Dr Agnieszka Springer

Doktorzy
Zakład Biologii Komórki
(+48) 12 425 33 01 (wew./ext. 17)
a.janas@ifr-pan.edu.pl
Embriologia okrytozalążkowych • Apomiksja • Asteraceae • Roślinne kultury in vitro • Analizy kariologiczne

Publikacje

 • zobacz
  • Springer A.
  • Marciniuk J.
  • Musiał K.
  • Immunolocalization of pectins and arabinogalactan proteins in young ovules of selected amphimictic and apomictic species of the asteraceae family.
  • 2023.
  • Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica, 65: 7-21.
  zobacz
  • Janas A.
  • Marciniuk J.
  • Szeląg Z.
  • Musiał K.
  • New facts about callose events in the young ovules of some sexual and apomictic species of the Asteraceae family.
  • 2022.
  • Protoplasma, 259: 1553–1565.
  zobacz
  • Janas A.
  • Szeląg Z.
  • Musiał K.
  • In search of female sterility causes in the tetraploid and pentaploid cytotype of Pilosella brzovecensis (Asteraceae).
  • 2021.
  • Journal of Plant Research, 134: 803–810.
  zobacz
 • zobacz
więcej publikacji

WYKSZTAŁCENIE:

2023 - uzyskanie stopnia naukowego - doktor nauk biologicznych

2014 - 2023  - studia doktoranckie w dyscyplinie: Biologia (Instytut Botaniki UJ, Zakład Cytologii i Embriologii Roślin)

2014 - uzyskanie tytułu magistra, kierunek: Biologia i geologia, specjalność ochrona przyrody

2009 - 2014 - studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

 

TEMATYKA BADAWCZA:

• Kultury in vitro zbóż (pszenżyto, jęczmień, pszenica)

• Procesy embriologiczne roślin okrytozalążkowych

• Podłoże rozmnażania apomiktycznego u okrytozalążkowych

Temat rozprawy doktorskiej: Histochemiczne aspekty formowania gametofitu żeńskiego u seksualnie i apomiktycznie rozmnażających się gatunków z rodzaju Hieracium, Pilosella i Taraxacum (Asteraceae)

 

PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI:

• Zakładanie i prowadzenie roślinnych kultur in vitro

• Preparatyka skrawków cienkich i półcienkich

• Analizy histochemiczne i immunocytochemiczne

• Analizy mikroskopowe (DIC, fluorescencja)


POZOSTAŁE PUBLIKACJE:

Janas A.B., Szeląg Z., Musiał K. 2021. In search of female sterility causes in the tetraploid and pentaploid cytotype of Pilosella brzovecensis (Asteraceae). Journal of Plant Research 134/4: 803-810. doi: 10.1007/s10265-021-01290-8

Musiał K., Janas A., Szeląg Z. 2018. Chromosome numbers in Hieracium (Asteraceae) from Central and Southeastern Europe IV. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 60/2: 75-79. doi: 10.24425/118052

Musiał K., Janas A., Szeląg Z. 2017. Chromosome numbers in Hieracium (Asteraceae) from Central and Southeastern Europe III. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 59/2: 83–87. doi: 10.1515/abcsb-2017-0013

Musiał K., Janas A., Szeląg Z. 2016. Chromosome numbers in Hieracium (Asteraceae) from central and southeastern Europe II. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 58(1): 119-123. doi: 10.1515/abcsb-2016-0007

Janas A., Musiał K., Kościńska-Pająk M., Marciniuk P. 2016. Insights into developmental processes in anthers, ovaries, and ovules of Taraxacum belorussicum (Asteraceae-Cichorioideae) using DIC optics. Plant Systematics and Evolution 302: 617-628. doi: 10.1007/s00606-016-1288-4

Janas A., Musiał K., Kościńska-Pająk M. 2015. Embryological processes during the seed formation in two triploid species of Taraxacum. Acta Scientiarum Polonorum Seria Agricultura 14(2): 29-36.