Dr inż. Kamil J. Zieliński

Doktorzy
Zakład Biologii Stresu
(+48) 12 4251833 (wew:155)
k.zielinski@ifr-pan.edu.pl
Cyjanobakterie

Publikacje

więcej publikacji

Projekty

WYKSZTAŁCENIE I STOPNIE NAUKOWE

 

2015 - obecnie   Studia doktoranckie w Studium Doktoranckim Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Tytuł pracy doktorskiej"Identyfikacja czynników determinujących efektywność otrzymywania podwojonych haploidów żyta (Secale cereale L.) z wykorzystaniem androgenezy"

Promotor: Dr hab Ewa Dubas

 

2008 – 2013      Magister inżynier nauk rolniczych, kierunek: Ogrodnictwo, specjalizacja: Bioinżynieria, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Tytuł pracy magisterskiej: „Wykorzystanie markerów molekularnych do identyfikacji genów restorerowych u buraka cukrowego”

Promotor: Dr inż. Marek Szklarczyk

 

2004 - 2008       Technik analityk, Technikum Chemiczne i Ochrony Środowiska nr 3 w Zespole Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 

09.2019 - obecnie     Asysten w Zakładzie Biologii Stresu Instytutu Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk

 

09.2017 - 08.2019  Wykonawca w projekcie naukowym NCN OPUS 10 realizowanym w Zakładzie Fizjologii i Biochemii Roślin Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

 

06.2015 - 12.2018   Wykonawca w projekcie MRiRW na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej (HOR nr 84) realizowanym w Zakładzie Biologii Komórki Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

 

5.09.-15.09.16 oraz             Staż zagraniczny w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Roślin

6.11-12.11.16 oraz              Słowackiej Akademii Nauk w Nitrze (łącznie 37 dni)

16.07-5.08.17

 

04.2014 - 09.2014       Staż w Zakładzie Fizjologii i Biochemii Roślin Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

 

07.2013 - 08.2013     Staż w Pracowni Patogenezy Roślin Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

 

 CZŁONKOSTWO I FUNKCJE

 

09.05.2020 - obecnie    Członek Kapituły Doktoranckiej Konkursowej PRODOK 2020

 

2 - 3.07.2019 Pomoc techniczna podczas 58. Zjazdu  Polskiego Towarzystwa Botanicznego zorganizowanego na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

 

12 - 5.09.2018  Pomoc techniczna podczas XI międzynarodowej konferencji "Plant functioning under environmental stress" zorganizowanej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

 

2016 - 2018      Przewodniczący samorządu doktorantów Studium Doktoranckiego Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

 

25.05.2017       Organizator pokazów Festiwalu Nauki i Sztuki w IFR PAN w Krakowie

 

20.05.2016       Organizator pokazów Festiwalu Nauki w ISEZ PAN w Krakowie

 

29.09.2012       Organizator pokazów ,,Małopolskiej Nocy Naukowców” na UR w Krakowie