonawca).

2009-2011

Udział w realizacji projektu: „Lokalizacja QTL podatności na indukcję androgenezy w obrębie genomu pszenżyta (×Triticosecale Wittm.)”. Projekt 548/N-COST/2009/0 realizowany w ramach Akcji COST FA0604 (Akronim TRITIGEN) (wykonawca).

2009-2011

Udział w realizacji projektu „Fizjologiczne i biochemiczne wskaźniki odporności linii żyta ozimego na różową pleśń śniegową (Microdochium nivale)”. Projekt 592/N-COST/2009/0 (wykonawca).

UDZIAŁ W KRAJOWYCH PROJEKTACH BADAWCZYCH

2021-2026

"Identyfikacja czynników warunkujących indukcję embriogenezy mikrospor u pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.)". Postęp Biologiczny, (Zadanie 4), (wykonawca).

2017-2020

Opracowanie efektywnego sposobu wytwarzania podwojonych haploidów metodą androgenezy dla polskich materiałów hodowlanych pszenicy (Triticum aesitivum L.)”. NCBR/NCN 340285/NCBR/2017; (wykonawca).

2016-2020

„Rola stresu oksydacyjnego w regulacji embriogenezy w kulturach izolowanych mikrospor pszenżyta (x Triticosecale Wittm.) i jęczmienia (Hordeum vulgare L.)”. NCN: 2015/18/M/NZ3/00348; (wykonawca).

2015-2018

„Identyfikacja czynników determinujących efektywność otrzymywania podwojonych haploidów żyta (Secale cereale L.) metodami androgenezy i krzyżowań oddalonych”. Postęp Biologiczny, HOR.hn.802.15.2018 (Zadanie 84), (koordynator).

2014-2018

„Identyfikacja czynników determinujących odporność na suszę i mróz u jęczmienia ozimego (Hordeum vulgare L.)”. Postęp Biologiczny, Numer zadania: 26 (w załączniku nr 9 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 91, poz. 595, z późn. zm.) (wykonawca).

2013-2014

Udział w realizacji projektu „Identyfikacja elementów szlaku sygnałowego w liściach jęczmienia  w odpowiedzi na stres suszy”; NCN Nr G-1843 (wykonawca).

2011-2014

Koordynacja i udział w realizacji projektu „Rola endogennych auksyn: kwasu indolilo-3-octowego (IAA) oraz kwasu indolilo-3-masłowego (IBA) w utrzymaniu homeostazy auksynowej i podwyższaniu efektywności androgenezy u rzepaku (Brassica napus)”. 2011/01/D/NZ9/02547, (koordynator).

2010-2013

Udział w realizacji projektu „Możliwość zwiększenia efektywności androgenezy u pszenżyta (× Triticosecale Wittm) poprzez kontrolę równowagi hormonalnej i natężenia stresu oksydacyjnego w pylnikach  Nr N N310 452638 (wykonawca).

2010

Udział w realizacji projektu w sieci naukowej koordynowanej przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie (prof. Edward Arseniuk) oraz Katedra Genetyki i Biotechnologii, SGGW prof. dr hab. Monika Rakoczy-Trojanowska. Tytuł projektu: "Genomika i Transgeneza Roślin Użytkowych”. Pakiet 1. Identyfikacja genów i QTL (Quantitative Trait Loci) warunkujących ważne gospodarczo cechy roślin. (Koordynator pakietu: prof. dr hab. Wacław Orczyk, Zakład Inżynierii Komórkowej i Transformacji, IHAR). Zadanie „Wykorzystanie techniki DArT do identyfikacji QTL ważnych gospodarczo cech u zbóż” (wykonawca).

2009-2012

Udział w realizacji projektu „Fizjologiczne aspekty hartowania na mróz miskanta olbrzymiego (Miscanthus x gigantheus) oraz próba uzyskania roślin o zwiększonej mrozoodporności”. N N310 084736, umowa nr 0847/B/P01/2009/36 (wykonawca).

2008-2011

Udział w realizacji projektu rozwojowego: „Poprawa wartości żywieniowej ziarna oraz odporności na suszę roślin owsa poprzez uzyskanie linii podwojonych haploidów”. Nr 12 002904/2008 (wykonawca).

2006-2007

Uczestnictwo w projekcie celowym: „Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania odmian mieszańcowych pszenżyta ozimego w oparciu o system cytoplazmatycznej męskiej sterylności (T. timopheevi) i analizy DNA”. 6 P06 2002 C/05926 (wykonawca).

2004-2005

Udział w realizacji projektu „Biologiczne Podstawy Zrównoważonego Rolnictwa dla Produkcji Żywności Wysokiej Jakości Q-FOOD-NET” 23/E-189 SPB/MSN/P-06 DWM 83/2004-2005 dotacja podmiotowa na organizację naukowej sieci tematycznej 23/E-189 SPB/MSN/P-06 DWM 83/2004-2005 (wykonawca).

