Dr hab. Magdalena Szechyńska-Hebda

Byli i Emerytowani Pracownicy Naukowi

m.szechynska@ifr-pan.edu.pl
systemowa nabyta aklimacja • systemowa nabyta odporność

Publikacje

  • Witon D.
  • Sujkowska-Rybkowska M
  • Dabrowska-Bronk J.
  • Czarnocka W.
  • Bernacki M.
  • Szechyńska-Hebda M.
  • Karpiński S.
  • MITOGEN-ACTIVATED PROTEIN KINASE 4 impacts leaf development, temperature, and stomatal movement in hybrid aspen.
  • 2021.
  • Plant Physiology, 186: 2190-2204..
  zobacz
  • Wąsek I.
  • Dyda M.
  • Gołebiowska G.
  • Tyrka M.
  • Rapacz M.
  • Szechyńska-Hebda M.
  • Wędzony M.
  • Quantitative trait loci and candidate genes associated with freezing tolerance of winter triticale (x Triticosecale Wittmack).
  • 2021.
  • Journal of Applied Genetics, 63: 15–33.
  zobacz
  • Lach M.
  • Gado R.A.
  • Marczyk J.
  • Ziejewska C.
  • Dogan-Saglamtimur N.
  • Mikuła J.
  • Szechyńska-Hebda M.
  • Process design for a production of sustainable materials from post-production clay.
  • 2021.
  • Materials, 14: 953.
  zobacz
więcej publikacji

Projekty


KARIERA ZAWODOWA


2004, Doktor Nauk Rolniczych w zakresie agronomii, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

1998, Magister inżynier, Specjalność: Agronomia, Specjalizacja: Biologia stosowana, Wydział Rolniczy Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

2007- 2008, Studium Pedagogiczne dla Asystentów (wyróżnienie), Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki

https://orcid.org/0000-0002-6041-6521


AFILIACJE


Podstawowe zatrudnienie:

1999 - obecnie, Asystent, Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego, Polska Akademia Nauk w Krakowie

Dodatkowe zatrudnienie:

2009 - 2014, Starszy Specjalista Naukowo-Techniczny, Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

2006 - 2008, Forskare (adiunkt), Department of Botany Stockholm University (Szwecja)