Dr inż. Kamila Laskoś

Doktorzy
Zakład Biotechnologii
(+48) 12 4253301 (wew./ext. 48)
k.laskos@ifr-pan.edu.pl
Stres suszy • Secale cereale L. • wosk epikutikularny • kutykula
ORCID iD icon

Publikacje

więcej publikacji

Projekty

Wykształcenie:

Doktor nauk rolniczych (Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN)

Tytuł pracy doktorskiej: Reakcje biochemiczno-fizjologiczne linii żyta (Secale cereale L.) o zróżnicowanej strukturze wosków w warunkach suszy glebowej

Magister inżynier nauk rolniczych, specjalność biotechnologia stosowana (Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)

Wyróżnienia:

Laureatka Nagrody III Stopnia dla Młodych Badaczy za wyróżniający się dorobek naukowy, przyznanej przez Polskie Towarzystwo Botaniczne.

Wyróżnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznane w 2021 roku za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie i rynkach rolnych uzyskane w 2020 r. Tytuł: Opracowanie linii zestawów (produktów) dietetycznych oraz produktów spożywczych o wysokich właściwościach prozdrowotnych.

Wyróżnienie przyznane przez Dyrektora Instytutu Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN w Krakowie dla młodej naukowczyni za najlepszą publikację Instytutu w roku 2021

Wyróżnienie rozprawy doktorskiej przyznane w 2023 roku przez Radę Naukową Instytutu Fizjologii Roślin PAN.