Dr Sebastian Świerszcz

Zatrudnieni w ramach projektu

Publikacje

  • Nowak A.
  • Świsłowski P.
  • Świerszcz S.
  • Nowak S.
  • Rajfur M.
  • Wacławek M.
  • Ecovoltaics - A truly ecological and green source of renewable goods.
  • 2023.
  • Ecological Chemistry and Engineering S-Chemia I Inzynieria Ekologiczna S, 28.
  zobacz
  • Nowak A.
  • Świerszcz S.
  • Nowak S.
  • Nobis M.
  • High altitude semi-deserts and desert steppes in the eastern Pamir-Alai and western Tian Shan Mountains (Tajikistan, Kyrgyzstan).
  • 2023.
  • Phytocoenologia.
  zobacz
  • Zubek S.
  • Kapusta P.
  • Rożek K.
  • Błaszkowski J.
  • Gielas I.
  • Nobis M.
  • Świerszcz S.
  • Nowak A.
  • Fungal root colonization and arbuscular mycorrhizal fungi diversity in soils of grasslands with different mowing intensities.
  • 2022.
  • Applied Soil Ecology, 172: 104358.
  zobacz
więcej publikacji