2003-2006

Uczestnictwo w projekcie zamawianym: „Doskonalenie i wdrożenie technologii wytwarzania odmian mieszańcowych pszenżyta ozimego w oparciu o system cytoplazmatyczno-genowej męskiej sterylności z Triticum timopheevi”; „Uwarunkowania genetyczne odporności pszenżyta (xTriticosecale Wittm.) na porażenie mączniakiem (Blumeria graminis sp.)”; umowa nr AR100/20/PBZ-MNiSW-2/3/2006; projekt badawczy zamawiany Nr. PBZ-MNiSW-2/3/2006 „Nowe metody genetyki molekularnej i genomiki służące doskonaleniu odmian roślin uprawnych” (2007-2010), (wykonawca).

 

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICZNYMI INSTYTUCJAMI NAUKOWYMI

2018 Research  fellowship at The Institute of Plant Genetics and BiotechnologySlovak Academy of Sciences, Nitra, Slovakia;1 tydzień.

2016 Research  fellowship at The Institute of Plant Genetics and BiotechnologySlovak Academy of Sciences, Nitra, Slovakia;1 tydzień.

2014 Research  fellowship at The Institute of Plant Genetics and BiotechnologySlovak Academy of Sciences, Nitra, Slovakia;1 tydzień.

2012 Research fellowships at Plant Systems Biology Department (VIB), Ghent University, Ghent, Belgium; 4 tygodnie.

2012 Microspore embryogenesis in triticale (xTriticosecale Wittm.): assignment of genes to embryo formation" (individual research project, 2 tygodnie) STMS of COST FA0903 “Harnessing plant reproduction for crop improvement” at EEAD-CSIC, Zaragoza, Spain, a role: the main researcher.

2011

Research fellowships at Plant Systems Biology Department (VIB), Ghent University, Ghent, Belgium; 3 tygodnie.

-Research  fellowship at The Institute of Plant Genetics and BiotechnologySlovak Academy of Sciences, Nitra, Slovakia;1 tydzień.

-Research fellowships at Plant Vegetal in (CSIC), Zaragoza in Spain; 2 tygodnie. 

2010

-Research fellowships at Plant Systems Biology Department (VIB), Ghent University, Ghent, Belgium; 1 tydzień.

-Research  fellowship at The Institute of Plant Genetics and BiotechnologySlovak Academy of Sciences, Nitra, Slovakia; 1 tydzień.

-Research ‘NOBEL’ fellowships 'Transformation of microspores and androgenic embryos of rapeseed (Brassica napus)” in frame of “Investment into science – Investment into future. Joint project of three scientific centers from Krakow, Olsztyn and Warsaw” at The Institute of Plant Genetics and BiotechnologySlovak Academy of Sciences, Nitra, Slovakia; 1 tydzień.

-Research ‘SAIA’ fellowships 'Techniques of recombinant DNA’ (individual research project) at The Institute of Plant Genetics and BiotechnologySlovak Academy of Sciences, Nitra, Slovakia; 4 tygodnie.

-Research fellowships at Plant Systems Biology Department (VIB), Ghent University, Ghent, Belgium.

2009 Research fellowships at The Institute of Plant Genetics and BiotechnologySlovak Academy of Sciences, Nitra, Slovakia.

2008 Research fellowships at The Institute of Plant Genetics and BiotechnologySlovak Academy of Sciences, Nitra, Slovakia.

2008 -„Badania nad wybranymi parametrami fizjologicznymi i molekularnymi mogącymi modyfikować poziom odporności roślin na patogeny grzybowe”. (Uczestnik projektu) Współpraca bilateralna Polskiej i Słowackiej Akademii Nauk, Institute of Plant Genetics and Biotechnology, Nitra, Słowacja, (1 tydzień).

2003-2004 Research fellowships at Wageningen University and Research Centre in the frame of FP5 project CROPSTRESS and COST 851 Action STSM  mission.

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

2019 – 2020 Wykłady dla studentów I stopnia: Biologia roślin - podstawy (ćw.) WBNZ-823, sem.: Z, godz: 104 Fizjologia roślin (ćw.) WBNZ-971, sem.: L, godz: 64; seminaria magisterskie

2019 – Wykłady i ćwiczenia w języku angielskim w ramach kursu pt. „Nowoczesne techniki analityczne w badaniach nad haploidyzacją roślin” dla uczestników Studium Doktoranckiego Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie; koordynator przedmiotu

2016 – 2019 Wykłady dla uczestników Studium Doktoranckiego Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie.

2017 – Ćwiczenia dla słuchaczy Studium Podyplomowego „Nowoczesne metody w doskonaleniu roślin”, UR w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

2016 – 2019 Wykłady dla uczestników Studium Doktoranckiego Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie

2015 – 2019 wykład (pt. „Auksyny”) dla studentów III stopnia UJ w Krakowie

2018 – wykład w Studium Doktoranckim IB UJ w Krakowie, w ramach kursu dla doktorantów „Nowe osiągnięcia, odkrycia w botanice”

2015 – 2017 wykład (pt. „Mikroskopia fluorescencyjna i konfokalna”) dla studentów UP w Krakowie

2009 – 2011 Kontrakt,  Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska. Promotor dwóch prac magisterskich.

