Mgr inż. Kamila Laskoś

Asystenci
Zakład Biotechnologii
(+48) 12 4253301 (wew./ext. 48)
k.laskos@ifr-pan.edu.pl
Stres suszy • Secale cereale L. • woski epikutikularne
ORCID iD icon

Publikacje

więcej publikacji

Projekty

Wykształcenie:

Magister inżynier nauk rolniczych, specjalność biotechnologia stosowana (Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)

Projekty:

 • Kierownik projektu Młodzi Naukowcy 2018 nr 4/2018: „Ilościowa i strukturalna analiza okrywy woskowej linii bliskoizogenicznych żyta i jej wpływ na parametry morfologiczne i fizjologiczne roślin w stresie suszy glebowej.” Źródło finansowania: Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, konkurs dla uczestników studiów doktoranckich w Studium Doktoranckim Nauk Przodowniczych Polskiej Akademii Nauk Ogłoszony przez Dyrekcję Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk,
 • Określenie fizjologicznych i biochemicznych wskaźników tolerancji pszenicy ozimej (Triticum aestivum L.) na stres suszy i wysokiej temperatury, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Postęp biologiczny w produkcji roślinnej, projekt nr 3,
 • Wykonanie prac badawczo-rozwojowych związanych z opracowaniem nowych zestawów dietetycznych bazujących na niezbędnych, nienasyconych kwasach tłuszczowych (NNKT) oraz dodatków ziołowych, również bazujących na kwasach tłuszczowych z grupy NNKT, do wybranych produktów spożywczych celem polepszenia ich wartości odżywczej i sensorycznej POIR.02.03.02-12-0039/19-00, PARP. 2020, współwykonawca,
 • Analiza mutacji zaburzających tworzenie nalotu woskowego u żyta oraz ocena ich wpływu na cechy morfologiczne, biochemiczne i fizjologiczne UMO-2015/17/B/NZ9/01694, NCN, Konsorcjum naukowe „WaxyGen”, współwykonawca,
 • Uzyskanie linii podwojonych haploidów owsa metodą krzyżowania oddalonego oraz identyfikacja częściowych mieszańców. PBS3/B8/17/2015, NCBiR,2015-2018, współwykonawca.

Staże naukowe, wyjazdy badawcze, szkolenia:

Wyróżnienia

Laureatka Nagrody III Stopnia dla Młodych Badaczy za wyróżniający się dorobek naukowy, przyznanej przez Polskie Towarzystwo Botaniczne.

Wyróżnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznane w 2021 roku za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie i rynkach rolnych uzyskane w 2020 r. Tytuł: Opracowanie linii zestawów (produktów) dietetycznych oraz produktów spożywczych o wysokich właściwościach prozdrowotnych.

Współpraca krajowa i zagraniczna:

 • Współpraca naukowa z zespołem Katery Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie  - współpraca z dr hab. Beatą Myśków, prof. ZUT
 • Współpraca naukowa z Uniwersytetem Zasobów Naturalnych i Nauk Przyrodniczym w Wiedniu

Praktyczne umiejętności:

 • Chromatograficzne analizy frakcji woskowych oraz kwasów tłuszczowych (GC-FID) 
 • Spektrofotometryczne analizy cukrów rozpuszczalnych, związków fenolowych, proliny, barwników fotosyntetycznych, całkowitej puli antyoksydantów oraz malondialdehydu
 • Zakładanie i prowadzenie kultur in vitro zbóż
 • Podstawowe analizy cytogenetyczne korzeni oraz tkanki kalusowej
 • Przeprowadzanie pomiarów fizjologicznych (fluorymetr Handy PEA, chlorofilomierz SPAD 502, porometr AP4)
 • Analiza danych w programach ImageJ, BioEdit, R

Inna aktywność naukowa:

 • Współorganizacja X Konferencji „Kultury in vitro w fizjologii roślin” oraz XI Konferencji „Kultury in vitro w biotechnologii i fizjologii roślin"

Działalność dydaktyczna i popularyzatorska:

 • Przygotowanie i prowadzenie warsztatów laboratoryjnych w ramach udziału Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w XVII edycji Festiwalu Nauki w Krakowie
 • Warsztaty dla uczniów 3 klasy Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Pijarek w Krakowie pt. „DNA: Odcisk palca, który znajduje się wewnątrz Twojego ciała”
 • Wykład dla uczniów 3 klasy Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Pijarek w Krakowie pt. „DNA: Odcisk palca, który znajduje się wewnątrz Twojego ciała - Nauka na temat praktycznego wykorzystania wiedzy o DNA”
 • Warsztaty dla uczniów 5 klasy Społecznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Krakowie pt. „Rozpoznawanie nasion i wykonywanie preparatów mikroskopowych” 
 • Warsztaty dla uczniów 4 klasy Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Pijarek w Krakowie dotyczące kultur in vitro roślin, nauki pracy pod komorą laminarną oraz zakładania kultury komórkowej begonii królewskiej
 • Warsztaty dla uczniów 1 klasy Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Pijarek w Krakowie  obejmujące zapoznanie z pracą w laboratorium. przygotowywanie preparatów mikroskopowych, rozpoznawanie nasion oraz ich analiza przy pomocy lupy, poznawanie właściwości ciekłego azotu oraz wykonanie rozsad pomidorów i bazylii.
 • Warsztaty dla uczniów 1 klasy Technikum w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie pt. „Nauka w szkle: teoria i praktyka współczesnej fizjologii roślin.”
 • Warsztaty naukowe dla uczniów 3 klasy Szkoły Podstawowej nr 72 im. Teofila Lenartowicza w Krakowie  podczas  konferencji  "Laboratorium  Fitotron  -   niezbędne  narzędzie  badawcze  w naukach  rolniczych"  organizowanej  przed  Uniwersytet  Rolniczy im. Hugona Kołłątaja  w Krakowie oraz Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego w Krakowie
 • Nawiązanie współpracy z Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon