Prof. dr hab. Zbigniew Miszalski

Byli i Emerytowani Pracownicy Naukowi

z.miszalski@ifr-pan.edu.pl
Stres biotyczny • stres abiotyczny • metabolizm węglowy • fotosynteza

Publikacje

 • zobacz
  • Rudolphi-Szydło E.
  • Filek M.
  • Dyba B.
  • Miszalski Z.
  • Zembala M.
  • Antioxidative action of polyamines in protection of phospholipid membranes exposed to ozone stress.
  • 2020.
  • Acta Biochimica Polonica, 67: 259-262.
  zobacz
  • Kocurek M.
  • Kornas A.
  • Wierzchnicki R.
  • Lüttge U.
  • Miszalski Z.
  • Importance of stem photosynthesis in plant carbon allocation of Clusia minor.
  • 2020.
  • Trees, 34: 1009–1020.
  zobacz
więcej publikacji

Projekty

 

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 1974 - Uniwersytet Jagielloński - Wydział Biologii i Nauk o Ziemi - specjalizacja biochemia - opiekun pracy prof. dr hab. Stanisław Więckowski
 • 1980 - doktorat - Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi - promotor prof. dr hab. Włodzimierz Starzecki
 • 1991 - habilitacja - Uniwersytet Śląski - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
 • 1999 - tytuł naukowy profesora nauk biologicznych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Przebieg zatrudnienia:

 • Zajmowane stanowiska w Instytucie (Zakładzie) Fizjologii Roślin im Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie:
 • asystent 1974
 • adiunkt 1980
 • docent 1991
 • profesor zw. PAN 1999-2012
 • prof. ndzw. PAN od 2012-2016
 • profesor ndzw.Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie 2001-2012
 • profesor zw. Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ od 2014-
 • profesor, dyrektor Instytutu Fizjologii Roślin PAN w Krakowie, od 2017

 

Długoterminowe staże zagraniczne:

 • 1977-1978 - Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD), Uniwersytet Techniczny w Monachium (Niemcy), prof. Hubert Ziegler (15 miesięcy)
 • 1983 - Royal Society, Stacja Eksperymentalna w Rothamsted (Wielka Brytania), prof. Martin A.J. Parry (1 miesiąc)
 • 1984-1986 - Alexander von Humboldt Stiftung (AvH), Uniwersytet Techniczny w Monachium, prof. Hubert Ziegler (17 miesięcy)
 • 1991 - AvH, Uniwersytet Techniczny w Monachium, prof. Hubert Ziegler (5 miesięcy)
 • 1993 - European Environmental Research Organization (EERO - Holandia), Uniwersytet w Lancaster (Wielka Brytania), prof. Alan Wellburn (3 miesiące)
 • 1994 - EUROSILVA (Francja-Niemcy), Uniwersytet w Nancy I (Francja), prof. Bernard Botton (4 miesiące)
 • 1995 - Sonderforschungsbereich (SFB-199), Uniwersytet Techniczny w Darmstadt (Niemcy), prof. Manfred Kluge (3 miesiące)
 • 1996-1999 – Deutsche Forschungsgemeinschaft, Luftraumforschungsgesellschaft (DFG-DLR, Niemcy), Uniwersytet Techniczny w Darmstadt, prof. Ulrich Lüttge (8 miesięcy)
 • 1998 - fundacja Swedish University of Agricultural Sciences, Uniwersytet w Umeå (Szwecja), prof. Jan-Erik Hällgren (1 miesiąc)
 • 1999-2003 – STINT Fellowship i CROPSTRESS EU, Uniwersytet w Sztokholmie, prof. Stanisław Karpiński (2 miesiące)
 • 2000 – Sonderforschungsbereich (SFB-199, Niemcy), Uniwersytet Techniczny w Darmstadt, prof. Ulrich Lüttge (2 miesiące)
 • 2002-2003 Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, Niemcy), Uniwersytet Techniczny w Darmstadt, prof. Ulrich Lüttge (10 miesięcy)
 • 2002-2005 Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, Niemcy), Uniwersytet Techniczny w Darmstadt, prof. Ulrich Lüttge (10 miesięcy)
 • 2006-2007 Nagroda Fundacji Alexander von Humboldt Stiftung (AvH)-Wiedereinladung, (Niemcy), pobyt badawczy w Biologische Bundesanstalt (Darmstadt) prof. Jorg Huber (2 miesiące)
 • 2007- Uniwersytet CAU w Kiel, (Niemcy) prof. Karin Krupinska (1 miesiąc)
 • 2008-2013 Szereg parutygodniowych pobytów badawczych w Julius Kühn Institute (Darmstadt) prof. J. Jehle (fundusze projektów badawczych i stypendium Fundacji Alexander von Humboldt)

 

Udział w komitetach naukowych i  w redakcjach czasopism naukowych:

 • Rada Naukowa IFR im Franciszka Górskiego PAN w Krakowie (od 1993)
 • Z-ca Przewodniczącego Rady Naukowej (od 2003-2104)
 • Rada Wydziału Biologiczno-Geograficznego Uniwersytet Pedagogiczny im KEN w Krakowie (od 2001)
 • Rada Naukowa Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera PAN w Krakowie (od 2003)
 • Z-ca Przewodniczącego Rady Naukowej  (od 2010-)
 • “Steering and Scientific Committee” w: Society for Free Radical Research - Eurpean Region (SFRR – Zarząd Naukowy Europejskiego Towoarzystwa Wolnorodnikowego) (1997-2010)
 • Członek Zarządu „Societas Humboldtiana Polonorum” sekcja Śląsko-Krakowska- (2006-2010)
 • Członek ogólnopolskiego Zarządu „Societas Humboldtiana Polonorum” (od 2013)
 • Skarbnik ogólnopolskiego Zarządu „Societas Humboldtiana Polonorum” (od 2016)
 • “Editorial Board” w czasopismach: Dendrobiology, Wiadomości Botaniczne, Journal of Plant Physiology,  Acta Physiologia Plantarum (redaktor prowadzący)
 • Komisja Stypendialna Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD - Niemiecka Służba Wymiany Akademickiej) przy MEN (1999-2007)
 • Komitet Botaniki PAN (2007-2015),  Z-ca Przewodniczącego  (2007-2010)
 • Komitet Fizjologii, Genetyki i Hodowli Roślin PAN , Z-ca Przewodniczącego (2011-2015)
 • Komitet Biologii Organizmalnej PAN (2015-2018)