Dr inż. Przemysław Kopeć

Doktorzy
Zakład Biologii Komórki
+48) 12 4253301 (wew./ext. 51)
p.kopec@ifr-pan.edu.pl
zmiany klimatu • susza • stresy abiotyczne • rośliny uprawne • embriogeneza microspor • proteomika

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Moje badania poświęcone są biologii roślin uprawnych i wiążą się z problemami dotykającymi rolnictwo i hodowlę roślin.  W czasie studiów doktoranckich na Uniwersytecie Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie zajmowałem się procesami androgenezy, gynogenezy i polyploidyzacji u traw z rodzaju Miscanthus. W Instytucie Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN poświęciłem się pracy nad dwoma zagadnieniami: embriogenezy mikrospor oraz odporności roślin uprawnych na niekorzystne warunki środowiska. Badam zmiany w proteomie i fizjologii tkanek/komórek roślin. Analizuję aktywność kluczowych enzymów metabolicznych i sprawność systemu antyoksydacyjnego. Przedmiotem moich badań są rośliny uprawne, takie jak: jęczmień, pszenica, pszenżyto, gryka i łubin. 

W badaniach szczególnie koncentruję się na problemach, które wynikają z postępujących zmian klimatu. Moim długoterminowym celem badawczym jest scharakteryzowanie mechanizmu odporności zbóż na niedobór wody w glebie. Jako roślinę modelową wykorzystuję jęczmień. Interesuje mnie biologia kłosa, regulacja jego metabolizmu oraz komunikacja korzeń-kłos. 

WYKSZTAŁCENIE

2017 Doktor nauk rolniczych, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
2011-2016 Studia doktoranckie na Uniwersytecie Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie; badania realizowane w Katedrze Fizjologii Roślin Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego
2013 Inżynier biotechnologii, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
2009-2013 Studia inżynierskie na kierunku Biotechnologia stosowana, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
2010 Magister inżynier ogrodnictwa, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
2005-2010 Studia magisterskie na kierunku Ogrodnictwo, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

DOŚWIADCZENIE NAUKOWE

2018- Adiunkt w Instytucie Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN, Zakład Biologii Komórki
2017 Wyjazd naukowy do Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research (IPK) w Gatersleben (Niemcy), Grupa badawcza Plant Reproductive Biology (Dr. Jochen Kumlehn) (3 miesiące)
2016-2018 Pracownik naukowo-techniczny w Instytucie Fizjologii Roślin im. F. Górskiego PAN, Zakład Biologii Komórki
2011-2016 Doktorant w Katedrze Fizjologii Roślin, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

PUBLIKACJE

2024

Kopeć P., Rapacz M., Arora R. 2024. Redox regulation of the Calvin–Benson–Bassham cycle during cold acclimation. Trends in Plant Science. 5-year IF: 22,5. Czytaj
Kopeć P., Krzewska M., Płażek A. 2024. Phenol-based protein extraction method for plant proteomic studies. In: Betekhtin A., Piński A. (eds.) Buckwheat: Methods in Molecular Biology, vol 2791. Humana, New York, USA. 107-111.Czytaj
Kopeć P., Krzewska M., Płażek A. 2024. Two-dimensional gel electrophoresis in studies of flower and leaf proteome of common buckwheat. In: Betekhtin A., Piński A. (eds.) Buckwheat: Methods in Molecular Biology, vol 2791. Humana, New York, USA. 113-119.Czytaj
Kopeć P. 2024. Climate change - the rise of climate-resilient crops. Plants. 13/4: 490. 5-year IF: 4,8. Czytaj
Dubas E., Krzewska M., Surówka E. Kopeć P., Springer A., Janowiak F., Weigt D., Mikołajczyk S. K., Telk A., Żur I. 2024. New prospects for improving microspore embryogenesis induction in highly recalcitrant winter wheat lines. Plants. 13/3: 363. 5-year IF: 4,8. Czytaj

