Prof. dr hab. inż. Edyta Skrzypek

Profesorowie
Zakład Biotechnologii
(+48) 12 4251833 (wew./ext. 216)
e.skrzypek@ifr-pan.edu.pl
Mikrorozmnażanie bobowatych • androgeneza łubinów i zbóż • krzyżowania oddalone zbóż

Publikacje

  • Turkan S.
  • Kulasek M.
  • Zienkiewicz A.
  • Mierek-Adamska A.
  • Skrzypek E.
  • Warchoł M.
  • Szydłowska-Czerniak A.
  • Bartoli J.
  • Field B.
  • Dąbrowska G.B.
  • Guanosine tetraphosphate (ppGpp) is a new player in Brassica napus L. seed development.
  • 2024.
  • Food Chemistry, 436: 137648.
  zobacz
 • zobacz
  • Warzecha T.
  • Bocianowski J.
  • Warchoł M.
  • Bathelt R.
  • Sutkowska A.
  • Skrzypek E.
  • Effect of soil drought stress on selected biochemical parameters and yield of oat × maize addition (OMA) lines .
  • 2023.
  • International Journal of Molecular Sciences, 24: 13905.
  zobacz
  • Jakovljević D.
  • Skrzypek E.
  • Stanković M.
  • Warchoł M.
  • Phytochemical diversity and biological activity of basil (Ocimum L.) secondary metabolites produced in vitro..
  • 2023.
  • In: Kumar, N., S. Singh, R. (eds) Biosynthesis of Bioactive Compounds in Medicinal and Aromatic Plants. Food Bioactive Ingredients. Springer, Cham.
  zobacz
  • Konieczna W.
  • Warchoł M.
  • Mierek-Adamska A.
  • Skrzypek E.
  • Waligórski P.
  • Piernik A.
  • Dąbrowska G.B.
  • Changes in physio-biochemical parameters and expression of metallothioneins in Avena sativa L. in response to drought.
  • 2023.
  • Scientific Reports, 13: 2486.
  zobacz
więcej publikacji

Projekty

WYKSZTAŁCENIE I STOPNIE NAUKOWE

1990 -1995 studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Rolniczy) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; praktyka semestralna w Niemczech (Gebr. Dippe Saatzucht GmbH)

1993 -1995 Studium Pedagogiczne, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

1995 magister inżynier nauk rolniczych, specjalność fizjologia roślin, Wydział Rolniczy Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Rolniczy) im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

2002 doktor nauk rolniczych, zakres agronomia-fizjologia roślin, Wydział Rolniczo-EkonomicznyUniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

2013 doktor habilitowany nauk rolniczych, zakres agronomia-fizjologia roślin, Wydział Rolniczo-EkonomicznyUniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

2019 profesor nauk rolniczych

 

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ

1995 biolog w Zakładzie (obecnie Instytut) Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (IFR PAN)

1996 - 2002 asystent w IFR PAN

2002 - 2015 adiunkt w IFR PAN

2003 - 2004 stypendystka Japońskiego Towarzystwa na Rzecz Popierania Nauki (JSPS) w Osaka Prefecture University

2008 nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach

2015 - 2019 profesor nadzwyczajny IFR PAN

od 2019 profesor w IFR PAN

 

PEŁNIONE FUNKCJE

Kierownik Zakładu Biotechnologii IFR PAN w Krakowie (2011 - 2020)

Członek Rady Naukowej IFR PAN w Krakowie (od 2014)

Sekretarz Rady Naukowej IFR PAN w Krakowie (2015 - 2018)

Zastępca dyrektora ds. naukowych IFR PAN w Krakowie (2021)

 

TEMATYKA BADAWCZA

Rola stresu abiotycznego w różnicowaniu komórek i regeneracji wybranych roślin uprawnych w warunkach in vitro.

Androgeneza, krzyżowania oddalone roślin zbożowych.

 

STOSOWANE METODY

Kultury tkankowe roślin uprawnych.

Androgeneza, krzyżowania oddalone pszenicy i owsa.

Spektrometryczne i chromatograficzne analizy związków fenolowych, węglowodanów, wybranych regulatorów wzrostu i enzymów antyoksydacyjnych.

Cytometryczne analizy ploidalności roślin.

 

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

Członek komitetu organizacyjnego Konferencji Naukowych pt. „Zastosowanie kultur in vitro w fizjologii roślin” (od 2008)

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Promotor 3 prac magisterskich, recenzent 5 prac magisterskich i 4 inżynierskich w Uniwersytecie Rolniczym im. H. Kołłątaja w Krakowie.

