Dr Iwona Sadura

Doktorzy
Zakład Biologii Rozwoju
(+48) 12 4251833 (wew./ext. 130)
i.sadura@ifr-pan.edu.pl
brasinosteroidy • stres abiotyczny (stres temperaturowy) • rozwój roślin • jęczmień • gospodarka hormonalna • membrany komórkowe • białka szoku cieplnego ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-6648-101X

Publikacje

  • Stachurska  J.
  • Sadura  I.
  • Ryś M.
  • Dziurka M.
  • Janeczko A.
  • Insight into hormonal homeostasis and the accumulation of selected heat shock proteins in cold acclimated and deacclimated winter oilseed rape (Brassica napus L.).
  • 2023.
  • Agriculture, 13: 641.
  zobacz
  • Rudolphi-Szydło E.
  • Dyba B.
  • Janeczko A.
  • Latowski D.
  • Sadura  I.
  • Filek M.
  • Brassinosteroid‑lipid membrane interaction under low and high temperature stress in model systems.
  • 2022.
  • BMC Plant Biology, 22: 246.
  zobacz
  • Sadura  I.
  • Janeczko A.
  • Brassinosteroids and the tolerance of cereals to low and high temperature stress: photosynthesis and the physicochemical properties of cell membranes.
  • 2022.
  • International Journal of Molecular Sciences, 23: 342.
  zobacz
  • Sadura  I.
  • Brasinosteroidy – hormony roślinne XXI wieku.
  • 2021.
  • PWN Nauka, 2: 9-12.
  zobacz
  • Skórka P.
  • Banach A.
  • Banasiak M.
  • Bokalska-Rajba J.
  • Bonk M.
  • Czachura P.
  • García-Rodríguez A.
  • Gaspar G.
  • Hordyńska N.
  • Kaczmarczyk A.
  • Laskoś K.
  • Kociński M.
  • Łopata B.
  • Mazur E.
  • Mirzaei M.
  • Misiewicz A.
  • Parres A.
  • Przystałkowska A.
  • Pustkowiak S.
  • Raczyński M.
  • Sadura  I.
  • Splitt A.
  • Stanek M.
  • Sternalski J.
  • Wierzbicka A.
  • Wiorek M.
  • Zduńczyk P.
  • Congruence between the prioritisation of conservation problems at the local and national scale: An evaluation by environmental scientists in Poland.
  • 2021.
  • Environmental Science and Pollution Research, 28: 35317–35326.
  zobacz
 • zobacz
  • Sadura  I.
  • Latowski D.
  • Oklestkova J.
  • Gruszka D.
  • Chyc M.
  • Janeczko A.
  • Molecular dynamics of chloroplast membranes isolated from wild-type barley and a brassinosteroid-deficient mutant acclimated to low and high temperatures.
  • 2021.
  • Biomolecules, 11: 27.
  zobacz
  • Gruszka D.
  • Pociecha E.
  • Jurczyk B.
  • Dziurka M.
  • Oliwa J.
  • Sadura  I.
  • Janeczko A.
  • Insights into metabolic reactions of semi-dwarf, barley brassinosteroid mutants to drought.
  • 2020.
  • International Journal of Molecular Sciences, 21: 5096.
  zobacz
  • Rudolphi-Szydło E.
  • Sadura  I.
  • Filek M.
  • Gruszka D.
  • Janeczko A.
  • The impact of mutations in the HvCPD and HvBRI1 genes on the physicochemical properties of the membranes from barley acclimated to low/high temperatures.
  • 2020.
  • Cells, 9: 1125.
  zobacz
  • Sadura  I.
  • Libik-Konieczny M.
  • Jurczyk B.
  • Gruszka D.
  • Janeczko A.
  • HSP transcript and protein accumulation in brassinosteroid barley mutants acclimated to low and high temperatures.
  • 2020.
  • International Journal of Molecular Sciences, 21: 1889.
  zobacz
  • Sadura  I.
  • Libik-Konieczny M.
  • Jurczyk B.
  • Gruszka D.
  • Janeczko A.
  • Plasma membrane ATPase and the aquaporin HvPIP1 in barley brassinosteroid mutants acclimated to high and low temperature.
  • 2020.
  • Journal of Plant Physiology, 244: 153090.
  zobacz
  • Sadura  I.
  • Pociecha E.
  • Dziurka M.
  • Oklestkova J.
  • Novak O.
  • Gruszka D.
  • Janeczko A.
  • Mutations in the HvDWARF, HvCPD and HvBRI1 genes-involved in brassinosteroid biosynthesis/signalling: altered photosynthetic efficiency, hormonal homeostasis and tolerance to high/low temperatures in barley.
  • 2019.
  • Journal of Plant Growth Regulation, 38: 1062-1081.
  zobacz
więcej publikacji

Projekty

WYKSZTAŁCENIE:

Doktor nauk rolniczych; dyscyplina rolnictwo i ogrodnictwo (Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN)

Temat pracy doktorskiej: "Rola brasinosteroidów w procesach aklimatyzacyjnych roślin jęczmienia do niskiej i wysokiej temperatury"

Magister chemii; specjalność: chemia biologiczna (Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

ZATRUDNIENIE

2021 – obecnie - Adiunkt w Instytucie Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

2019 – 2021 - Pracownik naukowo-techniczny w Instytucie Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

2016 – 2019 - zatrudnienie w Instytucie Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN w Krakowie w ramach projektu NCN OPUS 9 „Mutanty jęczmienia z zaburzeniami syntezy i percepcji brasinosteroidów w badaniach stresu temperaturowego” (doktorant)

PROJEKTY:

Kierownik projektu NCN PRELUDIUM16 nr 2018/31/N/NZ9/02430 „Brasinosteroidy jako czynniki modyfikujące dynamikę molekularną membran modelowych i membran izolowanych z roślin jęczmienia”. Okres realizacji: 2019-2021. 

Współwykonawca w projekcie NCN OPUS 9 (2015/17/B/NZ9/01695) „Mutanty jęczmienia z zaburzeniami syntezy i percepcji brasinosteroidów w badaniach stresu temperaturowego”. Okres realizacji: 2016-2019.

Współwykonawca w projekcie międzynarodowym „Interplay between steroids in regulation of wheat generative development” w ramach współpracy bilateralnej z Laboratory of Growth Regulators, Palacký University Olomouc & Institute of Experimental Botany Academy of Sciences of the Czech Republic, Olomouc, Czech Republic. Okres realizacji: 2017-2019.

Współwykonawca w projekcie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Postęp Biologiczny” „Badania nad wpływem brasinosteroidów na tolerancję roślin jęczmienia na stres niedoboru wody”. Okres realizacji: 2014-2018.

Współwykonawca w projekcie NCN OPUS 5 (2013/09/B/NZ9/01653) „Udział steroidów w regulacji procesu hartowania na mróz pszenicy ozimej”. Okres realizacji: 2014-2017.

Współwykonawca w projekcie NCBiR POIR.02.03.02-12-0039/19-00 – bony na innowacje „Wykonanie prac badawczo-rozwojowych związanych z opracowaniem nowych zestawów dietetycznych bazujących na kwasach tłuszczowych z grupy NNKT, do wybranych produktów spożywczych celem polepszenia ich wartości odżywczej i sensorycznej”. Okres realizacji: 2020.

Współwykonawca w projekcie NCN OPUS 18 (2019/35/B/NZ9/02868) „Fizjologiczne podłoże zaburzeń mrozoodporności rzepaku ozimego w wyniku procesów deaklimacyjnych – rola brasinosteroidów”. Okres realizacji: 2020-2023.

WYRÓŻNIENIA:

Nagroda dla młodej naukowczyni za najlepszą publikację w Instytutcie Fizjologii Roślin PAN w roku 2022, przyznana przez Dyrektora Instytutu Fizjologii Roślin PAN w Krakowie

Laureatka Nagrody III stopnia dla Młodego Badacza za wyróżniający się dorobek naukowy, przyznana w 2022 roku przez Polskie Towarzystwo Botaniczne

Wyróżnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) przyznane w 2021 roku za wybitne krajowe osiągnięcie mające znaczenie dla wdrażania postępu w praktyce rolniczej oraz realizację, wdrażanie i upowszechnianie wyników pracy naukowej pt.: "Opracowanie linii zestawów (produktów) dietetycznych oraz produktów spożywczych o wysokich właściwościach prozdrowotnych", przyznane zespołowi autorskiemu z Instytutu Fizjologii Roślin PAN w składzie: dr hab. inż. Ilona Czyczyło-Mysza (kierownik zespołu), prof. dr hab. inż. Elżbieta Pisulewska, prof. dr hab. inż. Franciszek Janowiak, dr hab. Piotr Waligórski, dr hab. inż. Anna Janeczko, mgr inż. Kamila Laskoś, dr inż. Szymon Polaszczyk, dr Iwona Sadura link do dyplomu

Wyróżnienie rozprawy doktorskiej przyznane w 2021 roku przez Radę Naukową Instytutu Fizjologii Roślin PAN. Nagradzane osiągnięcie: rozprawa doktorska pt.: Rola brasinosteroidów w procesach aklimatyzacyjnych roślin jęczmienia do niskiej i wysokiej temperatury.

Laureatka projektu #NCNWinners zorganizowanego przez Krajową Reprezentację Doktorantów 

TEMATYKA BADAWCZA:

brasinosteroidy • stres abiotyczny (stres temperaturowy) • rozwój roślin • jęczmień • gospodarka hormonalna • błony komórkowe • białka szoku cieplnego