2023

Kopeć P., Płażek A. 2023. An attempt to restore the fertility of Miscanthus × giganteus. Agronomy. 13: 323. 5-year IF: 4,117. Czytaj
Płażek A., Kopeć P., Dziurka M., Słomka A. 2023. The yield of common buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) depends on the genotype but not on the Pin-to-Thrum ratio. Scientific Reports. 16022. 5-year IF: 4,997. Czytaj
Płażek A., Dziurka M., Słomka A., Kopeć P. 2023. The effect of stimulants on nectar composition, flowering, and seed yield of common buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench). International Journal of Molecular Sciences. 24/16: 12852. 5-year IF: 6,208. Czytaj
Hornyák M., Słomka A., Kopeć P., Pastuszak J., Płażek A. 2023. Poprawa plonowania gryki zwyczajnej (Fagopyrum esculentum Moench) - niepowodzenia i sukcesy. Kosmos. 72/1: 79-88. Czytaj

2022

Pastuszak J., Dziurka M., Hornyák M., Szczerba A., Kopeć P., Płażek A. 2022. Physiological and biochemical parameters of salinity resistance of three durum wheat genotypes. International Journal of Molecular Sciences. 23: 8397. 5-year IF: 6,208. Czytaj
Kopeć P., Rapacz M., Arora R. 2022. Post-translational activation of CBF for inducing freezing tolerance. Trends in Plant Science. 27 (5): 415-417. 5-year IF: 20,34. Czytaj

2021

Krzewska M., Dubas E., Gołębiowska G., Nowicka A., Janas A., Zieliński K., Surówka E., Kopeć P., Mielczarek P., Żur I. 2021. Comparative proteomic analysis provides new insights into regulation of microspore embryogenesis induction in winter triticale (× Triticosecale Wittm.) after 5-azacytidine treatment. Scientific Reports. 11: 22215, 5-year IF: 5,133. Czytaj
Żur I., Kopeć P., Surówka E., Dubas E., Krzewska M., Nowicka A., Janowiak F., Juzoń K., Janas A., Barna B., Fodor F. 2021. Impact of ascorbate-glutathione cycle components on the effectiveness of embryogenesis induction in isolated microspore cultures of barley and triticale. Antioxidants. 10 (8): 1254, 5-year IF: 6,648. Czytaj
Pastuszak J., Szczerba A., Dziurka M., Hornyák M., Kopeć P., Szklarczyk M., Płażek A. 2021. Physiological and biochemical response to Fusarium culmorum infection in three durum wheat genotypes at seedling and full anthesis stage. International Journal of Molecular Sciences. 22 (14): 7433, 5-year IF: 6,132. Czytaj
Szczerba A., Płażek A., Pastuszak J., Kopeć P., Hornyák M., Dubert F. 2021. Effect of low temperature on germination, growth, and seed yield of four soybean (Glycine max L.) cultivars. Agronomy. 11(4): 800, 5-year IF: 2,603. Czytaj
Kopeć P., Hornyák M., Pastuszak J., Szczerba A., Rapacz M., Waga J., Płażek A. 2021. Changes in the flower and leaf proteome of common buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) under high temperature. International Journal of Molecular Sciences. 22(5): 2678, 5-year IF: 4,653. Czytaj
Żur I., Dubas E., Krzewska M., Kopeć P., Nowicka A., Surówka E., Gawrońska K., Gołębiowska G., Juzoń K., Malaga S. 2021. Triticale and barley microspore embryogenesis induction requires both reactive oxygen species generation and efficient system of antioxidative defence. Plant Cell, Tissue and Organ Culture. 145: 347-366, 5-year IF: 2,329. Czytaj
Wójcik-Jagła M., Daszkowska-Golec A., Fiust, A., Kopeć P., Rapacz M. 2021. Identification of the genetic basis of response to de-acclimation in winter barley. International Journal of Molecular Sciences. 22(3): 1057, 5-year IF: 4,653. Czytaj

