Mgr inż. Karolina Urban

Asystenci
Zakład Ekofizjologii
+48 (12) 4251833 (wew./ext. 148)
k.urban@ifr-pan.edu.pl
związki fenolowe • inhibitory amoniakoliazy fenyloalaninowej (PAL) • pszenżyto

Publikacje

  • Hura T.
  • Hura K.
  • Sviriz M.
  • Rouco C.
  • Ostrowska A.
  • Gadzinowska J.
  • Urban K.
  • Pawłowska B.
  • Physiological and molecular features predispose native and invasive populations of sweet briar (Rosa rubiginosa L.) to colonization and restoration of drought degraded environments.
  • 2022.
  • Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics, 56: 125690.
  zobacz
  • Hura T.
  • Hura K.
  • Ostrowska A.
  • Urban K.
  • Non-rolling flag leaves use an effective mechanism to reduce water loss and light-induced damage under drought stress.
  • 2022.
  • Annals of Botany, 130: 393–408.
  zobacz
więcej publikacji

Zatrudnienie:

11.2019 - obecnie: Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Państowej Akademii Nauk w Krakowie; stanowisko: asystent


Wykształcenie:

Uniwersytet Rolniczy, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa; kierunek: Biotechnologia, specjalność: Biotechnologia stosowana roślin; tytuł zawodowy: magister inżynier

 


Staże naukowe:

2018-2019: Praktyka zawodowa w Instytucie Genetyki i Hodowli Roślin na Uniwersytecie Mendla w Brnie

 

Tematyka badawcza:

regulacja metabolizmu wtórnego zbóż

fizjologiczna, biochemiczna i genetyczna analiza ekspresji genów zbóż

stres suszy u zbóż

 

Umiejętności:

analiza ekspresji genów z wykorzystaniem technik reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) oraz ilościowej reakcji łańcuchowej polimerazy (real-time PCR)

spektrofotometryczne analizy związków fenolowych oraz całkowitej puli antyoksydantów

obsługa mikroskopu świetlnego, fluorescencyjnego (AxioImager)