Mgr Natalia Hordyńska

Pracownicy Naukowo-Techniczni
Zakład Biologii Stresu
(+48) 12 4251833 (wew./ext. 155)
n.hordynska@ifr-pan.edu.pl
stres abiotyczny • susza glebowa • pszenica jara • Triticum aestivum • https://orcid.org/0000-0002-9544-0513 Web of Science ResearcherID AAM-4658-2021

Publikacje

  • Ziejewska C.
  • Grela A.
  • Lach M.
  • Marczyk J.
  • Hordyńska N.
  • Szechynska-Hebda M.
  • Hebda M.
  • Eco-friendly zeolites for innovative purification of water from cationic dye and heavy metal ions.
  • 2023.
  • Journal of Cleaner Production, 406: 136947.
  zobacz
  • Skórka P.
  • Banach A.
  • Banasiak M.
  • Bokalska-Rajba J.
  • Bonk M.
  • Czachura P.
  • García-Rodríguez A.
  • Gaspar G.
  • Hordyńska N.
  • Kaczmarczyk A.
  • Laskoś K.
  • Kociński M.
  • Łopata B.
  • Mazur E.
  • Mirzaei M.
  • Misiewicz A.
  • Parres A.
  • Przystałkowska A.
  • Pustkowiak S.
  • Raczyński M.
  • Sadura  I.
  • Splitt A.
  • Stanek M.
  • Sternalski J.
  • Wierzbicka A.
  • Wiorek M.
  • Zduńczyk P.
  • Congruence between the prioritisation of conservation problems at the local and national scale: An evaluation by environmental scientists in Poland.
  • 2021.
  • Environmental Science and Pollution Research, 28: 35317–35326.
  zobacz
  • Szechyńska-Hebda M.
  • Hordyńska N.
  • Wędzony M.
  • Dyda M.
  • Troczyńska J.
  • Alternatywne czynniki redukujące zjawisko albinizmu roślin regenerowanych z androgenicznych kultur pszenicy i pszenżyta.
  • 2020.
  • Biuletyn IHAR, 291(supl.): 35–36.
  zobacz
  • Szechyńska-Hebda M.
  • Hordyńska N.
  • Grzesiak S.
  • Grzesiak M.
  • Sas-Paszt L.
  • Lisek A.
  • Sumorok B.
  • Derkowska E.
  • Weszczak K.
  • Frąc M.
  • Przybył M.
  • Trzciński P.
  • Głuszek S.
  • Fizjologiczne i genetyczne markery odporności pszenicy jarej na suszę w aspekcie interakcji zachodzących w ryzosferze.
  • 2020.
  • Biuletyn IHAR, 291(supl.): 31–33.
  zobacz
  • Szechyńska-Hebda M.
  • Marczyk J.
  • Ziejewska C.
  • Hordyńska N.
  • Mikuła J.
  • Hebda M.
  • Neutral geopolymer foams reinforced with cellulose studied with the FT-Raman spectroscopy.
  • 2019.
  • IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 706.
  zobacz
więcej publikacji
Wykształcenie:
 
od 2017 Studia doktoranckie w Studium Doktoranckim Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN w Krakowie. Opiekun naukowy: dr hab. Magdalena Szechyńska-Hebda
 
2012 – 2016 Studia licencjackie na kierunku Kulturoznawstwo Bliskowschodnie, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

2013 – 2015 Studia magisterskie na kierunku Biologia, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

2010 – 2013 Studia licencjackie na kierunku Biologia,Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

 

Konferencje:

9-13.09.2019 49th Annual Meeting of the Ecological Society of Germany, Austria and Switzerland. Munster, Niemcy (prezentacja posteru)

12-15.09.2018 11th International Conference "Plant Functioning Under Environmental Stress" Kraków, Polska (prezentacja posteru oraz prezentacja ustna)

13-14.09.2018 ICPPP 2018: 20th International Conference on Plant Physiology and Pathology, Zurich, Szwajcaria (prezentacja dwóch posterów)

16-17.04.2018 International Conference for Young Researchers 'Multidirectional Research in Agriculture, Forestry and Technology' Kraków, Polska (prezentacja posteru)

 

Udział w projektach badawczych:

Alternatywne czynniki redukujące zjawisko albinizmu roślin regenerowanych z androgenicznych kultur pszenicy i pszenżyta
Nr projektu: HOR.hn.802.15.2018, Zadanie 80
Finansowanie: MRiRW
Okres realizacji: 2018 – 2020
Współwykonawca w projekcie

Fizjologiczne i genetyczne markery odporności pszenicy jarej na suszę w aspekcie interakcji zachodzących w ryzosferze
Nr projektu: HOR.hn.802.15.2018, Zadanie 103
Finansowanie: MRiRW
Okres realizacji: 2017-2020
Współwykonawca w projekcie

 

Szkolenia:

2021 - How to manage yourself in time? Soft skills seminar, Studium doktoranckie PAN

2021 - Szkolenie z obsługi aplikacji Microsoft Teams, Studium doktoranckie PAN

2018 - Jak przygotować wniosek grantowy do NCN, Instytut Botaniki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

2017 - Obierz kurs na horyzont 2020, Centrum Transferu Technologii, Politechnika Krakowska