Mgr Julia Stachurska

Doktoranci
Zakład Biologii Rozwoju
(+48) 12 4251833 (wew./ext. 110)
j.stachurska@ifr-pan.edu.pl
deaklimacja, rzepak ozimy, fitohormony, mrozodporność, hartowanie, białka szoku cieplnego, lipidy membranowe, antyoksydanty

Publikacje

  • Stachurska  J.
  • Janeczko A.
  • Physiological and biochemical background of deacclimation in plants, with special attention being paid to crops: A minireview.
  • 2024.
  • Agronomy, 14: 419.
  zobacz
  • Stachurska  J.
  • Sadura  I.
  • Ryś M.
  • Dziurka M.
  • Janeczko A.
  • Insight into hormonal homeostasis and the accumulation of selected heat shock proteins in cold acclimated and deacclimated winter oilseed rape (Brassica napus L.).
  • 2023.
  • Agriculture, 13: 641.
  zobacz
  • Stachurska  J.
  • Ryś M.
  • Pociecha E.
  • Kalaji H.M.
  • Dąbrowski P.
  • Oklestkova J.
  • Jurczyk B.
  • Janeczko A.
  • Deacclimation-induced changes of photosynthetic efficiency, brassinosteroid homeostasis and BRI1 expression in winter oilseed rape (Brassica napus L.) - Relation to frost tolerance.
  • 2022.
  • International Journal of Molecular Sciences, 23: 5224.
  zobacz
więcej publikacji

Projekty

Wykształcenie:

2020 - obecnie – Studia doktoranckie w Instytucie Fizjologii Roślin im. F. Górskiego Polskiej Akademii Nauk w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Rolniczych. Tematyka rozprawy doktorskiej:

2018 - 2020 – Studia II stopnia, kierunek biologia, Uniwersytet Jagielloński – magister biologii

Tytuł pracy magisterskiej: Analiza ekspresji kinaz receptoropodobnych SERK w siewkach Arabidopsis thaliana rosnących w warunkach stresu abiotycznego.

2015 - 2018 – studia I stopnia, kierunek biologia, Uniwersytet Jagielloński – licencjat biologii

Tytuł pracy licencjackiej: Wpływ metali ciężkich, cynku i miedzi na wzrost siewek Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.

 

Tematyka badawcza: stres abiotyczny, hartowanie, dehartowanie, mrozoodporność, rzepak, brasinosteroidy

 

Staże i praktyki:

04. 2017- 09. 2020 – wolontariat - Zakład Cytologii i Embriologii Roślin Instytutu Botaniki, Uniwersytet Jagielloński

11. 2018 – 10. 2019 - udział w projekcie badawczym finansowanym ze środków NCN Opus 13  pt. „Znaczenie ewolucyjne i podstawy genetyczne stanu spoczynku (G0) głodzonych populacji drożdży Saccharomyces cerevisiae”. Zespół Genetyki Ewolucyjnej, Instytut Nauk o Środowisku, Uniwersytet Jagielloński

07. 2017 – staż badawczy – Zakład Biologii Stresu, Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego Polskiej Akademii Nauk