Mgr Katarzyna Kaczanowska

Doktoranci
Zakład Ekofizjologii
(+48) 12 4253301 (wew./ext. 12)
k.kaczanowska@ifr-pan.edu.pl
Fizjologia stresu roślin • kwas abscysynowy (ABA) • sorgo • stres chłodu

WYKSZTAŁCENIE

od 2013 studia doktoranckie w Instytucie Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk (IFR PAN) w ramach Studium Doktoranckiego Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

2011 magister biologii i geologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

2006-2011 studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie


TEMATYKA BADAWCZA

Fizjologia stresu u roślin – wydajność fotosyntetyczna, stan szparek i równowaga hormonalna (kwas abscysynowy (ABA)) w warunkach stresów środowiskowych (niska temperatura, susza glebowa)


Tytuł pracy doktorskiej: Mechanizmy tolerancji sorga (Sorghum bicolor (L.) Moench) na stres chłodu

Promotor: dr hab. Franciszek Janowiak, prof. nadzw. IFR PAN


UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH

Możliwość zwiększenia odporności siewek sorga na działanie stresu niskiej temperatury chłodowej poprzez hartowanie suszą glebową
Finansowanie: IB PAN, Dotacja Celowa dla Młodych Naukowców 2016
Okres realizacji: 2016
Kierownik projektu

Możliwości adaptacyjne sorga do warunków chłodu – zmiany fizjologiczne w korzeniach
Finansowanie: IFR PAN, Dotacja Celowa dla Młodych Naukowców 2014
Okres realizacji: 2014
Kierownik projektu

ERANET GAS – Genetyczna Adaptacja Sorga: oparta na genomice hodowla rośliny energetycznej nowej generacji dla zrównoważonego rozwoju Europy
Finansowanie: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Program: ERA-NET Bioenergy
Konsorcjum: ERANET GAS (Niemcy, Szwecja, Polska)
Nr projektu: ERA-NET-Bioenergy/3/2013
Okres realizacji: 2013-2016
Wykonawca w projekcie


PUBLIKACJE

Grzesiak M.T., Janowiak F., Szczyrek P., Kaczanowska K., Ostrowska A., Rut R., Hura T., Rzepka A. & Grzesiak S. (2016) Impact of soil compaction stress combined with drought or waterlogging on the physiological and biochemical markers in two maize hybrids. Acta Physiologiae Plantarum, 38, 1-15. Strona wydawcy.

Janowiak F., Kaczanowska K., Jing H.-C., Bekele W.A. & Snowdon R.J. Metabolic limitations to photosynthetic efficiency of sorghum seedling leaves at low temperature. Procedia Environmental Sciences 29, 277-278. Strona wydawcy.


WYBRANE POSTERY

Kaczanowska K. & Janowiak F. Sygnały komunikacji korzenie-liście u siewek sorga w warunkach stresu chłodu. Poster at II Ogólnopolska Konferencja Doktorantów Nauk o Życiu BioOpen, May 12-14, 2016, Łódź, Poland.

Kaczanowska K., Janowiak F., Jing H.-C., Bekele W.A., Samans B. & Snowdon R.J. Abscisic acid level and osmotic adjustment of sorghum roots under chilling conditions. Poster N28 at Plant Abiotic Stress Tolerance III, June 29 – July 1, 2015, Vienna, Austria. Program and Abstracts, p. 47. Streszczenie.

Grzesiak M., Janowiak F., Szczyrek P., Kaczanowska K., Ostrowska A., Rut G., Rzepka A. & Grzesiak S. Multistress effect of soil compaction combined with drought or waterlogging on changes in physiological characteristics in maize (Zea mays L.) hybrids. Poster No. PPS002 at Botany 2015, July 25-29, 2015, Edmonton, Alberta, Canada. Streszczenie.

Janowiak F., Kaczanowska K., Jing H.-C., Bekele W.A. & Snowdon R.J. Osmotic adjustment, abscisic acid accumulation, and a decrease in photosynthetic efficiency are the key consequences of low temperature influence on sorghum seedlings. Poster at 10th International Plant Cold Hardiness Seminar Stress Recognition Triggers Plant Adaptation, August 17-21, 2014, Kórnik-Poznań, Poland. Book of Abstracts, p. S5.29. Streszczenie.


PREZENTACJE USTNE

Kaczanowska K., Janowiak F., Jing H.-C., Bekele W.A., Samans B. & Snowdon R.J. Physiological responses of sorghum seedlings to chilling conditions. Oral presentation at 10th International Conference Plant Functioning Under Environmental Stress, September 16-19, 2015, Cracow, Poland.

Grzesiak M.T., Szczyrek P., Kaczanowska K., Ostrowska A., Rut G., Rzepka A. & Janowiak F. Changes of ABA content, antioxidant activity and physiological characteristics in maize hybrids grown under soil compaction stress with drought or waterlogging. Oral presentation at 10th International Conference Plant Functioning Under Environmental Stress, September 16-19, 2015, Cracow, Poland.