2009 – 2011 Kontrakt,  Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska. Prowadzenie dwóch kursów w ramach studiów podyplomowych. Kursy z Biologii Molekularnej z Elementami Biotechnologii w ramach 14 zadania ”Uruchomienie studiów z Biologii Molekularnej z Elementami Biotechnologii” w projekcie "Rozwój potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2009/10 i 2010/11.

Wykłady i warsztaty, w tym popularnonaukowe (poza zajęciami ze studentami)

2019 –  Opieka naukowa nad projektem stypendialnym w ramach projektu dla stypendysty projektu pt. „Regionalny Program Stypendialny” Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych; Typ projektu A. regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 r.

- Wykłady w ZBK IFR PAN w  Krakowie z cyklu „Cytoszkielet w komórkach roślinnych.

- Cykl warsztatów: „Układ cytoszkieletu mikrotubularnego w izolowanych mikrosporach pszenicy”. Kraków, maj-lipiec 2019, ZBK IFR PAN w  Krakowie

2018 –Wykład pt. „Kompetencja komórek roślinnych w warunkach in vitro”  Zakład Biologii Komórki Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN w  Krakowie w ramach projektu dla stypendysty projektu pn. „Regionalny Program Stypendialny” Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych Typ projektu A. regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 r.

OPIEKA NAD MAGISTRANTAMI

2007- 2008 Opieka nad wykonaniem eksperymentów do pracy magisterskiej: 2 magistrantów –               Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

2010-2011 Opieka nad wykonaniem eksperymentów do pracy magisterskiej: 2 magistrantów –                     Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

2012-2013 Opieka naukowa 2 prac magisterskich w 2013: mgr Anny Malinowskiej oraz mgr Moniki           Okarmus w Instytucie Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. 

PROMOTORSTWO PRAC DOKTORSKICH

2021 - Promotor pracy doktorskiej pt. "Czynniki molekularne związane z indukowaną przez stres embriogenezą niezygotyczną (ang. The stress-related molecular factors important for non-zygotic embryogenesis induction)" Mgr inż. Kamila J. Zielińskiego; Studium Doktoranckie Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie; Dziedzina i dyscyplina: Nauki biologiczne, Biologia;  

https://ibpan_krakow.bip.gov.pl/postepowania-doktorskie/mgr-inz-kamil-zielinski.html

2020 - obecnie Promotor; Assistant supervisor Kenji Yamada, PhD (Malopolska Center of Biotechnology): Mohamadreza Mirzaei, Doctoral School of Exact and Natural Sciences Jagiellonian University, tytuł pracy: „Plant chemical defense based on mustard oil bomb”.  

2017 -  Promotora pomocniczy pracy dokroskiej pt. ‘wykorzystanie androgenezy, gynogenezy oraz poliploidyzacji do przywracania płodności roślin miskanta olbrzymiego (Miscanthus x giganteus Greef et Deu.)" (ang. Utilization of androgenesis, gynogenesis and polyploidisation in the restoration of fertility in giant Miscanthus (Miscanthus x giganteus Greef et Deu.) plants). Promotor: Prof. dr hab. Agnieszka Płażek, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

DZIAŁALNOŚĆ O CHARAKTERZE APLIKACYJNYM I INNOWACYJNYM

2018-2019  Wdrożenia do hodowli linii żyta na terenie Polski: DANKO Hodowla Roślin Sp. z o. o.;   Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o. o.

Od 2015 r. współpraca IFR PAN z polskimi firmami hodowlano-nasiennymi (DANKO Hodowla Roślin, Sp z o.o.; DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., 64 000 Kościan, Choryń 27; Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. ul. Kasztanowa 5, 63-004 Tulce) poprzez wyprowadzanie, z powierzanych materiałów hodowlanych, linii DH jęczmienia, owsa i żyta i przekazywanie uzyskanych linii DH celem włączania w tradycyjne programy hodowlane tychże Spółek. We współpracujących Spółkach, przekazane nasiona linii DH żyta są do chwili obecnej wykorzystane w programie hodowli linii przywracających płodność żyta mieszańcowego.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

2011-2013

Nagroda Dyrektora IFR PAN za najwyższą liczbę publikacji w czasopismach z Listy Filadelfijskiej w latach: 2011 i 2012 w grupie młodszych pracowników. 

2013

Wyróżnienie od Dyrektora IFR PAN za najwyższą liczbę publikacji w czasopismach z Listy Filadelfijskiej  w grupie młodszych pracowników.

2007

 Wyróżnienie pracy doktorskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

POPULARYZACJA NAUKI

 

PROJEKTY BADAWCZE+PROGRAMOWANIE

Quick way to get a plant from pollen - movie made in Scratch

when clicked