2020

Hornyák M., Słomka A., Sychta K., Dziurka M., Kopeć P., Pastuszak J., Szczerba A., Płażek A. 2020. Reducing flower competition for assimilates by half results in higher yield of (Fagopyrum esculentum Moench). International Journal of Molecular Sciences . 21(23): 8953, 5-year IF: 4,653. Czytaj
Pastuszak J.,Kopeć P., Płażek A., Gondek K., Szczerba A., Hornyák M., Dubert F. 2020. Antioxidant activity as a response to cadmium pollution in three durum wheat genotypes differing in salt-tolerance. Open Chemistry. 18: 1230-1241, 5-year IF: 1,728. Czytaj
Pastuszak J.,Kopeć P., Płażek A., Gondek K., Szczerba A., Hornyák M., Dubert F. 2020. Cadmium accumulation in the grain of durum wheat is associated with salinity resistance degree. Plant, Soil and Environment. 66 (6): 257-263, 5-year IF: 1,591. Czytaj
Zieliński K., Krzewska M., Żur I., Juzoń K.,Kopeć P., Nowicka A., Moravčiková J., Skrzypek E., Dubas E. 2020. The effect of glutathione and mannitol on androgenesis in anther and isolated microspore cultures of rye (Secale cereale L.). Plant Cell, Tissue and Organ Culture. 140: 577-592, 5-year IF: 2,232. Czytaj
Wójcik-Jagła M., Rapacz M., Dubas E., Krzewska M.,Kopeć P., Nowicka A., Ostrowska A., Malaga S., Żur I. 2020. Candidate Genes for freezing and drought tolerance selected on the basis of proteome analysis in doubled haploid lines of barley. International Journal of Molecular Sciences. 21: 2062, 5-year IF: 4,183. Czytaj
Malaga S, Janeczko A., Janowiak F., Waligórski P., Oklestkova J., Dubas E., Krzewska M., Nowicka A., Surówka E., Rapacz M., Wójcik-Jagła M., Kopeć P., Hura T., Ostrowska A., Kaczanowska K., Żur I. 2020. Involvement of homocastasterone, salicylic and abscisic acids in the regulation of drought and freezing tolerance in doubled haploid lines of winter barley. Plant Growth Regulation. 90: 173–188, 5-year IF: 2,758. Czytaj
Hornyák M., Płażek A., Kopeć P., Dziurka M., Pastuszak J., Szczerba A., Hura T. 2020. Photosynthetic activity of common buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) exposed to thermal stress. Photosynthetica. 58(1): 45–53, 5-year IF: 2,669. Czytaj

2019

Nowicka A., Juzoń K., Krzewska M., Dziurka M., Dubas E., Kopeć P., Zieliński K. Żur I. 2019. Chemically-induced DNA de-methylation alters the effectiveness of microspore embryogenesis in triticale. Plant Science. 287: 110189, 5-year IF: 4,064. Czytaj
Płażek A., Słomka A., Kopeć P., Dziurka M., Hornyak M., Sychta K., Pastuszak J., Dubert F. 2019. Effects of high temperature on embryological development and hormone profile in flowers and leaves of common buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench). International Journal of Molecular Sciences. 20: 1705, 5-year IF: 3,878. Czytaj

2018

Płażek A., Dubert F., Kopeć P., Dziurka M., Kalandyk A., Pastuszak J., Waligórski P., Wolko B. 2018. Long-term effects of cold on growth, development and yield of narrow-leaf lupine may be alleviated by seed hydropriming or butenolide. International Journal of Molecular Sciences. 19: 2416, 5-year IF: 3,878. Czytaj
Płażek A., Dubert F., Kopeć P., Dziurka M., Kalandyk A., Pastuszak J., Wolko B. 2018. Seed hydropriming and smoke water significantly improve low-temperature germination Lupinus angustifolius L. International Journal of Molecular Sciences. 19: 992, 5-year IF: 3,878. Czytaj

2017

Gołębiowska-Pikania G., Kopeć P., Surówka E., Krzewska M., Dubas E., Nowicka A., Rapacz M., Wójcik-Jagła M., Malaga S., Żur I. 2017. Changes in protein abundance and activity involved in freezing tolerance acquisition in winter barley (Hordeum vulgare L.). Journal of Proteomics. 169: 58–72, 5-year IF: 3,725. Czytaj
Gołębiowska-Pikania G., Kopeć P., Surówka E., Janowiak F, Krzewska M., Dubas E., Nowicka A., Kasprzyk J., Ostrowska A., Malaga S., Hura T., Żur I. 2017. Changes in protein abundance and activity induced by drought during generative development of winter barley (Hordeum vulgare L.). Journal of Proteomics. 169: 73–86, 5-year IF: 3,725. Czytaj
Słomka A., Michno K., Dubert F., Dziurka M., Kopeć P., Płażek A. 2017. Embryological background of low seed set in distylous common buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) with biased morph ratios, and biostimulant-induced improvement of it. Crop & Pasture Science. 68: 680–690, 5-year IF=1,827. Czytaj

