Dr Sebastian Świerszcz

Byli i Emerytowani Pracownicy Naukowi

Publikacje

  • Swacha G.
  • Świerszcz S.
  • Nowak S.
  • Nobis M.
  • Nowak A.
  • Classification of alpine grasslands in the western Tian Shan Mountains (Kyrgyzstan, Middle Asia).
  • 2023.
  • Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 92: 169036 .
  zobacz
  • Nobis M.
  • Wróbel S.
  • Klichowska E.
  • Nowak A.
  • Wróbel A.
  • Nobis A.
  • Paszko B.
  • Świerszcz S.
  • Chen W.L.
  • Kauzal P.
  • Krzempek M.
  • Liu B.
  • Nowak S.
  • Piwowarczyk R.
  • Pedraja O.S.
  • Zięba A.
  • New national and regional plant records: Contribution to the flora of the Old World countries.
  • 2023.
  • Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 92: 162050.
  zobacz
  • Nowak A.
  • Świsłowski P.
  • Świerszcz S.
  • Nowak S.
  • Rajfur M.
  • Wacławek M.
  • Ecovoltaics - A truly ecological and green source of renewable goods.
  • 2023.
  • Ecological Chemistry and Engineering S-Chemia I Inzynieria Ekologiczna S, 28: 315 - 332.
  zobacz
więcej publikacji