Promotor prac doktorskich w Studium Doktoranckim Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie:

 • Reakcje roślin grochu siewnego, łubinu żółtego i bobiku na stres suszy glebowej (dr inż. Katarzyna Juzoń, 2015)
 • Identyfikacja i fizjologiczna charakterystyka mieszańców owsa (Avena sativa L.) z kukurydzą (Zea mays L.) uzyskanych metodą oddalonego krzyżowania (mgr inż. Angelika Noga, praca w przygotowaniu)

Recenzent prac doktorskich:

 • Lokalizacja gradientu auksyny i ekspresji genów AtPIN podczas pośredniej somatycznej embriogenezy u Arabidopsis thaliana (dr Magdalena Agnieszka Sidłowska, 2014), Katedra Fizjologii Roślin i Biotechnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Struktura transkryptu, sekwencji genomowej i wzorce ekspresji w odpowiedzi na zasolenie i suszę peroksysomowej peroksydazy askorbinianowej (BvpAPX) u buraka (mgr Kamila Dunajska-Ordak, 2017), Katedra Fizjologii Roślin i Biotechnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Znaczenie mikroorganizmów ryzosferowych i roślin w biodegradacji tworzyw polimerowych (mgr Katarzyna Janczak, 2019), Katedra Genetyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wpływ temperatury oraz egzogennie podawanych hormonów na ekspresję genów szlaku autonomicznego u Lupinus luteus (mgr Mariusz Banach, 2020), Katedra Fizjologii Roślin i Biotechnologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

MONOGRAFIE

Skrzypek E. Rola związków fenolowych i enzymów antyoksydacyjnych w regeneracji in vitro wybranych gatunków roślin bobowatych (Fabaceae L.). Monografie 15. Wyd. IFR PAN, Kraków 2012, ISBN 978-83-86878-29-1, s.141

 

ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH

Skrzypek E., Czyczyło-Mysza I., Wędzony M. (2011). Micropropagation. In: Pratap A., Kumar J. (Eds), Biology and Breeding of Food Legumes, CABI Wallingford, United Kingdom, 147-158

Skrzypek E. Kwas jasmonowy. W: Fizjologia Roślin Sadowniczych. Jankiewicz L.S., Lipecki J.,(Ed), PWN Warszawa 2011, 39-44

Skrzypek E. Kwas salicylowy. W: Fizjologia Roślin Sadowniczych. Jankiewicz L.S., Lipecki J.,(Ed), PWN Warszawa 2011, 44-47

Skrzypek E., Warchoł M., Czyczyło-Mysza I., Juzoń K., Dziurka K., Marcińska I. (2021). Oat Doubled Haploid Production Through Wide Hybridization with Maize. In: Segui-Simarro J.M. (eds) Doubled Haploid Technology. Methods in Molecular Biology, vol 2287: 323-332, Humana, New York, NY.

Warchoł M., Dziurka K., Czyczyło-Mysza I., Juzoń K., Marcińska I., Skrzypek E. (2021). Oat (Avena sativa L.) Anther Culture. In: Segui-Simarro J.M. (eds) Doubled Haploid Technology. Methods in Molecular Biology, vol 2287:313-322. Humana, New York, NY.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

1999 stypendium od FEBS pokrywające koszty uczestnictwa w 26th Meeting of the Federation of European Biochemical Societies

2000 stypendium od Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i Fundacji im. Stefana Batorego pokrywające koszty wpisowego 12th Congress of the Federation of European Societies of Plant Physiology (FESPP)

2002 wyróżnienie przez Radę Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Akademii Rolniczej oraz Dyrektora IFR PAN pracy doktorskiej pt. "Wzrost, różnicowanie i regeneracja w kulturach in vitro bobiku (Vicia faba ssp. minor)"

2014 wyróżnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za osiągnięcia w zakresie postępu w rolnictwie, rozwoju wsi, rynkach rolnych i rybołówstwie. Temat: Uzyskanie linii podwojonych haploidów owsa (Avena sativa L.) metodą krzyżowania oddalonego; zespół autorski: IFR PAN: dr hab. inż. Edyta Skrzypek, prof. dr hab. Izabela Marcińska, dr hab. inż. Ilona Czyczyło-Mysza, dr Kinga Dziurka, dr Agata Nowakowska, SHR Sp. z o.o., Gr. IHAR: dr inż. Zygmunt Nita, inż. Krystyna Werwińska

ORCID logo

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3185-495X

SCOPUS AUTHOR ID: 24281935000