Dr Magdalena Grela

Doktorzy
Zakład Biotechnologii
(+48) 12 4251833 (wew./ext. 105)
m.grela@ifr-pan.edu.pl
Badania naukowe - roślinne kultury in-vitro - haploidyzacja roślin zbożowych - transformacja roślin

Wykształcenie i stopnie naukowe:

Doktor nauk biologicznychUniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Mikrobiologii, Zakład Bakteriologii CM UJ

Tytuł pracy doktorskiej: „Badania nad możliwością translokacji gronkowców u chorych po urazie termicznym”.

MagisterUniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, kierunek: biologia

specjalność: biologia molekularna

Tytuł  pracy magisterskiej:

„Wprowadzanie różnych form genu gfp do komórek Nicotiana tabaccum cv. Xantii przy użyciu systemu binarnego Agrobacterium tumefaciens".

Studia podyplomowe: 

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

" Badania kliniczne - organizacja, metodologia i zarządzanie"

2005 – 2006  Postdoc Research, Lancaster University, Keele University, Wielka Brytania, mikrobiologia, transformacja bakteryjna 

2007 – 2009  Starszy AsystentWojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny Laboratorium Kontroli Jakości Leków w Krakowie, laboratorium mikrobiologiczne

2010 – 2012  Kierownik Laboratorium Mikrobiologicznego, Imka/Dr Schumacher Sp z o.o, Lubań Śląski

2013 – 2015  Asystent, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Patomorfologii w Krakowie

2015 – 2018  Młodszy Asystent, Szpital Uniwersytecki Zakład Diagnostyki Patomorfologicznej w Krakowie

2018 – 2023  Praca administracyjna - Specjalista ds. Klienta i Administracji, Specjalista ds. Rezerwacji Indywidualnych i Grupowych

10.2023- 12.2023 Referent ds. projektów badawczych Instytut Fizjologii Roślin PAN

od 12.2023 do obecnie Adiunkt, Zakład Biotechnologii Instytut Fizjologii Roślin PAN

2003 – 2004  Stypendium badawczo-szkoleniowe Marie Curie 

Organizator: The Rowett Research Insitute, Szkocja, Aberdeen, Wielka Brytania

Stosowane metody: 

  • PFGE - Pulsed Field Gel Electrophoresis – elektroforeza pulsowa
  • Izolacja RNA, DNA elektroforeza
  • RT-PCR - reversed transcriptased PCR Reakcja łańcuchowa polimerazy z odwrotną transkrypcją
  • Hodowla linii komórkowych Caco-2
  • Transformacja roślin
  • Hodowla roślin in vitro
  • Mikroskopia fluorescencyjna
  • Immunhistochemia
  • FISH (fluorescencyjna hybrydyzacja in situ)
  • CISH (chromogeniczna hybrydyzacja in situ)