2015

Płażek A., Dubert F., Kopeć P., Krępski T., Kacorzyk P., Micek P., Kurowska M., Szarejko I., Żurek G. 2015. In vitro-propagated Miscanthus × giganteus plants can be a source of diversity in terms of their chemical composition. Biomass & Bioenergy. 75: 142―149, 5-year IF: 4,232. Czytaj
Kruczek M., Ledwożyw-Smoleń I., Kałużny K., Kopeć P., Nowicka-Połeć A., Kaszycki P. 2015. Dynia (Cucurbita sp.) jako źródło prozdrowotnych związków o charakterze antyoksydacyjnym. Przemysł Chemiczny. 94/6: 912–916, 5-year IF: 0,345. Czytaj

2012

Słomka A., Kuta E., Płażek A., Dubert F., Żur I., Dubas E., Kopeć P., Żurek G. 2012. Sterility of Miscanthus × giganteus results from hybrid incompatibility. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica. 54, 1, 1–8, 5-year IF: 0,928. Czytaj

Publikacje według cytowań wraz z indeksami są dostępne na portalu:

    

UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH

Projekt MRiRW, 2021-2026, „Identyfikacja czynników warunkujących indukcję embriogenezy mikrospor u pszenicy zwyczajnej(Triticum aestivum L.)” (wykonwawca).
Projekt NCN (2019/3/X/NZ9/01879, 2019-2020, „Wpływ suszy glebowej na proteom chloroplastów jęczmienia ozimego (Hordeum vulgare L.)” (kierownik).
Projekt IFR PAN, 2019, „Wpływ suszy glebowej na fenotyp i transkryptom jęczmienia ozimego (Hordeum vulgare L.) po przywróceniu optymalnego uwodnienia podłoża” (kierownik).
Projekt IFR PAN, 2018, „Identyfikacja transkryptów związanych z ekspresją genów kodujących proteinazy cysteinowe o aktywności kaspaz oraz izoenzymy peroksydazy glutationowej w mikrosporach wybranych zbóż zaindukowanych do rozwoju embriologicznego ” (kierownik).
Projekt NCBR/NCN (340285/NCBR/2017), 2017-2020, „Opracowanie efektywnego sposobu wytwarzania podwojonych haploidów metodą androgenezy dla polskich materiałów hodowlanych pszenicy (Triticum aesitivum L.) ” (wykonawca).
Projekt NCN (2017/25/B/NZ9/00148), 2017-2019, „Badanie mechanizmu degeneracji woreczków zalążkowych i aborcji kwiatów jako przyczyny słabego zawiązywania nasion gryki zwyczajnej (Fagopyrum esculentum Moench.)” (wykonawca).
Projekt NCN (2015/18/M/NZ3/00348), 2016-2020, „Rola stresu oksydacyjnego w regulacji embriogenezy w kulturach izolowanych mikrospor pszenżyta (x Triticosecale Wittm.) i jęczmienia (Hordeum vulgare L.)” (wykonawca).
Projekt NCBR (PBS3/A8/28/2015), 2015-2018, „Sekwencjonowanie nowej generacji i mapowanie asocjacyjne jako metody generowania markerów molekularnych cech użytkowych łubinu wąskolistnego” (wykonawca).
Projekt MRiRW (HOR hn-801-7/14), 2014-2018, „Identyfikacja czynników determinujących odporność jęczmienia ozimego (Hordeum vulgare L.) na suszę i mróz” (wykonawca).
Projekt MRiRW (HOR hn-078/14), 2014-2016, „Badanie możliwości zwiększania żywotności i stopnia zapylenia kwiatów gryki zwyczajnej w celu uzyskania wyższego plonu nasion” (wykonawca).
Projekt NCN (810/N-COST/2010/0), 2011-2013, „Opracowanie metody uzyskania zróżnicowanych morfologicznie i fizjologicznie roślin miskanta olbrzymiego (Miscanthus × giganteus) poprzez gyno- i androgenezę” (wykonawca).