Dr Anna Maksymowicz

Pracownicy Naukowo-Techniczni
Zakład Biologii Rozwoju
(+48) 12 4251833 (wew./ext. 129)
a.maksymowicz@ifr-pan.edu.pl
Rola związków regulatorowych w rozwoju roślin i odporności na stres środowiskowy

Publikacje

więcej publikacji

Projekty

PRZEBIEG PRACY
od 2016 - 
pomoc w projektach badawczych prowadzonych przez IFR PAN


WYKSZTAŁCENIE
2010 - 2016  studia doktoranckie 
                    Studium Doktoranckie Nauk Przyrodniczych PAN w Krakowie
                    Instytut Fizjologii Roślin
Rozprawa doktorska: Wykorzystanie nowych regulatorów w kształtowaniu produktywności wybranych roślin uprawnych
                    Promotor: prof. dr hab. Jolanta Biesaga-Kościelniak

2005 - 2010   studia magisterskie
                    
Akademia Pedagogiczna  im. KEN w Krakowie
                    wydział:  Geograficzno – Biologiczny
                    kierunek: Biologia z nauczaniem przyrody i wychowaniem prozdrowotnym

Praca magisterska: Analiza genetycznego podłoża indukcji androgenicznej u pszenżyta (xTriticosecale Wittmack),
pod kierunkiem: prof. dr hab. Marii Wędzony

 


KONFERENCJE
12.03.2011, Kraków
V Ogólnopolska Konferencja Doktorantów „Wielokierunkowość badań w rolnictwie i leśnictwie”
poster: „Analiza genetycznego podłoża androgenezy u pszenżyta ( ×Triticosecale Wittmack)”
            Maksymowicz A., Małek K., Czyczyło-Mysza I.,  Żur I.

4-8.02.2013 Zakopane
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka dla Hodowli i nasiennictwa roślin uprawnych”
poster: „Poprawa wybranych cech ilościowych i jakościowych plonu roślin strączkowych poprzez zastosowanie bioregulatorów”

16.03.2013 Kraków
II Międzynarodowa Konferencja Doktorantów „Wielokierunkowość Badań w Rolnictwie i Leśnictwie”
poster: „Wpływ 24-epibrasinolidu na jakość plonu roślin strączkowych"
           Maksymowicz A., Dziurka M., Ostrowska A., Mirek M.
 


NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

  • I miejsce w sesji posterowej na V Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów „Wielokierunkowość badań w rolnictwie i leśnictwie” 12 III 11 r. w Krakowie za poster: 
    A. Maksymowicz, K. Małek, I. Czyczyło-Mysza, I. Żur „Analiza genetycznego podłoża androgenezy u pszenżyta ( ×Triticosecale Wittmack)”, przyznane przez organizatora konferencji – UR w Krakowie

  • Laureatka konkursu na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich IFR PAN

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I POPULARYZATORSKA

18 maja 2013, Kraków
Przygotowanie i prowadzenie warsztatów laboratoryjnych w ramach udziału IFR PAN w XIII edycji Festiwalu Nauki w Krakowie
24 czerwca 2013, Kraków
Organizacja udziału IFR PAN w Festiwalu Nauki Szkoły Podstawowej nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej, oraz prowadzenie zajęć z zakresu kultur in vitro
21 stycznia 2014, Kraków
Przygotowanie i prowadzenie warsztatów praktycznych pt.: „Nowoczesne techniki laboratoryjne w ekologii i ochronie środowiska” dla uczniów kl.VI Szkoły Podstawowej nr 34 w Krakowie im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w ramach zajęć z edukacji ekologicznej
22 maja 2014, Kraków
Przygotowanie i prowadzenie warsztatów laboratoryjnych w ramach udziału IFR PAN w XIV edycji Festiwalu Nauki w Krakowie
31 maja 2014, Zakopane
Pomoc w organizacji i przygotowaniu zajęć przyrodniczych dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zakopanem
12 czerwca 2014, Kraków
Przygotowanie i prowadzenie warsztatów laboratoryjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 89 w Krakowie im. Kornela Makuszyńskiego w ramach Festiwalu Nauki
21 maja 2015, Kraków
Przygotowanie i prowadzenie warsztatów laboratoryjnych w ramach udziału IFR PAN w XV edycji Festiwalu Nauki w Krakowie
1 czerwca 2015, Łapanów
Przygotowanie i prowadzenie warsztatów laboratoryjnych dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Łapanowie im. Janusza Kuliga w ramach Festiwalu Nauki
20 maja 2016, Kraków
Przygotowanie i prowadzenie warsztatów laboratoryjnych w ramach udziału IFR PAN w XVI edycji Festiwalu Nauki w Krakowie