Mgr Piotr Szczyrek

Doktoranci
Zakład Ekofizjologii
(+48) 12 4253301 (wew./ext. 58)
p.szczyrek@ifr-pan.edu.pl
Stresy abiotyczne • wymiana gazowa • fluorescencja chlorofilu • kukurydza

Publikacje

więcej publikacji
STUDIA I PRZEBIEG PRACY

 

•             2012-nadal studia doktoranckie w Międzynarodowym Studium Doktoranckim Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

•             2010-2012 studia magisterskie na kierunku Biologia, specjalność Biologia eksperymentalna i środowiskowa, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

•             2009-2012 studia licencjackie na kierunku Biologia, specjalność: Biologia z nauczaniem  chemii. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

TEMATYKA BADAWCZA

 

Fizjologia stresu u roślin

•             sprawność aparatu fotosyntetycznego: fluorescencja chlorofilu,

•             materiał badawczy: kukurydza

Opiekun naukowy: dr hab. Maciej T. Grzesiak

 

PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI

 

•             Pomiary parametrów fluorescencji chlorofilu (Handy PEA, FMS-2)

•             Jakościowa i ilościowa charakterystyka systemu korzeniawego roślin (Root-box Pin Board Method)

•             Pomiary przewodności szparkowej SC-1 Leaf Porometer

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA          

 

XIII edycja Festiwalu Nauki w Krakowie, ul. Sławkowska 17, Kraków 18 maja 2013 r. „Oblicza Wody”