Mgr inż. Karolina Urban

Asystenci
Zakład Ekofizjologii
+48 (12) 4251833 (wew./ext. 148)
k.urban@ifr-pan.edu.pl
związki fenolowe • inhibitory amoniakoliazy fenyloalaninowej (PAL) • pszenżyto

Zatrudnienie:

11.2019 - obecnie: Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Państowej Akademii Nauk w Krakowie; stanowisko: asystent


Wykształcenie:

Uniwersytet Rolniczy, Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa; kierunek: Biotechnologia, specjalność: Biotechnologia stosowana roślin; tytuł zawodowy: magister inżynier

 


Staże naukowe:

2018-2019: Praktyka zawodowa w Instytucie Genetyki i Hodowli Roślin na Uniwersytecie Mendla w Brnie

 

Tematyka badawcza:

regulacja metabolizmu wtórnego zbóż

fizjologiczna, biochemiczna i genetyczna analiza ekspresji genów zbóż

stres suszy u zbóż

 

Umiejętności:

analiza ekspresji genów z wykorzystaniem technik reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) oraz ilościowej reakcji łańcuchowej polimerazy (real-time PCR)

spektrofotometryczne analizy związków fenolowych oraz całkowitej puli antyoksydantów

obsługa mikroskopu świetlnego, fluorescencyjnego (AxioImager)